Pārveido un rada jaunas amata vietas pašvaldības administrācijā. Papildus vajadzēs vismaz 100 425 eiro gadā

Talsu novads

24. septembra Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā, kas paredz vairāku jaunu amata vietu izveidi un amata vietu restrukturizāciju. Lai gan šis jautājums guva lielāko deputātu atbalstu, par to raisījās arī diskusijas.
Strukturālo izmaiņu mērķis esot izveidot mūsdienīgu, efektīvu un uz iedzīvotājiem vērstu pašvaldību. Kā sēdē teica izpilddirektore Ieva Krēķe, šis ir tikai pirmais solis darbības uzlabošanai, jo darāmā, lai pašvaldība kļūtu tāda, kā noteikts, esot daudz. Izmaiņas paredz pašvaldības juridiskās nodaļas stiprināšanu, jo šīs nodaļas pienākumu jeb atbildības jomu loks ir ļoti plašs. Izpilddirektore saredzējusi, ka līdz šim pietiekams juridiskais atbalsts nav ticis nodrošināts arī bāriņtiesai, būvvaldei un iepirkumu komisijai. Strukturālās izmaiņas paredz trīs jaunu jurista amata vietu izveidi, kas nodarbosies ar līgumu apstrādes, bāriņtiesas un sociālā dienesta un būvvaldes un konsultāciju sniegšanu kapitālsabiedrības pārvaldības konsultantam. Juridisko nodaļu paredzēts papildināt arī ar vecākā iepirkuma speciālista amata vietu. Līdz šim šie pienākumi uzticēti vienam iepirkuma speciālistam, bet, ņemot vērā darba apjoma pieaugumu, vienam darbiniekam kvalitatīvi paveicamo darbu esot krietni par daudz.
Izmaiņas paredzētas arī sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļā, izveidojot tajā mārketinga speciālista amata vietu. Kā izskanēja sēdē, atbildības jomu ir paredzēts uzticēt speciālistam, kura tiešajos darba pienākumos būs mārketinga un zīmolvedības jautājumu risināšana. Pašvadības izpildvara saredz, ka nepieciešama mārketinga plāna un stratēģijas izveide, konstruktīvs un pakāpenisks darbs zīmolvedības jautājumu sakārtošanā, kas ar esošajiem resursiem neesot iespējams. Kā nākotnes izaicinājums minēts — zīmolvedība pēc administratīvi teritoriālās reformas. I. Krēķe deputātiem teica, ka mārketinga speciālista amatam esot uzrunāts speciālists.
Ja kandidāts gūs deputātu atbalstu, tāds atrasts arī plānotās kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja amatam. Šajā nodaļā bez vadītāja darbotos arī pašvaldības auditors (speciālists joprojām nav atrasts) un kapitālsabiedrību pārvaldības konsultants, uz amatu plānots izsludināt konkursu, jo līdzšinējo šī amata pildītāju — Evitu Veidi 24. septembra domes sēdē apstiprināja par izpilddirektores otro vietnieci.
Līdz šim Talsu novada pašvaldībā bija komunālā nodaļa, bet apstiprinātās izmaiņas paredz saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas izveidi, iekļaujot darba aizsardzības daļu, būvinženiera un papildu vides speciālista amata vietu. Tiks izveidota arī kartogrāfa amata vieta.
Līdz ar minētajām izmaiņām Talsu novada pašvaldībā būs izveidotas piecas jaunas amata vietas, bet, pārveidojot jau esošās vai tās likvidējot, restrukturizētas vēl piecas, piemēram, samazinot divas autobusa vadītāja amata vietas, jurista vietu sociālajā dienestā.
«Lai Talsu novada pašvaldība spētu augstvērtīgi pildīt visas likumā «Par pašvaldībām» noteiktās funkcijas, par prioritāti nosakot sabiedrības intereses, ir nepieciešams uzlabot centrālās administrācijas veiktspēju. Saprotu, ka šis nebūs sabiedrībā populārs lēmums, tomēr uzskatu, ka bez strukturālajām izmaiņām mēs nevaram tālāk strādāt. Ja to nebūs, tad vienā brīdī attapsimies pie pārāk daudz «nenodzēstiem ugunsgrēkiem», turklāt tā notiks ne jau tāpēc, ka pašvaldības darbinieki nestrādātu, bet gan tāpēc, ka ikdienas pienākumu loks ir pārāk plašs un to saturs ir komplicēts,» publiski paudusi izpilddirektore.
