«Man tas nekad nav bijis darbs, bet dzīvesveids»

Izglītība

28. augustā Vandzenē esošās pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» tagadējie un bijušie audzēkņi, darbinieki, kā arī pagasta pārvaldes un Talsu novada izglītības pārvaldes pārstāvji sveica iestādes vadītāju Selgu Moldavčuku, kura pēc amatā aizvadītajiem 47 darba gadiem nolēmusi doties pelnītā atpūtā.
Kā jau vandzeniekiem ierasts, arī šis pasākums bija muzikāls, ar dažādiem teatrāliem akcentiem bagāts, bet visam pāri — sirsnīgiem paldies vārdiem izskanot no cilvēkiem, ar kuriem pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai šo daudzo gadu laikā dzīves ceļš krustojies. Pasākumā vairāku darbinieku acīs varēja manīt asaras, kas bez izteiktā vārda ļāva noprast, cik svarīga viņiem bijusi vadītāja. To vēlāk sarunā ar «Talsu Vēstīm» apliecināja arī pati S. Moldavčuka, sakot, ka šo gadu laikā paveikts daudz. Rūpes un mīlestība dāvāta pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, pamudinājuma vārdi un ierosinājums sniegts arī darbiniekiem, mudinot mācīties, apgūt jaunas prasmes un tiekties augstāk. Vairāki darbinieki, viņas mudināti, arī uzsākuši mācības, lai kļūtu par audzinātājiem un joprojām papildina zināšanas, apgūdami jaunas prasmes. Par to esot vislielākais prieks. Jautāta, kādam vajadzētu būt nākamajam šīs iestādes vadītājam, S. Moldavčuka teic — tādam, kas mīl bērnus. Citādāk šo darbu nemaz darīt nevarot. To arī viņa savā praksē novērojusi, kad jaunie darbinieki uzsāk strādāt. Ja nav mīlestības pret bērniem, cilvēki vietu pēc laika pamet. Jaunajam iestādes vadītājam noteikti jābūt arī tādam, kurš spēj noturēt kolektīvu, kas šo gadu laikā izveidojies ļoti labs. Viņa uzskata, ka bez darbinieku atbalsta vadītāja darbu nemaz nevar veikt.
Selga Moldavčuka pirmsskolas izglītības iestādē darbu sākusi, vēl pavisam jauna būdama. Lai gan skolas laikā vēlējusies kļūt par vēsturnieci, dzīves ceļš aizvedis līdz darbam bērnudārzā. Pirmie darba gadi aizvadīti Oktē vēl tolaik esošajā kolhoza bērnudārzā. Kad Vandzenē uzcelts jauns bērnudārzs, 1978. gada 1. janvārī viņa apstiprināta par šīs iestādes vadītāju. Atskatoties uz Vandzenē aizvadītajiem 42 darba gadiem, S. Moldavčuka apgalvo, ka ir prieks un gandarījums. «Man tas nekad nav bijis darbs, bet dzīvesveids, jo šeit stundas neskaitu. Ir kolektīvs, uz kuru vienmēr varu paļauties. Par to darbiniekiem vislielākais paldies,» viņa saka.
Lai gan darba steidzīgais solis «Zīlītē» vairs nebūs, Selga Moldavčuka teic, ka savu padomu kolēģiem neliegs arī turpmāk. Viņa priecājas un smejoties atzīst, ka nu būs laiks sevi sākt vairāk mīlēt, lai pievērstos aktivitātēm, kas no sirds ļoti patīk, — veltīt laiku mazbērniem, šūšanai un ceļošanai.
Talsu novada pašvaldība pirms kāda laika izsludināja vakanci uz pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» vadītāja amatu. Publiskotā informācija liecina, ka izsludinātais konkurss beidzies bez rezultāta.