«Muzejs ir dzīvs, aicina un gaida». Latvijas Lauksaimnecības muzejs jaunu pārmaiņu priekšā

Kultūra

Drīzumā pārmaiņas gaidāmas Latvijas Lauksaimniecības muzejā, kas atrodas Celtnieku ielā Talsos un glabā daudz vērtīga un izzinoša par saimniekošanu Latvijā kopš 19. gadsmita beigām līdz pat mūsdienām. No septembra muzejam ir jauna vadītāja un priekšā arī darbs interesantu programmu piedāvāšanā. Drīzumā iecerēts arī īstenot projektu, kas ļaus muzeja telpas apsildīt efektīvāk.
Muzejam ir jauna vadītāja Sandra Leja -Nātriņa un krājumu glabātāja Inga Slesare, kuras darbu uzsāka šomēnes. Sandra pirms tam aktīvi darbojusies Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā, pildot vadītāja pienākuma izpildītājas pienākumus, kā arī Stendē. Muzeja izsludinātajai vadītāja vakancei pieteikusies, jo saprastusi, ka savā profesionālajā darbā vēlas pārmaiņas un jaunus izaicinājumus.
«Kultūras jomā strādāju kopš 2007. gada. Nevieni resursi nav neizsmeļami. Jutu, ka kultūras lauciņā man radošums vairs neplaiksnī, kā vajadzīgs. Bija domas vairāk pievērsties administratīvajam darbam un dot iespēju jaunajiem iesaistīties kultūras darbā. Piemēram, Stendē kā pilsētā ir daudz darāmā kultūras dzīvē. Arī apjoms ir liels, jo klāt nācis Lībagu pagasts. Man darbs muzeja vadītājas amatā arī ir jauns izaicinājums,» saka S. Leja-Nātriņa. Viņa priecājas, ka atbalsts ir jau no esošajiem muzeja kolēģiem, kā arī daudz labu ideju sadzirdēts no jaunās darbinieces Ingas Slesares. Kā prioritāros darbus abas min, ka drīzumā muzejā uzsāksies energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi, kas paredz ēkas ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņu, apkures sistēmas, siltummezgla, ventilācijas sistēmas un karstā ūdens sistēmas modernizāciju, kā arī ūdenssildāmā katla nomaiņu, vienlaikus uzstādot granulu glabāšanas tvertni ar padeves sistēmu. Šos darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada augusta beigām.
Darbs nav apstājies pie ekspozīcijas uzturēšanas un jaunu pakalpojumu izveides. Krājumu glabātāja Inga Slesare teic, ka jāveido muzeja pedagoģiskās programmas, kur galvenokārt darbs būs saistīts ar skolēniem. Tā būs iespēja ne tikai bērniem darboties muzeja apmeklējuma laikā, bet arī pēc tam. «Mūsu mērķis ir, lai bērni muzejā var aktīvi līdzdarboties. Mūsdienu jaunā paaudze daudz laika pavada telefonos, zūdot realitātes piesaistei. Apmeklējot muzeju, būs iespējams aptaustīt lietas dabā un darboties ar tām. Tam visam cauri būs stāsts, ko mēs šeit darām, bet galvenais uzsvars tomēr paliks, dodot iespēju līdzdarboties,» atklāj speciāliste. Domas ir arī par programmas izveidi, kas saistoša būtu pirmsskolas vecuma bērniem, jo arī viņiem muzejā ir, ko redzēt. Tā kā rudens parasti ir aktīvs skolēnu ekskursiju laiks, muzeja pārstāvji šajā laikā aicina ikvienu izmantot iespēju un to apmeklēt. Ierobežojumi varētu būt jau minētā projekta īstenošanas laikā, bet konkrētāk, kad un kādi tie būs, vēl nevarot pateikt.
Interesējoties, kādi vēl gaidāmi jauninājumi, izskan, ka jau pagājušā gadā bijušas domas par ratnīcas izveidi. Ir iecere par atsevišķas telpas izveidi radošajām darbnīcām Ziemassvētku laikā. Ideju un ieceru, ko īstenot esot daudz, lai muzejs kļūtu par vietu, kas pulcē dažāda vecuma ļaudis. «Jūtu, ka liels atbalsts man kā muzeja vadītājai un speciālistiem ir arī no Valsts tehnikās uzraudzības aģentūras muzeju un resursu vadības departamenta vadītājas Sarmītes Burgmanes, kura ir ieinteresēta šī muzeja attīstībā,» bilst S. Leja-Nātriņa.
Šis gads, neskatoties uz «Covid-19» izplatības noteiktajiem ierobežojumiem, muzejam bijis veiksmīgs. Straujš apmeklējuma skaita samazinājums nav novērots. Arī aizvadītajā nedēļas nogalē bijuši pietekami daudz apmeklētāju. «Laiks ir skaists, un cilvēki izmanto iespējas apskatīt piedāvājumu, jo pie mums ir, ko redzēt. Brauc gan ģimenes, gan tūristu grupas,» secinājusi vadītāja.
Tā kā muzejs atrodas Talsos, Sandra redz ciešākas sadarbības veidošanu arī ar Talsu novada pašvaldību. Ar vietējo pašvaldību tā noteikti būtu sadarbība informācijas apmaiņā, lai muzejs kļūtu par vēl vienu magnētu, kas pie sevis un Talsiem aicina atbraucējus. Tāpat viņa cer, ka līdz šim nebijušas sadarbības iespējas varētu rasties arī ar Talsu novada muzeju. Par tām vēl esot jānotiek sarunām ar jauno muzeja direktoru.