Taču tas esot tikai sākums, jo turpmākā rīcība paredz veikt vēl vairākas darbības, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Līdz šī gada beigām plānots pabeigt Laucienes pansionāta grāmatvedības centralizāciju, tāpat finanšu un grāmatvedības nodaļā plānots nodrošināt pilnīgu rēķinu elektronisko apriti, kas dos iespēju izvērtēt grāmatvežu noslodzi pagasta pārvaldēs, iepirkumu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. Ieguldījumi nepieciešami arī informācijas tehnoloģijās. Tuvākajos gados vitāli svarīga esot arī vienota apkalpošanas centra izveide, darāmo iezīmē domes izpildvaras vadītāja.
Izmaksās vismaz 100 425 eiro gadā
Par šo jautājumu domes sēdē raisījās diskusijas. Deputāts Alfons Spēks pauda, ka nevar ticēt prezentācijā norādītajam, ka izmaiņas neietekmēšot pašvadības budžetu. «Man tomēr ir jautājums — cik tas maksās papildus?» viņš teica. Izmaiņas neietekmēs 2020. gada budžetu, bet 2021. gadā ietekme būs — 100 425 eiro apmērā gadā. Tās ir jaunās amata vietas, kvalitātes vadības nodaļas vadītājs, vecākais iepirkuma speciālists, divas juristu papildu vietas, mārketinga speciālists, kartogrāfs, vides speciālists, sacīja finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa, minot, ka šeit ievērtēts tikai darba algas fonds, nevis izmaksas, kas radīsies, šiem speciālistiem aprīkojot darba vietas. Arī no šīm lietām izmaksas radīsies, bet tās vēl nav aplēstas. Savukārt izpilddirektore I. Krēķe pauda, ka šāda ietekme būs, ja neko citu tālāk arī vairs nedarīs.
Deputāte Inga Gluzda pauda, ka mērķis ir labs, bet redzot, kā pašvaldībā darbs noticis līdz šim, vārdi neiet kopā ar darbiem. Ja vērā būtu ņemti auditores veidotie secinājumi, jau tad būtu panākts kaut kāds efekts. «Izveidojot jaunas nodaļas, nekas nemainīsies, mainīsies tikai tik daudz, ka palielināsies izdevumi par simts tūkstošiem eiro,» teica I. Gluzda. To viņa nevarot atbalstīt, piebilstot, ka arī rīkotajos amata konkursos netiek izvēlēti spēcīgākie un kvalificētākie speciālisti, bet gan pēc saviem vien zināmiem kritērijiem.
Citādāku viedokli izteica domes priekšsēdētājas vietnieks Dainis Karols, sakot, ka šis variants ir izrunāts un to vajadzējis īstenot jau pirms kāda laika, zinot vājos punktus. Savukārt deputāte Ilva Norenberga piekrita, ka juridiskajā nodaļā nepieciešami uzlabojumi, bet vērsa uzmanību, ka viss slēpjas nevis kvantitātē, bet kvalitātē. Arī darbinieku atlasei ir jābūt godīgai, atklātos konkursos, nevis iepriekš sarunātai. «Šobrīd, lemjot par tik būtiskām strukturālajām izmaiņām, man nav pārliecības, ka to arī veiksmīgi izmantosim. Arī jau minētajām vakancēm uzrunātie speciālisti var pieteikties izsludinātajos konkursos, kas neradītu šaubas par labākā kandidāta izvēli atklātā konkursā,» viedokli pamatoja deputāte.
Savukārt domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone šo lēmumu nosauca par vēsturisku. «Ir jābūt pietiekami drosmīgiem un izlēmīgiem iet citā virzienā, realizējot labās lietas,» pauda S. Pētersone. Tas nepieciešams, lai pašvaldība nodrošinātu kvalitatīvus un saprotamus pakalpojumus iedzīvotājiem, kā arī iespēju pašvaldības darbiniekiem profesionāli augt savā darba vietā.