Uzstāda jaunas rotaļiekārtas

Izglītība

Valdagles pagastā esošajā pirmsskolas izglītības iestādē «Kamenīte» teritorijā pabeigti darbi jaunu rotaļiekārtu uzstādīšanā. Jaunās ierīces tagad pieejamas visa vecuma bērniem, kas apmeklē iestādi.
Ideja par āra telpas atjaunošanu bērnudārza teritorijā gaisā virmojusi jau sen. «Rotaļu iekārtas bija fiziski un morāli nolietojušās, jo nebija mainītas no bērnudārza celšanas brīža. Vēlējāmies, lai iekārtas mūsu bērniem izskatītos mūsdienīgas, būtu drošas. Drīzumā spēkā stāsies jaunie drošības noteikumi par bērnu publiskajiem laukumiņiem un bērnu laukumiem kā tādiem. Tāpēc ideju par ārtelpas sakārtošanu bērnudārza teritorijā nopietni īstenošanai sākām virzīt jau pagājušā gadā,» atklāj Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde.
Pirms darbu uzsākšanas notikušas sarunas arī ar bērnudārza audzinātājām, kopīgi meklējot risinājumus, kādas rotaļiekārtas bērniem nepieciešamas. Nolemts, ka bērnudārza katrai grupiņai būs sava atpūtas zona. Tāpēc atbilstoši pēc vecuma arī ir iegādātas un uzstādītas rotaļiekārtas. Mazajai grupiņai ir vilcieniņš, divu veidu atsperšūpoles un smilšu kaste, vidējai grupiņai — mājiņa, līdzsvaršūpoles un smilšu kaste, lielākajai grupiņai — mājiņa kopā ar smilšu kasti, līdzsvaršūpoles un vingrošanas komplekss ar vairākiem vingrošanas elementiem. Lai bērni rotaļiekārtās justos droši, zem tām izveidots mīk-stais gumijas segums, citām — mulča. Izveidota arī vieta sportiskām aktivitātēm. Nobruģēts laukumiņš, kur var driblēt un mest bumbu basketbola grozā, uzstādīti futbola vārti ar iespēju mērķēt bumbu konkrētās vietās vārtos. Teritorijā labiekārtota arī zaļā zona, sakārtoti apstādījumi, atjaunota zāle. Visi minētie darbi veikti par pašvaldības finansējumu. Tie izmaksājuši 40 125,88 eiro (ar PVN), un tos veica mūsu novada uzņēmēji SIA «Prestons» un SIA «Janvāri».
Pārvaldniece teic, ka pašlaik tiek izstrādāts projekts celiņu seguma atjaunošanai. Iebraucamais ceļš bērnudārza teritorijā ir asfaltēts, bet celiņiem, kas ved uz bibliotēku un skolu, bruģis ir nolietojies. Ja finansējums būs, tie būšot nākamie veicamie darbi.