SIA «Adax 2» aizvadījis tikšanos ar SIA «Talsu ūdens»

Uzņēmējdarbība

Aktualizējoties jautājumiem par ūdens apgādi, kvalitāti un zudumiem Talsu un Talsu novada mājās, namu apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Adax 2» aizvadījis tikšanos ar SIA «Talsu ūdens» pārstāvjiem. Tās laikā sanākušie kopīgiem spēkiem centās atrisināt sasāpējušo jautājumu par ūdens zudumiem un korekcijām.
SIA «Adax 2» valdes priekšsēdētājs Aivars Maķevics un direktors Juris Brigmanis-Briģis uzsvēra, ka situāciju, kad iedzīvotājiem ir jāmaksā par tehniskām kļūdām mēraparātos vai nenomainītām ūdensapgādes caurulēm, nedrīkst pieļaut. Pozitīvi, viņuprāt, vērtējams tas, ka jautājums par ūdens korekcijām un zudumiem ir aktuāls plašākam iestāžu lokam. Lai kopīgiem spēkiem rastu risinājumu, sarunā iesaistījās arī Talsu novada pašvaldība. Tikšanās laikā tika apspriesti dažādi risinājumi ūdens zudumu korekciju mazināšanai un kopīgiem spēkiem pieņemts lēmums veikt pakāpeniskas darbības šo korekciju novēršanai. SIA «Adax 2» un SIA «Talsu ūdens» uzsāks sadarbību — atjaunos ūdens piegādes ievadus daudzdzīvokļu mājām un pakāpeniski nomainīs daudzdzīvokļu māju ievades skaitītājus uz jaunās paaudzes ultraskaņas skaitītājiem, kuriem ir ļoti liela precizitāte un līdz minimumam samazināta iespēja kļūdaini uzskaitīt ūdens patēriņu. Talsu pilsētā ir ieguldīti lieli finanšu resursi ūdensvada tīkla un kvalitātes atjaunošanā. Sakārtojot otro posmu un atjaunojot ūdens piegādes ievadus daudzdzīvokļu mājām, Talsu pilsētas iedzīvotāji būs ieguvēji gan no ekonomiskā, gan finanšu viedokļa.
Pusotra gada laikā — ievērojama starpība
«Renovētajās mājās esam pārtaisījuši visu ūdens sistēmu — no ūdens ievada mājā tūlīt nāk kopējais aukstā ūdens skaitītājs. Trīs metru zonā uz vienu un otru pusi ir izvietoti individuālie skaitītāji. Mēs tos sakoncentrējām vienā vietā, lai rezultāti būtu ērti nolasāmi un varētu viegli veikt verifikāciju. Tas pats ir ar siltā ūdens skaitītājiem. No sākuma sistēma bija diezgan precīza, bet pusotra gada laikā parādījās ievērojama starpība — 50 kubikmetri mēnesī. Likumā pieļautā norma ir 20 procenti pret kopējo mājas patēriņu. Tas ir pietiekami liels skaitlis, it sevišķi tagad, kad ir palielinājusies maksa. Lauku cilvēkam, kuram maciņā nav tik, cik gribētos, tā ir pietiekami liela summa. Lielākās mājās, kur ir 70, 80, 90 dzīvokļi un patēriņš sasniedz 1000 kubikmetrus mēnesī, tie ir 200 kubikmetri. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatēja, ka kopējais skaitītājs rāda nepareizi. Nepietiek ar to, ka skaitītāju verificē. Tas ir jāizmazgā un jāiztīra vismaz reizi gadā. Ar šādu priekšlikumu mēs gājām pie Kudes kunga, un saruna izvērtās veiksmīgi. Viņš pastāstīja, ka tagad tirgū tiek ieviesta elektroniskā uzskaite, ko ūdens sastāvs nevar ietekmēt. Jo vairāk piejaukumu un sīko, cieto daļiņu, kas sit pa lāpstiņām, jo ātrāk tās griežas. Kopējais skaitītājs griežas ātrāk nekā individuālie, un šā iemesla dēļ veidojas starpība. Mūsu priekšlikums bija pieslēgties šim procesam un vienu reizi gadā skaitītāju verificēt. Liela skaitītāja verificēšana ir dārgāka nekā mazā, bet, ja korekcija pazūd, tas ir tā vērts. Šīs lietas izrunājām, un esam gatavi kopīgo plānu īstenot,» atzina A. Maķevics.
