Valdemārpilī atklāts pirmais Laimes koku parks

Talsu novads

Septembris, kas citkārt mūsu puses ļaudīm saistījās ar rosīšanos dārzā, bagātīgu ābolu, ogu un sēņu ražu, turpmāk vietējiem paliks atmiņā ar kādu īpašu notikumu. 19. septembrī Pasaules talkas ietvaros Valdemārpilī tapa pirmais Laimes koku parks, kura atklāšanā piedalījās Lielās talkas patrons — Valsts prezidents Egils Levits. Stādot Laimes koku spēkam, veiksmei, mīlestībai un dzīvībai, prezidents uzsvēra, ka Lielās talkas kustība ir latviešu devums pasaulei.
Valsts prezidents Egils Levits, uzrunājot pilsētniekus un viesus, uzsvēra, ka pirmais Laimes koku parks vienmēr būs pirmais. «Laimes koku parks ir daļa no Lielās talkas kustības, kas ir latviešu devums pasaulei. Šī ir ilgtspējīga kustība, kas ir sākusies Latvijā un ko ir pārņēmušas jau 180 valstis. Stādot šos kokus, mēs dodam pienesumu pasaulei pēc mums. Grūti iedomāties, kas notiks pēc mums, — arī tie, kuri stādīja Elku liepu, diez vai iedomājās, kāda tā izskatīsies šodien un kāda izskatīsies Valdemārpils. Mēs esam pateicīgi, ka Elku liepa šodien ir Valdemārpilī un savieno mūs ar Kurzemes hercogistes laiku. Stādot Laimes kokus, es aicinu padomāt par to, ko mums nozīmē zaļums un zaļa Latvija. Lielā talka ir zaļās izpratnes sastāvdaļa. Zaļajai izpratnei ir vairākas dimensijas — pārnestā nozīmē zaļums apliecina to, ka mēs nevis uzvaram dabu, bet sadzīvojam ar to. Tas no cilvēka prasa zināmu pašierobežošanos. Agrāk cilvēks cīnījās ar dabu, lai izdzīvotu, bet pēdējos 100 gados mēs esam spēcīgāki. Tas mums uzliek morālu un ētisku pienākumu saudzēt dabu, jo tā ir nepieciešama mūsu labklājībai, garīgumam un dvēselei.»
Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme skaidroja, ka Laimes koku akcijas galvenais mērķis ir veicināt aktīvu pilsonisko iesaisti vides saglabāšanā un vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā, kā arī stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Tikpat svarīgi ir veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu un dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. «Ļoti daudzi cilvēki jautā — ar ko koks parastais atšķiras no Laimes koka? Pavisam vienkārši. Ir koki, kas ir kā resurss un ko mēs pēc tam nozāģējam, un tad ir Laimes koki, kuru stāsts ir pavisam citādāks. Tajā brīdī, kad mēs stādām Laimes koku, mums jāvēl laime sev, saviem tuvākajiem, pilsētai un valstij. Es gribētu atgādināt, ka mēs dzīvojam uz planētas Zeme un mums nav kur dēties. Tās ir mūsu mājas. Mums jārūpējas par planētu, jo mēs esam viens vesels organisms — cilvēki, koki, vīrusi un viss pārējais. Stāsts par Laimes kokiem nav nekas cits kā stāsts par mīlestību. Kultivēsim šo laimes sajūtu, kultivēsim mīlestību un atcerēsimies — mums dabai jādod atpakaļ tas, ko esam paņēmuši.» Īpašu paldies V. Jaunzeme veltīja Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Grīnbergam, kurš atsaucās uz aicinājumu veidot Laimes koku parku.
A. Grīnbergs pauda cerību, ka Laimes koki dzīs dziļas saknes Latvijas bagātajā zemītē, augs diženi, vareni un priecēs pilsētniekus gan tālākā, gan tuvākā nākotnē. Lielu paldies pārvaldnieks teica prezidentam, ainavu arhitektei Zandai Bitmanei, Lielās talkas sabiedrisko attiecību konsultantei Janai Krallišai un Valdemārpils vidusskolai, kā arī idejas autorei V. Jaunzemei.
Valdemārpils vidusskolas direktors An-dris Dzenis uzsvēra, ka V. Jaunzeme ir tā, kura nes ideju par Lielo talku un koku stādīšanu, bet viens nav cīnītājs, tādēļ šai kustībai ir arī atbalstītāji. Viens no kustības lielākajiem atbalstītājiem ir AS «Latvijas Valsts meži», kas arī šoreiz bija sarūpējuši ozolus un liepas. «Laimes koki būs mūsu vēstījums nākamajām paaudzēm, kas varēs uzklausīt mūsu sapņus, mūsu domas un mūsu fantāziju lidojumu. Tie noteikti būs dižkoki, jo tajos ir ieguldīts darbs, zināšanas un prasmes,» skaidroja «Latvijas Valsts mežu» Ziemeļkurzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Andris Verners.
Pirmo Laimes koku — ozolu spēkam, veiksmei, mīlestībai un dzīvībai — kopā ar Valdemārpils vidusskolas audzēkņiem iestādīja Valsts prezidents. Viņš uzsvēra, ka nu tas pievienosies Elku liepai kā Laimes ozols. Savu Laimes koku pie Valdemārpils vidusskolas iestādīja arī Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš un izpilddirektore Ieva Krēķe, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, Valdemārpils mazpulks, AS «Latvijas Valsts meži» īpašais atbalstītājs Cūkmens, Valdemārpils vidusskolas 1. klases pārstāvji un skolas kolektīvs. Pasākuma laikā izskanēja arī vēlējuma vārdi. I. Vaidere pauda prieku par to, ka Latvija ir līdere vides jomā, un aicināja apzināties, ka dzimtene ir mūsu laimes zeme. I. Krēķe atzina, ka viņas bērnība ir pagājusi Valdemārpilī, tādēļ, šeit iegriežoties, viņu vienmēr pārņem siltas sajūtas. Izpilddirektore mudināja atrast to laimes ziedu, kas uzplaukst un sargā mūs visa gada garumā, bet Valdemārpils vidusskolas kolektīvs pauda cerību, ka Laimes koku parks Latvijai nesīs laimi un veiksmi.
Pēc dalībnieku kopbildes un laba vēlējumiem prezidents iepazinās ar Valdemārpils vidusskolu un veltīja siltus vārdus skolas kolektīvam. Viņš atzina, ka vidusskola strādā ļoti labi, — ņemot vērā ģeogrāfiju un izcilo veikumu, tai mūsu kartē jābūt iezīmētai. Vizītes noslēgumā prezidents apskatīja Elku liepu — vienu no pazīstamākajiem dižkokiem Latvijā.