Amatā apstiprina divas bērnudārzu vadītājas

Talsu novads

26. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par Aijas Vītolas iecelšanu Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» vadītājas amatā un Daigas Feldmanes iecelšanu Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» vadītājas amatā. Abi lēmumi guva deputātu atbalstu. Jaunie vadītāji darbu uzsāks 1. decembrī.
12. novembrī, ziņojot deputātiem par abiem jautājumiem pašvaldības izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps pauda, ka atkārtoti bija izsludināts konkurss uz Vandzenes pagastā esošās pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» vadītājas amatu. Konkursā pieteicās divi kandidāti. Viens aicināts uz pārrunām. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, komisija atzina Aiju Vītolu par atbilstošu pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» vadītājas amatam. Bez garām diskusijām 26. novembra domes sēdē minēto personu arī amatā apstiprināja.
«Talsu Vēstis» rakstīja, ka 28. augustā Vandzenē esošās pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» tagadējie un bijušie audzēkņi, darbinieki, kā arī pagasta pārvaldes un Talsu novada izglītības pārvaldes pārstāvji sveica iestādes vadītāju Selgu Moldavčuku, kura pēc amatā aizvadītajiem 47 darba gadiem nolēma doties pelnītā atpūtā. Talsu novada pašvaldība izsludināja vakanci uz pirmsskolas izglītības ie-stādes vadītājas amatu, kas pirmo reizi beidzās bez rezultāta.
Raisās diskusijas
Gan izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, gan 26. novembra domes sēdē plašākas diskusijas raisījās par Daigas Feldmanes iecelšanu Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» vadītājas amatā. Līdz šim viņa pilda Talsu novada domes deputātes pienākumus un strādā pašvaldībā izglītības pārvaldē kā galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos. Minētajā komitejas sēdē izglītības pārvaldes vadītājs U. Katlaps teica, ka kopš novembra Valdemārpilī esošajā pirmsskolas izglītības iestādē «Saulstariņš» ir vakanta vadītāja vieta. Izsludinātajā konkursā saņemti pieci pieteikumi, trīs kandidāti ar augstāko punktu skaitu aicināti uz interviju. Augstāko punktu skaitu ieguva Daiga Feldmane, kuras kandidatūra arī virzīta apstiprināšanai minētajam amatam, informēja izglītības pārvaldes vadītājs U. Katlaps. Deputāts Edmunds Demiters interesējās, kas pamudinājis izdarīt šādu izvēli? D. Feldmane atbildēja, ka pēc izsludinātās vakances paskatījusies laikā atpakaļ un uz priekšu un sapratusi, ka sevi labāk redz pirmsskolas izglītības jomā.
«Šī brīža darbs arī ir saistīts ar izglītības jomu, bet, atklāti sakot, gandarījumu nejūtu. Problēmas tiek risinātas, dažas atrisinātas, dažas nē — nemitīga cīņa ar vējdzirnavām. Saprotu, ka tas būs izaicinājums un nebūs vienkārši, bet tas ir reāli darāms darbs. Es redzu sevi šajā jomā, kur varu dot vairāk, nekā šobrīd,» viņa teica. Savukārt deputāte Ilva Norenberga interesējās, vai deputātiem ir iespēja iepazīties ar konkursa materiāliem. «Ņemot vērā, ka Feldmanes kundze ir saistīta ar darbu domē un ir deputāte, es vēlos iepazīties ar konkursa materiāliem, lai pārliecinātos, ka viss ir bijis korekti un cilvēkiem ir bijušas vienlīdzīgas iespējas piedalīties konkursā uz amatu; tā nav bijusi politiskā vienošanās,» izteicās deputāte. Komitejas sēdes vadītājs Dainis Karols noraidīja šādu apgalvojumu, sakot, ka uz minēto vakanci bija atklāts konkurss, kurā pretendenti varēja pieteikties.
D. Feldmane līdz nākamā gada pašvaldību vēlēšanām turpinās pildīt arī deputātes pienākumus Talsu novada domē. Nākamgad gaidāmajās vēlēšanās gan vairs nepiedalīšoties, jo savu politisko darbību noslēdz. D. Feldmanei šis nav pirmais sasaukums Talsu novada pašvaldībā. Domē viņa strādā kopš 2009. gada un šo gadu laikā ievēlēta no dažādiem sarakstiem (2009. gadā no partijas «Jaunais laiks», 2013. gadā — no politiskās partijas «Reģionu alianse», bet 2017. gadā — no Latvijas reģionu apvienības), 2013. gadā ievēlēta arī par domes priekšsēdētāju.
Pēc D. Feldmanes apstiprināšanas pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» amatā izglītības pārvaldē vakanta kļūs galvenā speciālista bērnu tiesību jautājumos amata vieta. «Talsu Vēstīm» pārvaldes vadītājs U. Katlaps teic, ka pārvaldes iekšienē plānots pārrunāt, kā notiks veicamie darbi. Visticamāk, konkurss uz šo vai līdzīgu amatu būs izsludināts.