Čaklie ļaudis Vandzenē

Talsu novads

26. augustā apciemot pēdējos konkursa «Radi Talsu novadam» dalībniekus žūrija devās uz Vandzenes pagastu. No pagasta konkursam tika izvirzīti pretendenti trīs nominācijās — «Sakoptākā privātmāja», «Vides vērtība» un «Gada jaunums».
Sakoptākā privātmāja
Pie pirmajiem komisijas ceļš veda uz Rosohu mājām. Ģimenes privātmāja «Tīrumi» tika izvirzīta nominācijai «Sakoptākā privātmāja». Ienākot sētā, ikviens saprata, ka nominācija tik tiešām ir atbilstoša šai privātmājai. Rosohu ģimene dzīvo Ķūļciemā, bet brīvajā laikā brauc uz Vandzeni, lai varētu remontēt «Tīrumu» mājas. Ģimene paralēli arī iekopj mājas apkārtni ar dārzu un apstādījumiem. Kādreizējā kartupeļu laukā tagad saimnieki audzē ābolus, kurus izmanto pašu vajadzībām. Ģimene audzē arī krūmellenes, mājas vīnogas, kā arī Rosohiem ir pašiem savs dīķītis, kur audzē zivis. Savu īpašumu ģimene jau iekopj 12 gadus. Mājas saimniece atzīst, ka viss tiek darīts pamazām un iespēju robežās.
Vēsturiskā ēka
Ārpus konkursa piedalījās arī Dārtes evaņģēliski luteriskā baznīca. Nelielā baznīca atrodas uzkalnā un ar savu vēsturisko elpu eleganti iekļaujas apkārtējā ainavā. Mazais Dārtes dievnams celts 1895. gadā kā luterāņu baznīca, ēkas konstrukcijā izmantots tā laika populārākais materiāls — lauk-akmens, kas arī iekļaujas apkārtējā ainā. Baznīca ir smagnēja vienjoma garenbūve ar poligonālu altārdaļu, galā piebūvētu sakristeju un masīvu, apjomā izvirzītu taisnstūra plāna zvana torni. Ēkā arī atrodas 1899. gadā Mārtiņa Krēsliņa darinātās ērģeles. Tās ir vienas no retajām, kuras jādarbina ar kāju. Dievnamam tagad visaktuālākā problēma ir torņa griestu pārbūve, jo dēļi ir novecojuši un laiž cauri mitrumu, atzīst draudzes biedre Dace Legzdiņa.
Akmens ar vēsturi
Konkursā vērtēja arī akmeni «Slepkavkalva», kas nominēts nominācijai «Vides vērtība». Akmens atrodas starp «Krācuma» un «Kaucuma» mājām. Kādreiz akmens gulējis pļavā, bet tagad jau to apjož mežs. Tas vilina tūristus gan no tuvākiem, gan tālākiem reģioniem. «Slepkavkalva» ir plakans, ar līdzenu virsmu, un tā forma līdzinās kvadrātam. Akmens varētu konkurēt kā viens no lielākajiem akmeņiem Vandzenes pagastā ar savu sešpadsmit metrus plato apkārtmēru. Pateicoties platajai un gludajai virsmai, leģenda vēsta, ka jūras laupītāji šajā vietā dalījuši mantu un reiz, kad tās bijis par daudz vai par maz, laupījuma dalītāji kādu savu biedru nogalējuši.
Uzņēmīgie vandzenieki
Konkursa noslēdzošais apskates punkts bija Ingunas Rumbinikas individuālais dzīvesstila uzņēmums «Uguņu Dambji». Šī vieta pretendē uz «Gada jaunuma» nomināciju. Īpašumu apsaimnieko Inguna un Igors, kuri vietu iegādājās 2011. gadā. Īpašumā atradās nobrukušas lauk-akmens ēkas, un vieta izskatījās bezcerīga, tomēr viena vīzija un ideja mainīja visu apkārtni. 2013. gadā īpašnieki uzsāka būvdarbus, un Ingunas vīzija jau nāca reālā gaismā. Pēc septiņiem gadiem ģimene veiksmīgi uzsāka celt ilgi loloto uzņēmumu. Apkārtnē ir uzcelta saimnieciskā ēka ar istabiņām, kā arī atjaunota nogruvusī ēka, kurā tagad atrodas istabiņas īrniekiem. Vecā, plašā koka ēka ir tapusi par konferenču un banketu zāli ar omulīgu noskaņu. Ingunas vīzija un milzīgā degsme pārvērta noplakušu sētu veiksmīgā uzņēmumā un nes Vandzenes vārdu pasaulē.