Īsteno jauniešu iniciatīvu projektus

Izglītība

Šogad Pūņu pamatskolā ir ļoti aktīva skolēnu padome. Skolēniem, sanākot kopā jauniešu istabā, radās daudz jaunu ideju par brīvā laika pavadīšanu un pasākumu organizēšanu. Šis mācību gads sākās ar vēlmi labiekārtot skolēnu sapulcēšanās vietu. Katru trešdienu septembrī un oktobra sākumā jauniešu istabā skolēnu padome jautri tērzēja par to, kā varētu labiekārtot šo istabu, un tapa ideja piedalīties Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā.
Kas mums vajadzīgs? Domas dalījās, bet jaunieši prata vienoties. Dagmāra Brūvele no 9. klases sarakstīja visu nepieciešamo, un tapa projekts «Mums». Otrs projekts «Skolotājs Žogs» paredzēja aktīvu darbošanos pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, lai kopīgi radītu burtus un ciparus, kurus bērni varētu apgūt, mācoties ārā. Vadību uzņēmās Megija Budraite.
Pūņu pamatskolas skolēnu projektus atzina par labiem, un tos vajadzēja prezentēt īpašai komisijai. Kopā ar Valdgales pagasta pārvaldes vadītāju Janu Robaldi devāmies uz Talsu novada bērnu un jauniešu centru. Megija nevarēja aizstāvēt savu projektu slimības dēļ — paldies Patrikam, kurš nenobijās un devās mums līdzi uz bērnu un jauniešu centru! Pie durvīm mūs sagaidīja nopietna kontrole — visiem tika mērīta temperatūra. Dagmārai no uztraukuma tā uzkāpa līdz 37,5! Ko nu? Lūdzām, lai izmēra atkārtoti. Otrajā reizē viss bija kārtībā. Dagmāra prezentēja projektu un iekļuva jautājumu krustugunīs. No savas pieredzes varu teikt, ka tik grūti nav aizstāvēt pat diplomdarbu! No kļūdām jāmācās — tie ir mūsu pirmie projekti. Komisija deva labus padomus, kā vajadzētu rakstīt projektus un ieteica pārstrādāt iesniegto. To arī izdarījām. Veiksmīgi projektu prezentēja Patriks. To pieņēma uzreiz!
Par to, kā veicās ar projektu īstenošanu, lūdzu pastāstīt projektu autorēm. «Ieejot jauniešu istabā, nebija sajūtas, ka šī telpa ir domāta maniem vienaudžiem. Tā vairāk atgādināja klases vai semināru telpu,» skaidro 9. klases skolniece un skolēnu padomes prezidente Dagmāra, kurai pieder ideja par Pūņu pamatskolas jauniešu istabas pārvērtībām. «Bija vajadzīgs mirdzumiņš, tāda kā odziņa, lai ieviestu dzīvību un krāsu mūsu telpā un rastu mājīguma sajūtu. Nolēmu šo ideju prezentēt skolēnu padomei. Skolēnu padomes dalībnieki ideju atbalstīja un palīdzēja to īstenot. Kad braucu uz Talsu novada bērnu un jauniešu centru projektu prezentēt, arī tad mani atbalstīja padomes biedri. Šobrīd projekts jau ir realizēts — esam ļoti iepriecināti un apmierināti ar rezultātiem. Jauniešu istabas atklāšanai bija paredzēts vesels uzvedums, kuru atradu Ināras Šteinbergas lugu grāmatā, bet diemžēl «Covid—19» dēļ šī projekta daļa pagaidām jāatliek. Pateicības rakstus un paldies vārdus tāpat pasniegsim un izteiksim skolas vecāku padomei, bet atklāšanas uzveduma diemžēl nebūs. Pateicos visiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā!

Liels paldies Pūņu pamatskolas padomei par idejas atbalstīšanu un vislielākais paldies Talsu BJC par projekta sponsorēšanu — bez jums šī ideja un viens no maniem sapņiem tik ātri nevarētu tikt īstenots!» Paldies jāsaka vislielākajiem palīgiem projekta īstenošanā — mūsu skolas direktorei un saimniecības pārzinei, kuras brauca uz veikaliem un palīdzēja iegādāties projektam paredzētās lietas, kā arī remontstrādniekam Aināram, kurš īstenoja mūsu vēlmes, pieliekot foto rāmīšus, spoguli, pulksteni un LED lentas jauniešu norādītajās vietās. Projekta ietvaros iegādāti sēžammaisi, magnētiskā tāfele un mūzikas centrs. Ar nepacietību gaidām laiku, kad varēsim sanākt kopā, lai īstenotu skolēnu padomes idejas.
Megija, kura šādā konkursā piedalījās pirmo reizi, īstenoja projektu «Skolotājs Žogs». «Sanākot kopā pašpārvaldē, mums bija daudz ideju. Viena no tām bija par krāsainu bērnudārza žogu. Lai bērni ātrāk iemācītos burtus, prātā ienāca ideja, ka zēni mājturības stundās varētu izzāģēt lielus burtus. Tad atliktu tos nokrāsot un pieskrūvēt pie bērnudārza žoga. Ideja kolosāla, visi priecājās, bet realizēt iecerēto nebija viegli. Grūtības sagādāja nepieciešamo materiālu, atbilstošu krāsu un skrūvju iegāde. Palīgā nāca Ainārs — mūsu skolas remontstrādnieks. Atsaucīgi bija arī veikala «O. Bāres būvmateriāli» pārdevēji konsultanti. Pēc materiālu saņemšanas sekoja jauns trieciens — attālinātās mācības. Paldies mājturības skolotājam Sandim, kurš ieinteresēja 6. klases skolēnus iesaistīties projekta galvenajā posmā — burtu izzāģēšanā. Vēl atlicis pats svarīgākais — pieskrūvēt burtus pie žoga. Tā kā mēs nezinām, kad varēsim sarīkot svētkus bērniem, nolēmu izgatavot rotaļu un spēļu grāmatu, ko uzdāvināsim bērnudārza skolotājām. Ceru, ka viss izdosies un visiem būs liels prieks!»
Irina Jānberga,
Pūņu pamatskolas
jauniešu iniciatīvu projektu atbalsta persona