Eksperts apseko Talsu tirgu

Talsu novads

29. oktobrī Talsu novada domes sēdes informatīvajā daļā deputātus informēja, ka pašvaldībā saņemts tehniskais apsekošanas atzinums Talsu tirgum. Tajā eksperts norāda, kas būtu veicams, lai šo ēku uzlabotu un arī turpmāk varētu izmantot šīs funkcijas veikšanai.
Informējot deputātus par šo jautājumu, Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze teica, ka eksperti norādījuši, ka ēku ļauts ekspluatēt, bet tuvākā nākotnē būtu veicami vairāki atjaunošanas darbi. Kā primārais darbs norādīts — jumta seguma nomaiņa, kā arī atjaunot vai likvidēt dūmeņus virs jumta, veikt fasādes stiklotās konstrukcijas nomaiņu uz mūsdienām atbilstošu. Tirgus ēkā jāsakārto arī elektroinstalācija, siltumapgāde un jāveic iekštelpu atjaunošanas darbi atbilstoši mūsdienu tirdzniecības vietu prasībām. Tāpat būtu demontējamas tirdzniecības nojumes gar ēkas fasādi, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Atzinumā norādīts, ka tehniskā apsekošana veikta jūnijā un to darījis sertificēts eksperts Imants Dreiblats. Pašvaldībai vērtējums izmaksājis 4114 eiro, liecina Talsu pilsētas pārvaldnieka Ģirta Kalnbirzes sniegtā informācija «Talsu Vēstīm».
Gatavos apliecinājuma kartes
Eksperts atzinumā norādījis, ka visi minētie darbi veicami, ievērojot spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus, kas regulē šīs jomas, pirms tam darbiem izstrādājot un saskaņojot projektus vai apliecinājuma kartes. Šo soli arī pašvaldība spērusi, jo 19. oktobrī Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts iepirkums par būvniecības dokumentācijas izstrādi Talsu tirgus ēku atjaunošanai. Pieteikšanās termiņš — 3. novembris. Izsludinātajā iepirkumā redzams gan pats eksperta izveidotais tehniskās apsekošanas atzinums par tirgus ēku, gan arī pašvaldības piedāvājums darbu veicējiem izstrādāt apliecinājuma kartes tirgus ēkas jumta seguma atjaunošanai, tirgus ēkas fasādes atjaunošanai (sienas/pamati), inženiertīklu atjaunošanai/izbūvei, iekštelpu atjaunošanai, kā arī nolietojošos būvju demontāžai tirgus teritorijā.
Kā «Talsu Vēstīm» teic Talsu pilsētas pārvaldnieks Ģ. Kalnbirze, pēc iepirkuma noslēgšanās būs zināms, cik pašvaldībai izmaksās šo piecu karšu izveide. «Šobrīd domu gājiens izpildvaras līmenī: atstājam ēku tādā izskatā, kāda tā ir pašlaik. Saņemot apliecinājuma kartes, redzēsim, cik šie darbi ir apjomīgi naudas izteiksmē. Tad arī plānojam pakāpeniski šos darbus īstenot. Ja parādīsies kādas iespējas Eiropas Savienības finansējuma piesaistei, jautājums varētu arī tikt izskatīts tādā veidā. Neesot arī izslēgts, ka pirmajiem veicamajiem darbiem finansējumu varētu prasīt arī nākamā gada novada budžetā, saka pārvaldnieks, piebilstot, ka tas ir izpildvaras piedāvājums. Lēmums, kā tālāk rīkoties un kā ēku savest kārtībā, būs deputātu lemšanai.
Par Talsu tirgus atjaunošanas iecerēm esam rakstījuši vairākkārt. Iecere uzbūvēt jaunu un labiekārtotu teritoriju pašvaldībā radās 2015. gadā, cerot piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Tā kā šo gadu laikā Talsu novada pašvaldība šī projekta izstrādē ieguldīja 111 493 eiro un darbi uz priekšu nevirzījās, 2019. gada 15. augusta domes sēdē deputāti nolēma pārtraukt Talsu tirgus pārbūves projektu, pēc domes sēdes rakstīja «Talsu Vēstis».
Kā minēts 2019. gada 15. augusta domes sēdes lēmumā: «Projektā tika plānots pārbūvēt Talsu pilsētas tirgu, izbūvējot tirgus paviljonu un ražošanas telpas. Tirgus paviljonā plānots iekštelpu zonējums, lai nodrošinātu telpas mājražotājiem un mājražotāju kooperatīvam produkcijas ražošanai, kā arī lai nodrošinātu šo produktu tirdzniecību. Infrastruktūru tika plānots iznomāt komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai. Bija plānots izbūvēt telpas ražošanas nodrošināšanai ar kopējo platību 1000 m2, kurās tiktu attīstīta vieglās rūpniecības ražošana, kā arī stāvlaukumu pie ēkas. Projektā bija plānotas 24 jaunas darba vietas.»

