Ģimnāzijas remontam papildus nepieciešami 119 771,81 eiro

Talsu novads

17. decembra Talsu novada domes finanšu komitejā deputāti skatīja jautājumu par finansējumu apkures sistēmas remontam Talsu Valsts ģimnāzijā, kas paredz neplānoti no pašvaldības budžeta šiem darbiem novirzīt 119 771,81 eiro. Par šo jautājumu deputātu vidū raisījās diskusijas gan komitejas sēdes sākumā pirms dienaskārtības apstiprināšanas, gan arī vēlāk, izskatot šo jautājumu.

Jautājums par finansējuma
piešķiršanu bija iekļauts kā papildu darba kārtības jautājums. Kā sēdes sākumā izteicās deputāti Inga Gluzda, Lauris Pīlēģis un Ilva Norenberga, tā nav normāla prakse, ka jautājums par tik liela finansējuma piešķiršanu tiek nosūtīts pēdējā brīdī, iepriekšējās dienas vakarā īsi pirms astoņiem. «Šis bija priekšlikums, kas nāca no izpildvaras. Mēs strauji tuvojamies gada noslēgumam, un šī situācija veidojas. Vēl jo vairāk tā ir saistīta ar nākamā gada budžetu. Ja pieņemam budžetu janvāra beigās, mums ir svarīgas papildu darba kārtībā iekļautās lietas, lai tās spētu realizēt jau gada sākumā. Tāpēc ir priekšlikums šos jautājumus skatīt jau šobrīd,» šādu rīcību pamatoja sēdes vadītāja, domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone. Deputāte I. Gluzda pauda, ka tā arī nav saņēmusi atbildi, kāpēc šos jautājumus nevarēja izsūtīt laicīgi, bet gan jāatsūta iepriekšējās dienas vakarā 19.52. «Paskatījos tāmes, kas sagatavotas 23. novembrī, parakstītas 2. decembrī. Ir bijis pietiekami ilgs laiks. Ja mēs saprotam, ka lēmumi jāpieņem šogad, šādi jautājumi ir jāvirza. To dara attiecīgie cilvēki, lai šos jautājumus laicīgi varētu iesūtīt un varam izskatīt,» diskusijā iesaistījās deputāts Lauris Pīlēģis. Viņš arī atgādināja, kāds bija domes vadības uzstādījums lēmumam rīkot domes sēdes vienu reizi mēnesī — lai lēmumprojekti tiktu sagatavoti kvalitatīvi un būtu laicīgi iesūtīti deputātiem. «Šim jautājumam šoreiz komitejas dienaskārtībā nav vietas,» turpināja deputāts. «Ja runājam par finanšu komiteju, tad šī ir pirmā reize, kad ir papildu darba kārtības jautājums. Un tie nebūtu tādi, ja strauji netuvotos gada beigas,» atbildēja S. Pētersone. Arī deputāte I. Norenberga pauda, ka nav normāli, ka šādi jautājumi par tik liela finansējumu deputātiem izsūtīti tikai vakarā. Ja jautājumi nav kvalitatīvi sagatavoti, nevaram tos skatīt, viņa uzskatīja. Pēc dzirdētā domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Astrātovs izteicās, ka nepiekrīt teiktajam, ka šo jautājumu varēja izsūtīt ātrāk. «Tiesisks pamats tam nebija, jo iepirkumu komisijas lēmums bija tikai 15. decembrī vēlā pēcpusdienā. Papildu darba kārtības jautājumi rodas, jo pašvaldībā darbs nav apstājies un neviens Ziemassvētku brīvdienās nav aizgājis. Mēs plānojam darbus katru darba dienu.» Pēc Jaunā gada pašvaldība darbu atsāks 4. janvārī, tāpēc neesot laika gaidīt novada budžeta apstiprināšanu, lai šos darbus veiktu. «Man ir priekšlikums atbalstīt papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā!» turpināja A. Astrātovs. Neskatoties uz izskanējušajām iebildēm, komitejas dienaskārtību lielākais vairākums arī atbalstīja un šo jautājumu skatīja, atbalstot arī tā virzību izskatīšanai domes sēdē 29. decembrī.
Tie nebija prognozējami
