Ledus hallē — jauns apgaismojums

Sports

26. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja un atbalstīja jautājumu par līdzfinansējuma 2478,32 eiro apmērā piešķiršanu projektam «Talsu hokeja kluba ledus laukuma apgaismojuma pārbūve». Kā «Talsu Vēstīm» pastāstīja biedrības «Talsu hokeja klubs» vadītājs Imants Ziediņš, apgaismojuma nomaiņa jau notikusi un tagad ledus laukums ir kvalitatīvi apgaismots.
Ar lūgumu piešķirt minēto pašvaldībā vērsās sporta biedrība «Talsu hokeja klubs». Tā iesniegusi projektu «Leader» pasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas attīstības stratēģiju» finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Tas apstiprināts un piešķirts arī finansējums plānoto darbu veikšanai.
Kopējās minēto darbu izmaksas ir 20 478,32 eiro, no kurām Eiropas Savienības finansējums — 18000 eiro, bet nepieciešamais līdzfinansējums — 2478,32 eiro, ko arī biedrība lūdza domei piešķirt. Domes sēdē pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante deputātiem skaidroja, ka projektā paredzēta apgaismojuma pārbūve Talsu hokeja hallē — demontēt vecos un uzstādīt jaunus, energoefektīvus gaismekļus, kas ļaus ietaupīt elektrības patēriņu.
Biedrības «Talsu hokeja klubs» vadītājs Imants Ziediņš «Talsu Vēstīm» teic, ka apgaismojums hallē bija novecojis, jo ar dažiem uzlabojumiem kalpoja kopš halles celšanas brīža. «Tas radīja bīstamas situācijas. Jauno apgaismojumu ledus hallē pabeidza likt oktobra vidū. Tagad ledus laukums ir ļoti labi apgaismots,» atzīst biedrības vadītājs I. Ziediņš.