Simtgades notikumus pieminot

Kultūra

Pirms simts gadiem, 1920. gada 20. un 21. novembrī, Ziemeļlatvijā notika LR Satversmes sapulces vēlēšanas, kurās, piedaloties 4852 vēlētājiem (79,40% balsstiesīgo) tika ievēlēti divi LR Satversmes sapulces deputāti: Vilis Dermanis no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas saraksta Nr. 3 un Augusts Līcis no latviešu zemnieku savienības saraksta Nr. 4.
Pedvāles mākslas parkā tēlnieks Ojārs Feldbergs pavasarī aizsāka radošo pasākumu sēriju, kas veltīta LR Sa-tversmes sapulces sasaukšanas simtgadei. Tā tika uzsākta 18. aprīlī, kad visā Latvijā (izņemot tos apvidus Valmieras, Valkas un Ilūkstes apriņķos, kuros uz laiku vēl atradās Igaunijas, Lietuvas un Polijas armijas) notika vēlēšanas. Tās bija pirmās vēlēšanas Latvijā uz vispārīgo, vienlīdzīgo, tiešo, aizklāto un proporcionālo vēlēšanu tiesību pamata. Un to var uzskatīt par mūsu demokrātijas dzimšanu. 1. maijā Pedvāles mākslas parkā tapa O. Feldberga vides mākslas objekts «Sapulce», kuru veido 150 akmeņi — Satversmes sapulces deputāti. Vasaras gaitā vides mākslas objektā notika dažādas radošās aktivitātes.
Savukārt 21. novembrī, atzīmējot Ziemeļlatvijas LR Satversmes sapulces vēlēšanu simtgadi, vides mākslas objekts tika papildināts ar vēl diviem akmeņiem — deputātiem. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, publisks pasākums netika rīkots, taču O. Feldbergs aicināja biedrības «Pedvāle» biedrus un atbalstītājus, ievērojot sanitārās normas un distancēšanās noteikumus, piedalīties performancē «150+2=152», kuras laikā katram no vides mākslas objekta «Sapulce» 152 akmeņiem svinīgi tika pasniegta degoša lāpa. Mākslinieks konceptuāli iedvesmojās no rakstnieka Kārļa Skalbes, kurš arī bija viens no LR Satversmes sapulces deputātiem. Savās «Mazajās piezīmēs» viņš reiz rak-stījis: «Vai jūs zināt pasaku par degošo sirdi? Pār viņu stāv sarkana liesma, un viņa iet tautai viņas likteņos pa priekšu. Kur? Kur? — jūs uztraukti prasāt: Kur deg? Jums ir diezgan aukstuma un diezgan vienaldzības, lai viņu apdzēstu. Bet tas jums neizdosies, jo katrai tautai iet pa priekšu kāda degoša sirds. Un burvim par viņu nav varas.» Tā arī šoreiz, pēc 100 gadiem, spītējot brāzmainam vējam, Pedvāles mākslas parka Briņķu kalna pakājē iemirdzējās 152 lāpas, lai atgādinātu mums par iekšējām vērtībām un sirds degsmi, gan katram individuāli, gan valstij kopumā.

Laura Miglone,
speciāli «Talsu Vēstīm»