Mazirbes bibliotēku pārcels uz dzīvokli

Dundagas novads

27. augustā Dundagas novada domes deputāti sēdē skatīja jautājumu par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu, kas paredz telpas bibliotēkas vajadzībām ierīkot daudzdzīvokļu mājā «Skolotāju māja 2» 12. dzīvoklī. Šāds piedāvājums radies, jo pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA « Legit» par skolas telpu nomu uz 12 gadiem, bet līgumā nav atrunājusi par bibliotēkas atrašanos nomātajās telpās. Deputāti ieceri atbalstīja un darbus plānots pabeigt līdz gada beigām.
Pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs un izpilddirektora pienākumu izpildītājs Andris Kojro skaidro, ka domes sēdē pieņemts lēmums par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu uz «Skolotāju māju 2» Mazirbē. Tas ir trīs istabu dzīvoklis, kas atrodas pirmajā stāvā. Lai to izdarītu, jāsagatavo dokumenti, lai veiktu nepieciešamos remontus un telpas piemērotu bibliotēkas vajadzībām. Pašvaldības pārstāvis skaidro, ka bibliotēka iegūs plašākas telpas un būs sakārtotas līgumtiesiskās attiecības ar skolas nomniekiem. Jautāts, kāpēc šis jautājums nebija sakārtots brīdī, kad skolu iznomāja komersantam, viņš teic, ka šo jautājumu nevar komentēt, jo līgumu nav slēdzis. Skaidrs, ka noslēgtajā nomas līgumā nekas nav minēts par Mazirbes bibliotēkas atrašanos skolā. Tas arī bijis klupšanas akmens, kas radījis nesaprašanos starp nomātāju un pašvaldību. Lai to noregulētu, rosināta ideja biblotēkas telpas pārcelt uz jau minēto dzīvokli. Akceptu šai idejai paudusi arī Mazirbes biblotēkas un Dundagas centrālās bibliotēkas vadītāja. Iepirkums un remonta darbi, kā arī bibliotēkas pārvietošana varētu notikt šajā gadā. Pašvaldībā rēķināts, ka darbi izmaksāšot ap 20 tūkstošiem eiro, bet precīza summa būs zināma pēc iepirkuma, ko sola izsludināt šā mēneša sākumā. Pašvaldības budžetā šāda nauda esot, pārgrupējot līdzekļus no šogad bibliotēkām ieplānotajiem telpu remontiem, kas nav veikti. «Esam ar bibliotēkāriem vienojušies, ka Mazirbes bibliotēkas pārvietošana ir prioritārs darbs, kam arī šos līdzekļus novirzīsim,» saka A. Kojro.
Sadzīvoja labi
«Talsu Vēstis» lūdza arī uzņēmuma SIA «Legit» viedokli par Mazirbes bibliotēku, kas atrodas iznomātajās skolas telpās. «Tūliņ noslēgsim pirmo sezonu nometņu darbā. «Covid-19» izraisīto seku dēļ jūnijs bija smags, un paldies domei, kas palīdz ar nomas maksas atcelšanu. Ja runā par bibliotēku, tad ļoti labprāt kopā sadzīvojam, tādēļ jo īpaši žēl dzirdēt dažu novada pašvaldības personu izteikumus, piemēram, «vienas problēmas ar «Legit», kas nākotnē mazākas nepaliks».