Ekspertīzes atzinumā minētie daži fakti par Talsu tirgu:

⇒ Būve celta un izmantota kā tirgus halle no 1967. gada. Ēkā ir palīgtelpas noliktavām, telpas administrācijai, kā arī labierīcības. Apsekotai ēkai ir viens virszemes stāvs. Ēka atbilst tās izmantošanas veidam — tirdzniecības ēka.

⇒ Ap apsekojamo ēku asfaltbetona segums. Lokālās vietās atjaunots. Tehniskais stāvoklis apmierinošs.

⇒ Tirgus teritorija ir iežogota ar metāla rāmju žogu, kuri stiprināti pie betona stabiņiem. Sākotnēji žogs ir bijis no koka vairogiem, (tie daļēji saglabājušies gar Ezera ielas posmu), bet vēlāk tas nomainīts ar pīto žogu metāla rāmjos, ko var secināt pēc tā, ka žoga betona stabu solis nesakrīt ar metāla rāmju izmēriem. Žogā ieauguši koki, kuri pasliktina konstrukcijas tehnisko stāvokli, kā arī rada vieglu iespēju iekļūt slēgtajā tirgus teritorijā. Neskatoties uz lokāliem žoga stabu un rāmju bojājumiem, kopumā žogs pilda savas funkcijas un tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

⇒ Ieejas vārti tirgus teritorijā. Nepieciešams atjaunot ķieģeļu mūra stabiņu.
⇒ Koku un krūmu ieaugšana tuvu ēkas pamatiem veicina būves nesošo konstrukciju bojāšanos un liecina par ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāja nepietiekamu vērību.

⇒ Pārseguma, kas reizē ir arī ēkas jumts, siltumizolācija nav tikusi papildināta ar mūsdienu siltumizolācijas materiāliem un ir saglabājusies sākotnējā izpildījumā, kas ir nepietiekama.

⇒ Jumta segums – viļņotās azbestcementa loksnes, kuras stiprinātas pie jumta plaknes bez latojuma. Jumta slīpums ir nepietiekams šādam jumta materiālam, loksnes novecojušas, lokāli bojātas. Tehniskais stāvoklis neapmierinošs.

⇒ Lietusūdens novadsistēma nolietojusies, tehniskais stāvoklis neapmierinošs.

⇒ Pie tirgus halles ēkas ārsienas ir piebūvētas tirdzniecības nojumes, kuras nav iezīmētas invetarizācijas lietas telpu plānā. Nojumes ir novecojušas un sliktā tehniskā stāvoklī.

⇒ Galvenajā tirdzniecības hallē betona flīzīšu grīdas segums. Lokāli bojājumi. Tehniskais stāvoklis apmierinošs. Administrācijas telpās dēļu grīda, lokāli mitruma bojājumi. Tehniskais stāvoklis apmierinošs.

⇒ Galvenā ēkas fasāde stiklota, koka konstrukcijas. Fiziski nolietojusies. Neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

⇒ Ēkas administrācijas telpās krāšņu apkure, tehniskais stāvoklis neapmierinošs. Dūmeņi virs jumta fiziski nolietojušies, tehniskais stāvoklis neapmierinošs. Krāsns podiņi izdeguši, ekspluatācijai bīstami.

⇒ Ēkā elektroapgāde no Talsu pilsētas elektriskajiem tīkliem. Ēkas elektrotīkls novecojis. Neskatoties uz lokāliem jaunu kabeļu posmiem, kopējā elektroapgādes sistēma vērtējama kā neapmierinoša.