Darbu Talsu novadā 2021. gadā pārtrauks divi ģimenes ārsti

Veselība

10. novembra Talsu novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes informatīvajā daļā skatīja jautājumu par ģimenes ārstu praksēm. No komitejas vadītāja Normunda Tropiņa izskanēja, ka 2021. gada savu darbu pārtrauks divas ģimenes ārstes — Anna Čudare un Baiba Gerharde.
Pašvaldība apkopojusi informāciju par visām ģimeņu ārstu praksēm Talsu novadā (kopā tādas ir 20), Dundagas novadā (3), Rojas novadā (3), bet Mērsraga novadā (2). Kā sēdē teica komitejas vadītājs Normunds Tropiņš, ar 2021. gadu Talsu novadā darbu pārtrauks divi ģimenes ārsti. Zināms, ka dakterei Annai Čudarei būs aizvietotājs, bet dakterei Baibai Gerhardei aizvietotājs pagaidām nav zināms. Savukārt vairāki ģimenes ārsti informējuši, ka darbību pārtrauks no 2024. gada. Par šo ārstu aizvietotājiem īstu ziņu arī nav. Tā kā jautājums par jaunu ģimenes ārstu piesaisti novadā ir aktuāls, pašvaldībai būtu jādomā, kā vēl vairāk iesaistīties tā risināšanā, iespējams, jaunajiem speciālistiem piedāvājot arī dzīvojamo platību,» norādīja N. Tropiņš.
Līdz šim pašvaldība ģimenes ārstus atbalstījusi dažādi. Iesaistoties prakses telpu sakārtošanā, piešķirot telpu nomas maksas atlaides, kā arī uzturot Ķūļciemā esošā feldšera punktu. Vietvara izsludinājusi arī pieteikšanos stipendijai, bet uz to neviens no jaunajiem ģimenes ārstiem līdz šim nav pieteicies. «Situācija kopumā ir bēdīga, jo pēdējo trīs gadu laikā uz Kurzemes reģionu ir pieteikušies tikai trīs ģimenes ārsti,» sacīja N. Tropiņš. Neviens no viņiem par prakses vietu nav izvēlējies Talsu novadu. Tāpat no viņa sēdē izskanēja, ka cilvēkiem ir iespēja pieteikties pie cita ģimenes ārsta, jo prakse skaitās pilna, ja ir 1800 pacientu. «Paskatoties uz ģimenes ārstu praksēm Talsu pusē, vienas ģimenes ārstes prakses neesamību var nosegt pārējie ģimenes ārsti. Kā tas praktiski notiek, es vēl nevaru atbildēt,» sacīja N. Tropiņš.

Ko darīt šo ģimenes ārstu pacientiem?
Skaidrojumu «Talsu Vēstīm» sniedz Nacionālais veselības dienests:
— Talsu novadā, pēc Kurzemes nodaļas rīcībā esošas informācijas, 2021. gadā darbu pārtrauks divi ģimenes ārsti: Baiba Gerharde — ģimenes ārsts, kurai šobrīd pierakstīti 1373 pacienti, to skaitā 356 bērni, un Anna Čudere — pediatrs, kurai pierakstīti 560 bērni. Ja dakterei A. Čuderei prognozējas, ka būs aizvietotājs, un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad aizvietotājs pārņems praksi, viņš pārņems ar visiem pacientiem un pacienti automātiski skaitīsies pie jaunā ārsta, tad dakterei B. Gerhardei aizvietotāja nav (nav pieteicies arī neviens rezidents). Ar to dienu, kad daktere pārtrauks praksi, viņas pacienti tiks atreģistrēti, tiem vairs nebūs ģimenes ārsta, un pašiem nāksies meklēt citu ģimenes ārstu. Problēma ir tā, ka Talsos visiem ģimenes ārstiem ir samērā liels pacientu skaits. Ministru Kabineta noteikumos Nr. 555 «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība» nav noteikts maksimālais ārstam reģistrēto pacientu skaits un ir noteikts, ka ģimenes ārsts var nepiekrist pacientu reģistrācijai tikai, ja personas deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas; ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu skaits veido pilnu praksi, izņemot: jau reģistrētas personas pirmās pakāpes lejupējos vai augšupējos radiniekus vai laulāto; ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošas personas (deklarēta dzīvesvieta).