Likumdošana kā šķērslis
Vēl viens jautājums, kas, tiekoties ar SIA «Talsu ūdens» pārstāvjiem, tika apspriests, bija ūdens kvalitāte. «Gan Talsos, gan pagasta teritorijās liela daļa no maģistrālajiem ūdens tīkliem ir nomainīti. Kad Talsos tika nomainīti maģistrālie tīkli, ūdens kvalitāte uzlabojās, bet tikai līdz mājas ievadiem. Daudz kur ir palikuši metāliskie ūdens piegādes ievadi, kur ir ļoti daudz rūsas, un novērojumi liecina, ka ūdenī ir arī diezgan daudz smilšu. Ir bijis pat tāds gadījums, kad daudzdzīvokļu mājas ceturtajā stāvā pazūd ūdens. Attaisot vaļā filtru pirms jaucējkrāna, konstatējām, ka tas ir pilns ar smiltīm. Arī ievadā un pārējā sistēmā krājas smiltis. Vairākkārt esam ziņojuši «Talsu ūdenim», ka nepieciešams salabot vai nomainīt ievadu, — ja māja applūdīs, apdrošinātājiem vainīgais tālu nebūs jāmeklē. Māju ievadu nomaiņa nav lēts pasākums un bieži ir saistīts ar asfalta uzlaušanu, tomēr drošībai un kvalitātei jābūt. Kopējā sadarbība ar SIA «Talsu ūdens» un Talsu novada pašvaldību ir liels atbalsts, kas operatīvāk un pārskatāmākos laika posmos dos iespēju risināt jautājumus par ūdens korekciju un ūdens zudumiem Talsu un Talsu novada daudzdzīvokļu mājās.
Runājām arī par parādu lietām un neapzinīgajiem pilsoņiem. Mēs neesam spējīgi nomaksāt parādus par visiem nemaksātājiem. Kopīgi strādājam ar brīdinājumiem un atslēdzam ūdeni, bet valstī likumdošana ir pamainīta tā, ka mums ir pagrūti cīnīties ar nemaksātājiem. Kādreiz, pārdodot īpašumu, no apsaimniekotāja prasīja izziņu, ka īpašniekam nav parādu. Tagad izziņu neprasa, un daudzi to ļaunprātīgi izmanto. Tā ir problēma, bet mums ir doma runāt ar valsts struktūrām, lai atjaunotu šo sistēmu. Vienīgā izziņa, ko šobrīd prasa, ir par nekustamā īpašuma nodokli. Privātam dzīvoklim nekustamā īpašuma nodoklis ir salīdzinoši niecīgs. Jebkurš var to samaksāt un pārdot īpašumu, bet lielie parādi paliek. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašniekiem ir jāsa-prot, ka viņi nedzīvo privātmājā, bet gan daudzdzīvokļu mājā un ka ar visām savām darbībām vai bezdarbību viņi ir saistīti ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem,» aizdomāties aicināja A. Maķevics un J. Brigmanis-Briģis.
Nepārtraukts darbību kopums
Vienlaikus viņi norādīja, ka tas ir tikai viens no šā brīža aktuālajiem darbiem. Nodarbojoties ar namu apsaimniekošanu, uzņēmums aicina iedzīvotājus dzīvot energoefektīvi. Tas pamatā ir darbs ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, iesakot risinājumus un veidus, kā taupīt uz siltumenerģijas nevajadzīga patēriņa un nepārmaksāt. «Par dzīvojamo māju atjaunošanu jāsaka paldies arī Talsu novada pašvaldībai, kas tic šiem projektiem un piedalās to realizācijā. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir ļoti liels atbalsts, jo bieži vien ir tā, ka daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji sākuma stadijā nobīstas, bet, tiklīdz iedzīvotāji redz, ka atbalsts nāk no pašvaldības puses, tas dod pārliecību, ka viss ir iespējams. Namu apsaimniekošana neaprobežojas tikai ar faktisko ēkas saglabāšanu. Kvalitatīva namu apsaimniekošana ir nepārtraukts darbību kopums — dzīvokļu īpašnieku individuāla konsultēšana, atbalsta sniegšana, ierosinājumi un ieteikumi par jaunākajām tendencēm un iespējām energoefektīvāk un kvalitatīvāk uzturēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Tā ir nepārtraukta virzīšanās līdzi laikam. Pievēršamies arī tām mājām, kas ir zem cita apsaimniekotāja, un piedāvājam savus risinājumus. Jebkura konkurence ir veselīga, un Talsu novada iedzīvotāji no tās būs tikai ieguvēji. Šobrīd sociālajos tīklos esam aktualizējuši arī facebook lapu, kur iespējams iepazīties ar aktuālo informāciju.
Vairāku gadu garumā esam pierādījuši sevi kā kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju. Pagājušajā ceturtdienā konkursa «Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019» noslēguma pasākumā saņēmām atzinību no Ekonomikas ministrijas par ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā. Pateicību saņēmām par iepriekšējā ES fondu periodā, laika posmā no 2008. līdz 2017. gadam, īstenotajiem septiņiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, kā arī par dažādās īstenošanas stadijās esošiem projektiem laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam. Pasākumā tika uzsvērts gan ekonomiskais efekts, ko dod māju atjaunošana, gan sociālā loma — iedzīvotāju maciņos paliek ievērojami naudas līdzekļi, ko rada enerģijas ietaupījums. Bieži cilvēki zvana un jautā — mēs gribam renovēties, bet mums ir tikai daži dzīvokļi, vai tas vispār ir iespējams? Protams, tas ir iespējams! Galvenais ir dzīvokļu īpašnieku iniciatīva,» skaidroja SIA «Adax 2» valdes priekšsēdētājs un direktors.