Kājas iesildot, kopā noieti 7796,2 kilometri

Kultūra

Valstī vīrusa «Covid-19» izplatības novēršanai ieviesti dažādi ierobežojumi, kas skar arī deju kolektīvus, tiem liedzot tikties klātienes mēģinājumos. Lai nezaudētu kopības sajūtu, no 1. līdz 18. novembrim vidējās paaudzes deju kolektīvs «Teika» Stendē devās pastaigās, aicinot arī citus deju kolektīvus pievienoties un piefiksēt noieto ceļa garumu. Kopumā aktivitātē iesaistījās 11 deju kolektīvi, minētajā laikā nostaigājot 7796,2 kilometrus.
Izaicinājums interesants šķitis ne tikai vidējās paaudzes, bet arī jauniešu un senioru deju kolektīviem no Talsu un Dundagas novada. Lai gan šis ir dīvains laiks, kad deju kolektīviem klātienes tikšanās mēģinājumos izpaliek, tas neliedz katram uzturēties svaigā gaisā, vairākiem kopā vai katram atsevišķi paveikt ko interesantu, jo kājas izkustināt vajagot, pārliecināti dejotāji. Tā kādā kārtējā attālinātajā tikšanās reizē dejotājiem no vidējās paaudzes deju kolektīva «Teika» radusies ideja, ka daudz vairāk būtu nepieciešams iesildīt kājas, uzturoties svaigā gaisā, un nostaigātos ceļa garumus arī fiksēt. Izmantojot programmas «Endomondo» piedāvātās iespējas, ikviens varēja sekot līdzi, cik katru dienu kilometru noiets. Brīdī, kad Talsu novada pašvaldība valsts svētku laikā aicināja izstaigāt Talsos Latvijas kontūru, tas bijis kā trekns noslēguma punkts līdz šim paveiktajam. Šajā pasākumā neesot bijis svarīgi, cik katrs kolektīvs nostaigā kilometru, jo galvenais bija kopā būšana, azarts, kustīgs dzīvesveids. Iepazītas un izstaigātas arī piemirstas Talsu pilsētas un novada vietas.

Ieceres īstenošanā iesaistījās 11 deju kolektīvi —
jauniešu deju kolektīvi «Austris» un «Delveri», senioru deju kolektīvi «Draudzība» un «Dun-Dang», vidējās paaudzes deju kolektīvi «Krišjānis», «Dzalksti», «Krepliņi», «Teika», «Talsu Kurši», «Virpulis» un «Spriganis». Visi kopā nostaigājuši 7796,2 kilometrus. Galvenais ir piedalīties, tāpēc katrs kolektīvs par dalību saņems arī Atzinības rakstu.
Deju kolektīva «Teika» vadītāja Indra Nolendorfa «Talsu Vēstīm» teic, ka mēģinājumi deju kolektīvam nenotiek kopš oktobra. Lai gan ik nedēļu ar dalībniekiem notiek saziņa interneta vidē, tas neesot tas pats, kas klātienes tikšanās. Tāpēc vienā šādā attālinātajā tikšanās reizē arī radusies doma par šādu izaicinājumu. «Mūsu kolektīvā šīs idejas rosinātāji un mudinātāji bija Agita un Ivars Kolodas. Deju kolektīvs ir ļoti atsaucīgs, jo līdz šim ne viena vien interesanta ideja īstenota. Šajā laikā, kad nenotiek mēģinājumi, cenšamies, lai saikne starp cilvēkiem nepazūd. Tas ir svarīgi. Kā būs tālāk, nezina neviens! Iespējams, tagad izaicinājums jāgaida no kāda cita kolektīva, ko atkal darīt visiem kopā. Dejotāji laikam ir tāda dulla tauta, kurai vajag kustēties un kopā būt,» saka deju kolektīva vadītāja.