Mainīs apkures veidu

Dundagas novads

Oktobra vidū plānots sākt darbus apkures nomaiņai tā saucamajai mazajai skolai Dundagā, kas atrodas Saules ielā 8. Esošo malkas apkuri plānots nomainīt pret granulu apkuri, skaidro Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro.
No 90. gadiem, kad Dundagā pārgāja uz lokālām apkurēm, siltuma ieguvei izmanto malku. «Lai šīs malkas grēdas pie skolas nebūtu, apkure drošāka (pašlaik apkures katls atrodas skolas pagrabā) un mūsdienīgāka, pieņemts lēmums uzstādīt granulu apkures katlu,» skaidro Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro. Vēl, protams, esot variants — izmantot šķeldu, taču tad tai jābūt daudz lielākai katlumājai. Pirms šādas izvēles izdarīšanas aptaujātas arī citas pašvaldību iestādes, kurās ir granulu apkure, un nonākts pie secinājuma, ka šāds apkures veids atmaksājas uz kurinātāju rēķina. A. Kojro neslēpj, ka, uzstādot jauno ierīci, nāksies domāt arī par pašlaik esošo trīs kurinātāju noslodzi.
Izbūvējot jauno katlumāju, tajā būs iespēja arī ievietot vēl vienu granulu apkures katlu, lai iespējamības gadījumā varētu nodrošināt apkuri netālu esošajām daudzdzīvokļu mājām Maija ielā 3 un 5 un Skolas ielā 2. Šo pakalpojumu nenodrošinātu pašvaldība, bet kāds apsaimniekotājs vai pakalpojuma sniedzējs. Šobrīd darbojošās katlumājas — modeļi pie daudzdzīvokļu mājām ir pašu iedzīvotāju pārziņā. Viņu lemšanā arī būs jautājums, vai šādu iespēju izmantot. Zināms, ka jaunajā katlumājā pašvaldība darbinās vienu granulu apkures katlu, kas nodrošinās siltumu mazajai skolai. Tā jauda nebūs tik liela, lai tam pieslēgtu arī tuvāk esošās daudzdzīvokļu mājas. Rezervē būs atstāts arī skolas esošais malkas apkures katls. A. Kojro stāsta, ka galvenās pārbūves, kas plānotas skolas telpās, notiks skolēnu rudens brīvlaikā, kad arī apkurei varētu būt pāris dienas pārtraukums. Pamatus katlumājai plānots iebūvēt ap 12. oktobri, un darbiem līdz novembra beigām vajadzētu būt pabeigtiem. Tos veiks par pašvaldības finanšu līdzekļiem, un izmaksās 72 588 eiro.