Turpinās apkārtnes labiekārtošanas darbi

Talsu novads

Septembrī sākās Talsu Galvenās bibliotēkas piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbi. Kā «Talsu Vēstis» noskaidroja pašvaldībā, līdz šim galvenokārt veikti sagatavošanas darbi.

Pie tādiem pieskaitāmi satiksmes organizācijas izveidošana, esošās ietves un brauktuves betona bruģa, asfalta un apmaļu demontāža, ceļu zīmju un esošo betona kāpņu demontāža, koku sakopšana, izzāģējot vecos nokaltušos zarus. Galveno kāpņu izbūves zonā veikta nederīgās grunts norakšana, izbūvēts smilts slānis, ierīkota šķembu kārtas pamatne, veikti stiegrošanas darbi un uzstādīti veidņi, lai tuvākajā laikā veiktu kāpņu betonēšanas darbus. Kā nākamie veicamie uzdevumi minēti kāpņu izbūve, betona bruģakmens un taktīlā seguma izbūve gājēju un velosipēdistu apvienotajam celiņam un celiņam nogāzē, betona apmaļu, apgaismojuma un elektronisko sakaru tīklu izveide, labiekārtojuma elementu un ceļa zīmju uzstādīšana, gājēju pāreju un zāliena ierīkošana. Būvdarbi pašlaik notiek saskaņā ar būvdarbu laika grafiku un tos plānots pabeigt līdz 9. decembrim, liecina pašvaldības sniegtā informācija.