Talsu novada muzejā «ieZĪMĒ 1. septembri»

Kultūra

Svinot jaunā mācību gada sākumu, Talsu novada muzejs skolēniem piedāvāja piedalīties vairākās ekspozīcijām un izstādēm atbilstošās neikdienišķās aktivitātēs. Šogad skolēniem tika dota iespēja izpausties zīmēs — arheoloģijā, etnogrāfijā un tekstilmākslā.
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību Gita Kļaviņa skaidroja, ka 1. septembra aktivitātes muzejā kļuvušas par tradīciju. «Iepriekšējos gados izvēlējāmies noteiktu vēstures periodu — tie bija vai nu pagājušā gadsimta 80. gadi, kad skolēnu mammas bija jaunas, vai 20. gadi, kad vecmāmiņas un vecvecmāmiņas bija mazas meitenes. Šogad izvēlējāmies vienotu tēmu — zīmes, jo mums ir samērā jauna arheoloģijas ekspozīcja, ko pandēmijas dēļ ilgstoši nevarēja apskatīt. Laikā, kad cilvēki vēl neprata ne lasīt, ne rakstīt, viņi tomēr atstāja nospiedumus un zīmes, lai iezīmētu savu īpašumu. Šī zīmju tēma caurvij visas muzeja ekspozīcijas. Bērni var izvingrināt roku un izveidot savas grāmatzīmes, zīmodziņus pēc sev vien zināmiem paraugiem un konstrukcijām un piedalīties tekstiliju radīšanā,» skaidroja G. Kļaviņa.