Atsakās no deputātu pilnvarām

Dundagas novads

24. septembrī Dundagas novada domes sēdes darba kārtībā bija jautājums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Šādu lēmumu pieņēmusi deputāte Tamāra Kaudze, kura 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās startēja no vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā» un saņēma vēlētāju atbalstu darbam domē. Nespējot ikdienas algoto darbu savienot ar deputātes pienākumiem, viņa nolēmusi no tiem atteikties.
Pirms domes sēdes, jautāta par iemesliem, kāpēc pieņēmusi šādu lēmumu, Tamāra Kaudze «Talsu Vēstīm» saka: «Šādu lēmumu pieņēmu darba un attāluma dēļ. Mana ikdiena vairs nav Dundagā. Fiziski deputātes pienākumu pildīšanu vairs nevaru apvienot ar ikdienas darbu. Pēdējos divus mēnešus netiku uz sēdēm. Saprotu, ka tā nedrīkstu turpināt darboties, jo nebūtu godīgi pret iedzīvotājiem un pašai pret sevi. Ja es nespēju pilnvērtīgi strādāt pa visiem simts procentiem, atkāpjos. Neesmu cilvēks, kas vēlas būt domē, lai tikai pasēdētu un aizņemtu vietu. Jādod iespēja nākamajam kandidātam, lai nostrādā termiņu līdz galam.»
Interesējoties, ko, viņasprāt, veiksmīgi izdevies trīs gadu laikā paveikt, skan atbilde — ņemot vērā, ka pārstāvētā vēlētāju apvienība visu laiku atradās opozīcijā, bija grūtības procesus ietekmēt, kā to vēlējusies. Liels prieks un gandarījums esot, ka izdevās sakustināt iedzīvotājus, kad Dundagā notika protesta gājiens, kam sekoja Senās uguns nakts pasākums. No iedzīvotāju puses parādījās pilsoniskā iniciatīva saistībā ar Kolkas pagasta pārvaldnieka netaisnīgo atlaišanu no darba. «Šajos pasākumos bija izjūta, ka neesam vieni, cilvēkos nav vienaldzības pret pašvaldībā notiekošo. Gandarījums arī par to, ka tiesa tomēr ir tā instance, kas spēj vēl spriest taisnīgu tiesu (tiesas spriedums par Kolkas pagasta pārvaldnieka atjaunošanu amatā),» teic deputāte.
Pēc 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem nākamais kandidāts, kuram jāstājas T. Kaudzes vietā no viņas pārstāvētās vēlētāju apvienības ir Una Sila.
Šī ir jau trešā reize kopš 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām, kad Dundagas novada domē ievēlētais deputāts noliek deputāta mandātu, nenostrādājot sasaukumu, kas beigsies pēc nākamgad 5. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Rakstījām, ka pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanām deputāta mandātu jau augustā nolika deputāts Gatis Ralle, kuru apstiprināja par novada izpiddirektoru. Taču tā paša gada 24. novembrī Dundagas novada domes sēdē deputāti lēma par viņa atbrīvošanu no amata, kurā viņš bija pavadījis vien trīs mēnešus. Toreiz viņš «Talsu Vēstīm» teica, ka doma par amata atstāšanu nav spontāns lēmums. Tas pieņemts personīgu iemelsu dēļ. Pērn 24. oktobra Dundagas novada domes sēdē deputāti skatīja iesniegumu, kurā deputāts Māris Napskis atteicās no deputāta pienākumu pildīšanas, kā pamatojumu šādam lēmumam minot nespēju savienot deputāta pienākumu pildīšanu ar pamatdarbu.