«Tik vērienīgas un būtiskas pārmaiņas skola nav piedzīvojusi kopš savas dzimšanas»

Izglītība

Jau iepriekš Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu vecāki tika aicināti uz divām sapulcēm: 21. augustā tikās 1.—3. klašu skolēnu vecāki, bet uz 24. augusta sapulci ieradās 4.—6. klašu skolēnu vecāki. Pēdējā no sapulcēm — 25. augustā, kad tikās to skolēnu vecāki, kuru bērni jaunajā skolas cēlienā saskarsies ar vislielākajām pārmaiņām: 7.—12. klašu skolēni skolas pārbūves laikā mācības septembrī uzsāks Virbu pamatskolas telpās.
Sapulces norise tika dalīta divās daļās: pirmajā piedalījās Talsu novada domes un pašvaldības vadība, Talsu novada izglītības pārvaldes un Talsu Valsts ģimnāzijas pārstāvji: Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris un direktora vietniece mācību darbā Ilze Kļaviņa, kā arī Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Toms Akmentiņš un transporta daļas autobusa vadītājs Andis Jasis, kuri sniedza informāciju. Otrā daļa tika veltīta klātesošo jautājumiem un komentāriem.
«Vispirms sniegšu nelielu ieskatu
tajā, kādēļ esam nonākuši nelielā krīzes situācijā. Pēc piecu gadu ilga, rūpīgi izstrādāta būvprojekta, tehniskās ekspertīzes, iepirkuma veikšanas Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūves projekts ir sasniedzis būvprojekta realizācijas fāzi. Līgums ar būvfirmām — SIA «Telms» un SIA «Stats» — par Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūvi tika parakstīts 7. augustā, un priekšā esošie darbi ir ļoti apjomīgi. Gan ēkas ārpuse, gan iekštelpas un zāle ir sagatavota ar konstrukcijām tam, lai atjaunošanas process varētu veiksmīgi sākties un noritēt, jo paredzēts pilnībā pārbūvēt skolas mācību kabinetus, gaiteņus un sanitārās telpas. Kopīgais būvdarbu apjoms ir 1,4 miljoni, pierēķinot PVN nodokli, tie ir jau 1,7 miljoni. Ļoti atšķiras laika posmi, kādos skola piedzīvojusi savas iepriekšējās pārmaiņas, tomēr tik vērienīgas un būtiskas pārmaiņas, cik pašlaik, skola nav piedzīvojusi kopš savas dzimšanas,» uzsvēra Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris.
«Apbraukājām trīs izglītības iestādes — Vandzenē, Virbos un Laidzē. Pirmā izvēle tam, kur bērniem nodrošināt mācības, bija vistuvāk Talsiem esošais Laidzes tehnikums, taču, sazinoties ar VUGD, konstatējām, ka ēka nav izmantojama, jo nepieciešams būtiski pārbūvēt ventilācijas sistēmu, un mums patlaban nav iespēju šajā ēkā ieguldīt tik lielus līdzekļus un laiku. Bijušās Vandzenes skolas telpu izmērs ļāva tās izmantot līdz 20 skolēniem katrā no 15 telpām, savukārt Virbu pamatskolas telpas ir lielas un plašas, turklāt skaita ziņā to ir vairāk, tādēļ kā gala variantu izvēlējāmies 20 minūšu braukšanas attālumā esošo Virbu pamatskolu. Protams, maršrutu plānošana un loģistikas izstrāde radīja lielu izaicinājumu Talsu novada pašvaldības komunālajai nodaļai, kam bija jāsaplāno maršrutu laiki un jāieplāno paši braucieni tā, lai tie neradītu traucējumus citu autobusu maršrutēšanā. Vēl nācās upurēt gan sporta stundu, gan klases stundu, jo iepriekšējo astoņu mācību stundu vietā 7.—12. klašu skolēniem tagad būs tikai septiņas mācību stundas, kas beigsies 14.50. Respektīvi, viena mācību stunda tiks pavadīta ceļā turp un atpakaļ no Virbiem,» vēstīja G. Sebris.
Ilze Kļaviņa, kura no 1. septembra būs direktora vietniece mācību darbā, atgādināja mācību procesa organizāciju un kārtību, kādā tiks strādāts. «Stundas katru dienu notiks no 9.00 līdz 14.50 — septiņas mācību stundas skolēnam un viena mācību stunda, kas veltīta ēdināšanai. Ēdināšana tiks nodrošināta divās plūsmās, lai kaut nedaudz tiktu ievērota distancēšanās iespēja, turklāt to palīdzēs koordinēt dežūrskolotāji. Septītās klases skolēniem dažkārt būs nedaudz mazāka stundu slodze: no rītiem vai pēcpusdienās mācību stundu vietā būs brīvstundas, kas jāpavada kopā ar dežūrskolotāju, atrodoties noteiktā telpā vai laiku pavadot plašajā Virbu pamatskolas ārzonā, kur skolēni varēs veikt dažādus radošos vai patstāvīgos darbus un nodarboties ar aktivitātēm.
