Reālās mācības

Žurnālista viedoklis

Šajā nedēļā iesākās šī gada pēdējais mēnesis. Tas ir laiks, ka ne tikai daudzi steidzas sev mīļajiem iepirkt un gatavot svētkos dāvanas, bet arī atskatās, kāds bijis šis cēliens. Kurš vēl gada sākumā varēja iedomāties, ka gada nogalē vairs nevarēsim šo un to, kļūsim digitālāki, redzēsim un sapratīsim, cik gatavi esam kādiem satricinājumiem, negaidītiem pavērsieniem, kam ticam un neticam! Daudz mācību šajā gadā gūts, kas parāda, kādas tad ir reālās vājās un stiprās puses, nevis tās, kas uz kādiem papīriem sarakstītas.
Esošā situācija, kurā šobrīd dzīvojam, vispirms jau parāda, cik kvalitatīvi spēj reaģēt uz notiekošo lēmumu pieņēmēji. Nesaku, ka pieņemtajiem lēmumiem šādā situācijā jābūt kā akmeņos iecirstiem, bet izsvērtiem un izdomātiem līdz galam gan. Un tam arī bija laiks sagatavoties, ja domājam kaut vai par vīrusa «Covid-19» tā saukto otro vilni. Biežā mētāšanās lēmumos, sakot tagad šādi, bet rīt tomēr citādi, rada neizpratni daudzos un pat neuzticību šāda vēstījuma paudējiem. Ne velti kāds interneta dzīlēs joko, ka, šo visu no malas vērojot, sāk šķist, ka visi tie lēmumi tiek uzrakstīti uz lapiņām, samesti laimes ratā un izlozēti! Bija taču laiks sagatavoties… Ja ne visam, tad mazliet vairāk gan! Vismaz to godīgi atzīst arī paši lēmuma pieņēmēji.
Laiks, kurā dzīvojam, parāda arī mūsu spēju tvert un analizēt informāciju, kas pasniegta un atrodas publiskajā telpā. Šeit ir jautājums gan par pašiem oficiālās informācijas sniedzējiem, gan dažādu konspirācijas teoriju esamību publiskajā vidē. Kam uzticēties un ko ņemt vērā? Cik skaidri un nepārprotami vēstījums tiek pausts? Šajā laikā, kad valda informācijas pārbagātība, no katra paša vēlmes iedziļināties, izprast daudz kas ir atkarīgs.
Šis gads un noteiktie daudzie un mainīgie ierobežojumi iemācīja labāk iepazīt arī digitālo vidi, kurā tagad ne tikai daudz vairāk sazināmies, bet arī strādājam, mācāmies, pērkam, pārdodam, piedāvājam. Daudziem tas ļāvis ātrāk īstenot ieceres, kas dažādu atrunu dēļ nav īstenotas, citam — devušas mācību, ka interneta vidē neesi viens. Ne reizi vien kāds laikus neizslēgts mikrofons vai video kamera var pamatīgi iegāzt tā, ka vēlāk kauns uz ielas rādīties! Piemēri tālu nav jāmeklē. Tepat mūsu novados no vietējo politiķu izteiktā domes sēdēs un to starplaikos, kad fonā dzirdamas citas, ne ar domes darbu saistītas sarunas un viedokļi. Kaut vai nesenais gadījums Dundagas novadā par atvērtajiem reņģu vēderiem, kad, to izdzirdot, sēdes vadītājs pieklājīgi deputātei norādīja, ka būtu izslēdzams mikrofons, lai citi teikto nedzirdētu. Piemērs arī no pēdējās Talsu novada domes sēdes starplaika, kur divi kungi diskutēja par tabureti, kur kādam plikam būtu jādejo!
Lēmumu pieņēmēji teic, ka šī gada izskaņa būs klusa un mierīga, jo ierobežojumi uzliek zināmus nosacījumus. Lai tas arī būtu pārdomu laiks, kurā saprast, kas darīts un nedarīts pareizi, kādus jaunus mērķus īstenot nākamgad.