Rojas novadā īstenoti projekti par 1 769 179 eiro

Rojas novads

8. oktobrī biedrība «Talsu rajona partnerība» rīkoja izbraukumu uz Rojas novadu, kas ļāva interesentiem apskatīt vietas un objektus, kuri tapuši, piesaistot šajā plānošanas periodā pieejamo Eiropas Savienības «Leader» finansējumu. Skaitļi rāda, ka Rojas novads šī atbalsta piesaistē bijis ļoti aktīvs.
Izbrauciens notika visas dienas garumā, un tajā bija iespēja satikties gan ar uzņēmējiem, gan arī sabiedriski aktīvu organizāciju pārstāvjiem. Pirmais pieturas punkts bija uzņēmumā SIA «Ajor», kuru galvenā darbības nozare ir sanitārtehnisko pakalpojumu sniegšana. Par «Leader» pieejamo finansējumu viņi iegādājušies divus bobkatus. Uzņēmuma īpašnieks Juris Labarēvičs, teic, ka šāda iespēja piesaistīt finansējumu devusi iespēju līdzekļus novirzīt citiem darbiem. Lai gan iesniegts bija projekts arī par dienesta viesnīcas izveidi, iece­ri beigās īstenojuši paši, jo līdzekļi to ļāvuši. Ēkā redzams, ka vienā daļā atrodas birojs, bet otrajā — dienesta viesnīca un atsevišķas dzīvokļa tipa telpas, ko piedāvās atpūtniekiem. Tā kā pie uzņēmuma esošā teritorija ir pietiekami liela, uzņēmējam netrūkst plānu un ieceru, ko vēl īstenot. Viņš redz, ka pieprasījums pēc šāda veida pakalpojumiem nākotnē tikai palielināsies.
Daudz paveikts par Eiropas Savienības atbalstu ir arī Rojas novada zvejniecības muzeja ārtelpas sakārtošanā. Šīs iespējas izmantotas gan iepriekšējā plānošanas periodā, kas bija no 2007. līdz 2013. gadam, gan arī šajā. Pēdējie nesen veiktie darbi ir laukuma bruģēšana, kur septembrī tiek rīkots vietējais tirdziņš, nojumes izveide eksponētajai zvejnieku laivai, kā arī informatīvā stenda uzstādīšana. Arī pats muzejs par projektu naudu renovēts 2010. gadā.
Apdzīvotas vietas viens no attīstības rādītājiem ir arī atbilstošas sporta infrastruktūras esamība. Ar tādu noteikti var lepoties arī Roja, kura piesaistījusi Eiropas atbalstu sporta infrastruktūras sakārtošanai stadionā. Kā saka tā vadītājs Armands Indriksons, Rojā stadions vienmēr ir gatavs sacensību un treniņu uzņemšanai. Un tādi arī tur notiek. Ja ikdienā šo infrastruktūru izmanto netālu esošās Rojas vidusskolas bērni un sporta skolas audzēkņi, tad vasaras mēnešos Roja kļūst arī par iecienītu dažādu sporta (basketbola, futbola, vieglatlētikas, hokeja) nometņu rīkošanas vietu, kur sportisti brauc no Rīgas, Olaines un citām vietām. «Vasarā stadions treniņu nolūkiem ir ideāla vieta,» saka stadiona vadītājs A. Indriksons. Objektā redzams, ka lielajā stadionā nomainīts arī skriešanas ceļš, izveidots laukums ar mākslīgo segumu, kur var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Šie laukumi ir atvērti visu diennakti, ko vietējie arī izmantojot sava brīvā laika pavadīšanai.
Savukārt gada aukstākajos mēnešos, darbojas arī āra hokeja laukums. Pirms diviem gadiem atjaunots arī pie stadiona esošais skeitparks. Kā saka A. Indriksons, liels pieprasījums esot arī pēc trenežieriem, kas drīzumā būtu atjaunojami, jo tos intensīvi izmanto.
Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā «Strops», piesaistot «Leader» finansējumu, iegādāts dažāds aprīkojums — galda spēles, virtuves aprīkojums, televizors un izšujamā mašīna. Centra vadītāja Inga Lēmane stāsta, ka šo vietu apmeklē gan seniori, gan jaunieši. Senioriem šeit notiek dažādas nodarbības, jauniešiem — iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku. Taču kā viņa praksē novērojusi, lielāka atsaucība esot par nodarbībām, kas saistītas ar kulināriju un vingrošanu.
SUP dēļu un laivu nomu atpūtniekiem piedāvā rojeniece Alise Lakšmane. Viņai ir 30 supošanas dēļi, bet vēl plānā ir iegādāties desmit. Sezonā, kas parasti ir gada siltākie mēneši, pieprasījums pēc tiem liels. Viss aizsācies 2017. gadā, un ar «Leader» atbalstu īstenoti divi projekti. Pie SUP dēļu un laivu nomas punkta top arī atpūtas namiņš, kur pasēdēt pēc brauciena. «Domājam visu laiku par attīstību, jo nevaram stāvēt uz vietas,» saka Alise.
Lai gan šoreiz bez stāstījuma par kāda projekta īstenošanu izpaliek vietējais zvejnieks Oskars Niklāvs, viņš teic, ka padomā ideja esot, ko varētu īstenot. Jautāts, cik dāsna šogad bijusi jūra, zvejnieks atbild, ka zivju šogad mazāk, lomus un tīklus daudz postot arī roņi. Drīz sākšoties nēģu laiks, un jācer, ka šīs zivis šogad upē būšot.
Šie bija tikai daži no todien rādītajiem pieturas punktiem, kur bija «Talsu Vēstis». To, ka šajā periodā Rojas novadā par «Leader» atbalstu paveikts daudz, apstiprina arī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldē. Atbalstu piesaistījušas biedrības un nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldība un uzņēmēji. Iesniegto projektu kopējais skaits ir 32, un piešķirtais publiskais finansējums no 2014. līdz 2020. gadam ir 1 769 179 eiro.