Izstrādās būvprojektu tilta atjaunošanai

Dundagas novads

Dundagas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA «BT Projekts» par tilta Pils ielā, Dundagā, pārbūves būvprojekta izstrādi.
Kopējā līgumcena ir 12 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvprojekts pilnā apjomā jāizstrādā sešu mēnešu laikā, liecina pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Diānas Kristiņas sniegtā informācija. Tā kā nākamgad Dundagas novadu apvienos ar Talsu novadu, visticamāk, jau jaunajam novada domes sasaukumam būs jādomā, kā šo tiltu arī reāli atjaunot.
Tilts ikdienā nodrošina nepārtrauktu transporta un gājēju kustību. 2016. gadā ir veikts tā tehniskais apsekojums, kura laikā pārbaudīja un novērtēja galvenās konstrukcijas un apzināja bojājumus, kas varētu ietekmēt drošību. Ekspertu secinājums — tilts ir sliktā stāvoklī. Ņemot vērā atzinumā norādītos rekomendētos pasākumus un jau iepriekš likvidētos tilta defektus, Dundagas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu par šī tilta pārbūvi. Būvprojektā plānots iekļaut risinājumu esošās brauktuves konstrukcijas nojaukšanai un jaunas izbūvi, paredzēta gājēju ietve, kas piestiprināta pie tilta laiduma, līdz ar to cilvēki varēs justies daudz drošāk, šķērsojot tiltu. Tiltam paredzēts dekoratīvais apgaismojums, liecina pašvaldības sniegtā informācija.