Plāno izmaiņas Dienas centrā Talsos

Talsu novads

10. novembra Talsu domes sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē skatīja jautājumu par Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu, un diskusiju laikā izskanēja informācija, ka pēc šī lēmuma pieņemšanas plāno likvidēt Dienas centra vadītāja amata vietu. Iemesls — pašlaik Dienas centrā ir divi darbinieki (vadītājs un administrators uz pusslodzi). Izvērtējot to darba apjomu, secināts, ka pietiktu, ka šos pienākumus veiktu viens cilvēks — administrators, kuram būtu vesela slodze.
Sēdē deputāte Inga Gluzda interesējās, vai Dienas centra vadītāja un darbinieki par šīm izmaiņām ir informēti, uz ko saņēma atbildi no Sociālā dienesta vadītājas vietnieces Ilzes Kārklevalkas, ka viņiem informācija nav sniegta. «Ja tiks apstiprināts jaunais nolikums ar struktūru, likuma kārtībā tiks informēti,» viņa sacīja. Komitejas vadītājs Normunds Tropiņš pieļāva iespēju, ka tas nav izdarīts, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju. Tuvākajā laikā tas būtu darāms. «To pārrunājām ne tikai savā starpā, bet arī ar Pensionāru biedrību, kas lielu daļu darba dara. Dubultoties nevajadzētu, tāpēc vienojāmies, ka pietiktu ar administratoru,» sacīja komitejas vadītājs N. Tropiņš. Deputāte Daiga Feldmane lūdza to līdz domes sēdei tomēr izdarīt, izrunājot šos jautājumus ar Dienas centra vadītāju. Tāpat viņa interesējās, vai administrators tiks ar visiem jautājumiem un norisēm, kas notiek Dienas centrā, galā. Sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe pauda, ka lēmums ir izsvērts, jo tur pamatā darbojas arī Pensionāru biedrība. «Mēs nekādas robežas neliksim. Centrs turpinās tādu pašu darbību, ko līdz šim,— notiks nodarbības, organizētas ekskursijas. Izvērtējot darba apjomu, tur diviem darbiniekiem nav ko darīt,» viņa bilda. Deputāte Ilva Norenberga interesējās, kā izvērtēs kandidātu minētā darba veikšanai. «Šobrīd administrators strādā uz pusslodzi. Abiem darbiniekiem darba amata pienākumi dublējas. Izveidos viena amata vietu — administators,» turpināja sociālā dienesta vadītāja. «Tas nozīmē to, ka darbu zaudēs vadītājs, bet darbu turpinās administrators? Vai būs darbinieku pārvērtēšana?» intersējās deputāte. Notikšot darbinieku pārvērtēšana, piedāvājot gan vienam, gan otram cilvēkam. Diskusiju uzturēja deputāte Inga Gluzda, kura pauda neizpratni, kā tiek plānotas izmaiņas, tās neizrunājot ar pašu Dienas centru: «Kā tas sanāk, ka Dienas centrs par šo nav informēts?» Komitejas vadītājs N. Tropiņš piekrita, ka tā ir kļūda, bet tas īsā laikā būtu jālabo. «To, ka amati dublējas, par to saruna jau ir pietiekami ilgi. Par šo tēmu ir runāts pietiekoši, bet nav runāts konkrēti, ka šis solis tiks sperts. Kā jau minēju, tas pēc iespējas īsākā laikā ir jāizdara,» viņš ieturēja savu pozīciju. «Kā jūs tagad to varat saprast, ja nav runāts ar Dienas centra darbiniekiem?» jautāja I. Gluzda. Viņa norādīja, ka Dienas centrs strādā veiksmīgi, labus vārdus varot teikt arī par centra vadītāju. Pēc šīm diskusijām komitejā lēma šo jautājumu virzīt skatīšanai domes sēdē.
«Talsu Vēstis» 11. novembrī noskaidroja arī Dienas centra vadītājas Melitas Valdemāres viedokli, kura atklāja, ka informāciju par plānotajām izmaiņām dzirdot pirmo reizi. «Vēl nedēļas sākumā darba jautājumos zvanīju sociālā dienesta vadītājas vietniecei Ilzei Kārklevalkai. Sarunā nebija ne viena vārda par gaidāmajām izmaiņām, kad vaicāju par jaunumiem un izmaiņām, kas mums būtu jāņem vērā. Pirms nedēļas man bija jāraksta savs redzējums par Dienas centra tālāku darbību. To arī izdarīju, un redzējums tapa uz trīs lapām. Aizsūtīju I. Kārklevalkai, un tā arī atbildi nesaņēmu. Cik zinu, administratorei šāds redzējums nebija jāraksta. Mani jūsu teiktais izbrīna, jo neviens ar mums par šo jautājumu nav runājis. Dienas centrā ir 22 klubiņi, kad nebija ierobežojumu, šeit gāja kā bišu stropā. Darba laiks ir pietiekami ilgs. Kāpēc jāatbrīvo vadītājs un paliks tikai administrators? Kas tā būs par štata vienību — centra administrators jaunizveidotā novada mērogā? Tas viss kaut kā neiet kopā!» izbrīnu neslēpa M. Valdemāre, kura Dienas centru vada trešo gadu.