Konceptuāli pēc pirmā darbības posma redzam, ka Dundagas novada pašvaldībā darbojas entuziastiski un jauki cilvēki, tādēļ esam priecīgi, ka pagājušogad lēmām uzsākt darbību Mazirbē. Diemžēl paralēli esam spiesti atzīmēt, ka kopš novembra, kad kļuvām par sadarbības partneriem, daudzi lēmumi tomēr ir bijuši ļoti apgrūtinoši un viss tiek tulkots tikai vienā valodā, it kā mēs mēģinātu kaut ko piekrāpt vai atvilt, kas, protams, neatbilst realitātei. Uzskatām un ceram, ka, mūsuprāt, šie klupšanas akmeņi ir dažu atsevišķu personu negatīvās attieksmes rezultāts, vai arī, piemēram, darba tempa lēnums ir gluži vienkārši kvalificētu darbinieku trūkums pašvaldībā. Tādēļ kopumā joprojām esam atvērti, pozitīvi un labprāt sadarbojamies ar pašvaldību, kā prioritāri izvirzot savstarpēju pretimnākšanu un praktisku efektivitāti, cenšoties neieslīgt birokrātiskā «papīru pārbīdē».
Sadarbībai ar pašvaldību ir divas ilgi iesēdējušās problēmas — skolas bibliotēka un komunālie maksājumi. Abas problēmas pirms mēneša nodevu juristu rokās, lai mēģina ar Dundagas pašvaldības juriskonsultu rast risinājumu tam, ka esam uzvarējuši publiskā nomas tiesību izsolē, bet juridiski nevaram izmantot to īpašumu, par kuru maksājam. Lai arī vairākkārt esam lūguši šo jautājumu risināt, tas nav noticis. Tā kopš novembra SIA «Legit» valdījumā esošās telpās atrodas bibliotēka. Mums nav pret to nekādu iebildumu, vēl vairāk esam jau februārī nosūtījuši līguma projektu, ka bibliotēka var turpināt atrasties skolas telpās un papildus izmantot skolas koplietošanas telpas — tualeti un gaiteņus. Mums bibliotēka šķiet ļoti simpātiska uzmanības piesaistīšanas vieta un, veidojot plānus ap skolas apkārtnes attīstību, bijām iekļāvuši iespējamo cafe risinājumu apvienotu ar publisko lasītavu, kur daļu no materiāla piegādātu arī paši (tām avīzēm, grāmatām, kuras pasūtām saviem uzņēmumiem Rīgā). Tam visam gan ir viens liels šķērslis, kuru ir nozīmīgi minēt. Juridiski birokrātiskā likumiskā mehānisma dēļ sadarbībai starp pašvaldību un privātu uzņēmumu ir ārkārtīgi sarežģīti veikt savstarpējos norēķinus ar objektiem, kas ir iznomāti un pašvaldību kā īpašnieku. Sarunu gaitā tā arī netikām saņēmuši konstruktīvu domes priekšlikumu bibliotēkas atstāšanai esošajās telpās. Pirms nedēļas ir sagatavots un izskatīts jau lēmumprojekts par bibliotēkas pārcelšanu un ļoti būtiski lielāka budžeta piešķiršanu skolotāju mājas dzīvokļa renovācijai. Šī situācija ir vēl bēdīgāka — pašvaldība, turot bibliotēku skolas telpās, par to nav maksājusi no novembra, bet pārcelšanu sola tikai nākamgad, un neuzskata, ka par to būtu jāmaksā. Līdz ar to gūstot labumu, jo par remontu maksā, bet par bibliotēkas atrašanās vietu ne. Uzsveram, ka vienmēr esam atvērti šajā jautājumā un labprāt piekristu bibliotēku atstāt esošajā vietā. Paralēli mums ir neizpratne par to, ka skolotāju mājā nebūs iespējams izbūvēt vides piekļuvei atbilstošu risinājumu, kas bija skolā — uzbraukšanas platformu, īpašu invalīdiem domātu tualeti. Papildu tam skolā ir izbūvēts Trešā tēva dēla internets, kas ir publisks, un tā pārcelšana varētu būt tehniski sarežģīta. Ja atkāpjas no tā visa un paskatāmies racionāli no mūsu puses, bibliotēkas pārcelšana vismaz būtu risinājums, un mēs varētu rēķināties ar papildu telpu guļvietai vai mācību telpu, ierīkot savu bibliotēku.»