7. augustā Talsu novada pašvaldība parakstīja līgumu ar piegādātāju apvienību SIA «Telms» un SIA «Stats» par Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūvi. Parakstot līgumu tika solīts, ka pēc 16 nedēļām Talsu Valsts ģimnāzijai sāksies jauna dzīve. Taču tagad izskan, ka precīzu darbu beigu datumu nosaukt nevarot.
Veicot būvdarbus saskaņā ar būvprojektu, notikusi arī apkures sistēmas skalošana. Pēc apkures sistēmas uzpildīšanas un hidrauliskās pārbaudes veikšanas konstatēts, ka vairākās vietās, kopskaitā 17 vērojamas sūces. «Šāda situācija ietekmē veicamos būvdarbus, jo jebkurā brīdī iespējami stāvvadu plīsumi plašākā mērogā, tādējādi iespējama konstrukciju nopludināšana un būvnieks, iespējams, nevarēs arī nodrošināt 84 mēnešu garantiju paveiktajiem darbiem,» komitejas sēdē deputātus informēja pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante. Būvuzņēmējs jau tagad ir veicis papildu pasākumus, lai mazinātu sūču radīto ietekmi un ēkā nodrošinātu apkuri.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, pašvaldība pasūtīja neatkarīgu ekspertīzi, kuru veica AS «Inspecta Latvia». Sagatavotajā atzinumā secināts, ka apkures sistēmas stāvvadi ir avārijas stāvoklī. Būvuzņēmējam bija lūgts sagatavot tāmi par šiem darbiem, jo šis objekts ir nodots būvuzņēmējam un tas ir atbildīgs par visu, kas pašlaik notiek objektā. «Saņemot kontroltāmi, attīstības nodaļa ar iesniegumu vērsās iepirkumu komisijā. Tika noskaidrots būvvaldes, būvprojekta autora viedoklis, būvuzrauga viedoklis, un 15. decembrī iepirkumu komisija pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības apkures sistēmas sakārtošanā jau esošo būvdarbu veicējiem — SIA «Telms» un SIA «Stats». Kontroltāmes summa kopā ar būvuzraudzību ir 119 771,81 eiro. Finansējums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk, lai uzsāktu šos darbus uzsākt un turpinātu arī pārējos būvdarbus,» informāciju sniedza A. Dimante. Ja finansējumu dome piešķirs, darbi arī pēc domes lēmuma un līguma noslēgšanas uzsāksies. Tos plānots veikt pa daļām un apkure ēkā netiks pilnībā atslēgta.
Deputāts Lauris Pīlēģis interesējās, vai būvuzņēmēja uzskaitītos darba apjomus apkures sistēmas sakārtošanā kāds ir arī pārbaudījis, uz ko saņēma atbildi, ka to izdarījis būvuzraugs. «Būvuzraugs šos apjomus uzreiz arī nesaskaņoja, un tas bija ilgs process. Viņš ļoti skrupulozi skatīja visus plānotos darbus, lai tiktu veikti tikai tie, kas reāli attiecināti uz stāvvadu sakārtošanu. Šie darbi būtu radušies jebkuram būvuzņēmējam, kas būtu veicis apkures sistēmas skalošanu. Tie nebija prognozējami,» turpināja A. Dimante.
Pašlaik precīzu laiku, kad būvdarbi izglītības iestādē noslēgsies, arī vēl nevarot nosaukt, jo divām būvprojekta sadaļām notiek ekspertīze. «Tas, ka būs līguma pagarinājums, ir viennozīmīgi saprotams, jo daudz kas ir atkarīgs no šīs ekspertīzes rezultātiem, cik ātri būvprojekta autors to saskaņos ar būvvaldi un Būvniecības valsts kontroles biroju, kas arī uzrauga šo objektu,» teica A. Dimante. Deputātei I. Norenbergai interesējoties, vai to visu jau nevarēja iepriekš paredzēt, A. Dimante atbildēja, ka būvprojekts izstrādāts 2013. gadā, 2018. gadā — aktualizēts, 2019. gadā skolai neatkarīgs eksperts ir veicis tehnisko apsekošanu, kur šīs problēmas neesot konstatētas. Par 119 771,81 eiro liela finansējuma piešķiršanu apkures sistēmas sakārtošanas darbiem deputātiem lēmums būs jāpieņem 29. decembra domes sēdē.