«Tas rāda, ka darām kaut ko vajadzīgu un pareizu»

Izglītība

Šoruden ne tikai Talsu novada iedzīvotājiem, bet jebkuram interesentam durvis vēris mācību un personības attīstības centrs «Ābele». Tā piedāvājumā ir dažādi apmācību kursi pieaugušajiem. Kā radās ideja par šāda piedāvājuma veidošanu, sarunājos ar centra dibinātājām Andu un Egitu Sudakovām. Anda atbild par mārketingu, komunikācijas jautājumiem un sadarību ar potenciālajiem klientiem, Egita — par programmām un pasniedzējiem.
— Kā radās ideja par vēl viena piedāvājuma radīšanu pieaugušo izglītībā Talsu novadā?
— Doma par šāda centra izveidi bija jau pagājušā gada rudenī. Tad mazliet pieklusa, bet atkal bija brīdī, kad pašvaldība gada beigās likvidēja Talsu novada pieaugušo izglītības centru. Šķita, ka šī joma Talsos joprojām ir neaizpildīta. Mums abām bija laime pastrādāt kopā vienā mācību uzņēmumā, un sapratām, ka varam sastrādāties. Patiesībā pieaugušo izglītība ir ļoti plaša un aizraujoša.
— Minējāt, ka sākumā bijāt viena ar šo domu, jo meita studēja ārzemēs. Tagad darbojaties kopā plecu pie pleca?
— Doma bija, bet sākumā meklēju, ar ko kopā to īstenot, lai gan ikdienā veicamo darbu arī ir diezgan daudz. Uzrunāju vairākus cilvēkus, ar kuriem saredzēju šo ideju īstenot, bet visiem bija pamatoti argumenti, kāpēc pašlaik nav laika iesaistīties. Savukārt man tik daudz laika to visu uzsākt vienai nebija. Meita Anda atbrauca gada sākumā brīvlaikā. Izsludināja pandēmiju, un viņa atpakaļ neaizbrauca. Dokumentus Uzņēmumu reģistrā iesniedzām dienā, kad valstī paziņoja ārkārtas stāvokli. Līdz ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, līdz šim notikušais mums bija labs sagatavošanās laiks.
— Kā radās ideja par centra nosaukumu «Ābele»?
— Ābele jau senebrejiem bija zināšanu un gudrības simbols. Arī latviešu folklorā ābele ir vieduma simbols. Ābols kā simbols tiek izmantots arī mācību literatūrā skolās.
— Kāds jums bija šis sagatavošanās laiks?
— Tie bija telpu meklējumi, esošā piedāvājuma apzināšana, lektoru uzrunāšana. Izveidojām logo. Šķita, ka vajag vārdu «mācības» un kaut ko plašāku. Uz āru ar centra piedāvātajiem mācību kursiem pie iedzīvotājiem nācām septembrī, kad par savu esamību paziņojām sociālajā saziņas vietnē «Facebook». Pašvaldībā pašlaik ir reģistrētas četras neformālās izglītības programmas: floristikas pamati, bērna emocionālā audzināšana, ceļvedis, audzinot pusaudzi, projektu vadības pamati. Pašlaik īstenojam neformālās izglītības programmas, kas licenzētas pašvaldībā. Laba sadarbība veidojas arī ar Talsu Komersantu klubu. Mērķis nav rīkot tikai komerckursus, bet piesaistīt finansējumu, lai novada iedzīvotājos rastos motivācija mācīties, ieguldot sevis attīstībā.
Sadarbojoties ar Talsu Komersantu klubu, mums ir apstiprināts projekts, un novembrī sāksies piecu semināru cikls, kas domāts plašai mērķgrupai. Tajā plānots apskatīt tādas tēmas kā «Dzīves līdzsvars, personīgā izaugsme», «Vīrietis un sieviete, bizness, politika», «Saskarsmes kultūra», «Politika, demokrātija, populisms», «Medijpratība un kritiskā domāšana». Grupā būs no 30 līdz 40 cilvēkiem.
— Pirmā apmācību kursa «Floristikas pamati» nodarbība bija izsludināta, bet līdz ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem līdz 6. novembrim ir pārcelti.
— Šis ir sarežģīts laiks, jo vīrusa «Covid-19» izplatība uzliek savus ierobežojumus. Cilvēki to saprot. Protams, ir kursi, ko var pasniegt attālināti, bet šoreiz šis nebūs tas gadījums. Mūsdienās attālināti ir iespējams noklausīties bezgala daudz informācijas un iegūt zināšanas, bet cilvēkiem vajag arī savstarpēju komunikāciju klātienē, tiešo saskarsmi. Tāpēc kursi floristikā ir pārcelti uz 6. novembri, līdz kuram spēkā ir noteikti ierobežojumi.
— Pērn pašvaldība likvidēja Talsu novada pieaugušo izglītības centru, taču novada teritorijā ir vēl vairākas iespējas pieaugušajiem apgūt dažādus pilnveides kursus.
— Mēs skatāmies arī citu piedāvājumu. Cenšamies atrast pasniedzējus, ar kuriem būtu viegli sastrādāties, lai kvalitātes latiņa būtu augsta. Mūsu mērķis, lai cilvēkiem būtu iespēja apgūt zināšanas un prasmes, nevis tikai formāli noklausīties kursus. Mūsdienās māca visu ko. Mūsu uzsvars un vēlme ir, lai pasniedzēji būtu praktiķi, sekotu mūsdienu attīstības tendencēm. Tie ir pasniedzēji gan no vietējās sabiedrības, gan arī ārpus novada. Talsu novadā ir ļoti daudz talantu, ko mēs ikdienā neredzam. Ir arī talsenieki, kas strādā ārpus novada un var sniegt mūsdienīgas zināšanas. Tāpat vēlamies savā piedāvājumā ieviest paredzamību, lai interesentiem būtu skaidrs, kurā periodā kādi kursi notiek.
— Kā uzrunājat potenciālos kursu apmeklētājus?
— Pagaidām tās ir sociālās saziņas vietnes «Facebook» un «Instagram», izliktas arī afišas. Prieks saņemt no interesentiem atgriezenisko saiti, ka šādas apmācības ir vajadzīgas, un ir interese par tām. Cilvēki izrāda interesi par piedāvājumu arī no blakus novadiem, piemēram, Tukuma. Iespējams, tas rāda, ka darām kaut ko vajadzīgu un pareizu.
— Jautājums tieši Andai: līdz ar šā mācību centra atvēršanu mūsu pusē par vienu jaunu cilvēku uz pastāvīgāku laiku ir vairāk?
— Turpinu attālināti studēt un maijā man ir jābeidz universitāte Ķīnā, kur studēju uzņēmējdarbību un valodu. Ceru, ka to varēšu izdarīt tiešsaistes režīmā. Šā gada sākumā atbraucu mājās brīvlaikā no Ķīnas, kad vēl par vīrusu nerunāja. Pagāja nedēļa, un viss sākās. Tagad ir oktobris, un es joprojām esmu Latvijā, Talsos. Līdz šim ir pietiekami daudz redzēts, tāpēc vēlētos palikt šeit. Skatīsimies, kā mums visu izdosies īstenot.