Stundu plāns tika veidots tā, lai pēc iespējas samazinātu kontaktstundu skaitu, un vadījāmies pēc t. s. blokstundu parauga. Tas nozīmē, ka dažkārt varētu būt dienas, kad skolēnam visas dienas garumā ir tikai divi mācību priekšmeti. Starpbrīži tiks individuāli pielāgoti katrai klasei, lai neradītu pārāk lielu skolēnu plūsmu vienuviet,» skaidroja I. Kļaviņa. Viņa rosināja visus vecākus regulāri ielūkoties savu bērnu e-klases pastā, lai sekotu līdzi skolas vadības sniegtajām aktualitātēm par mācību procesa norisi un jaunumiem, kas saistīti ar «Covid-19».
«Runājot par ēdināšanu, protams, jāpiebilst, ka nepieciešamās iekārtas, lai pagatavotu siltas maltītes, ir demontētas un ar Talsu novada pašvaldības palīdzību nogādātas Virbu pamatskolā. Pusdienu izvēle nebūs tik liela kā līdz šim, tomēr visiem bērniem ar 2. septembri tiks nodrošinātas siltas pusdienas, kā arī nodrošināti divi pietiekami ilgi pusdienu starpbrīži. Dežūrskolotāji rūpēsies par to, lai arī pusdienu starpbrīžos iespēju robežās tiktu ievērota distance,» atgādināja G. Sebris.
Diskusijas izraisīja
vairāku klātesošo vecāku vidū radušās neskaidrības par skolēnu transportēšanu uz un no Virbu pamatskolas. «Transports finansiāli vecākiem neizmaksās neko, turklāt loģistika ir vairākas reizes pārdomāta, precīza, kā arī informācija ir visiem brīvi pieejama skolas mājaslapā. Pieļauju iespēju, ka tie vidusskolēni, kuriem pašiem jau ir savas autovadītāja tiesības, ne vienmēr vēlēsies izmantot autobusa pakalpojumus un uz skolu ik pa laikam brauks ar savu transportlīdzekli. Turpretī kāds, kurš dzīvo Virbos un līdz šim ir katru rītu mērojis ceļu ar autobusu uz Talsiem, varēs izmantot izdevību pusgadu no rītiem pasnaust mazliet ilgāk, jo skola būs tikpat kā blakus. Skolā kopumā mācās ap 600 skolēniem, un loģistika ir paredzēta tā, ka vienas dienas laikā no Talsiem uz Virbiem un atpakaļ nogādājamo skolēnu skaits ir aptuveni 250,» sprieda skolas direktors.
«Skolēni atgriezīsies Talsos aptuveni tajā pašā laikā kā tad, ja mācības noritētu Talsu Valsts ģimnāzijas ēkā, tādēļ nevajadzētu būt nekādām problēmām saistībā ar mūzikas, mākslas un sporta nodarbībām, kā arī interešu izglītības pulciņu apmeklēšanu. Skolēni, kuri līdz šim ir pārvietojušies ar AS «Talsu autotransports» autobusiem, turpinās izmantot savas braukšanas kartes, savukārt tie, kuri brauc ar pašvaldības autobusiem, turpinās braukt tāpat kā iepriekš,» piebilda Uldis Katlaps.
Vecāku vidū bija dzirdamas arī pārdomas par to, kā tiks risināts mācību process, ja valstī atsāksies ierobežojumi saistībā ar «Covid-19». «Lēmums par to, ka 7.—12. klašu skolēnus nedrīkstam mācīt attālināti, kā tas noritēja iepriekšējā mācību gada noslēguma mēnešos, bija vienbalsīgs, jo salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Latvijā ar «Covid-19» saslimušo cilvēku kumulatīvais rādītājs ir visai zems. Protams, situācija var būtiski izmainīties pat nedēļas intervālā, taču pagaidām nav pamata tam, lai bērnus nemācītu klātienē. Attālinātās mācību metodes ir labas, ja tās izmanto daļēji — mācoties arī klātienē —, tomēr patlaban mums nav iespēju, lai nodrošinātu daļēju apmācību klātienē un daļēju no mājām. Turpretī, atstājot mācību procesu tikai attālināti, mentāli izdeg gan vecāki, gan skolotāji, gan arī paši skolēni,» skaidroja Sebra kungs.
Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Toms Akmentiņš un transporta daļas autobusa vadītājs Andis Jasis atgādināja par ieviestajiem maršrutiem, kā arī kliedēja vecāku vidū radušās neskaidrības par to, kā maršruti ir pielāgoti tam, lai izbrauktu cauri daudzajiem Talsu novada pagastiem.
Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūve
ir daļa no 2018. gadā iesāktā projekta «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā», un par projekta līdzekļiem ir plānots izveidot modernu mācību vidi, atjaunojot mācību kabinetus, bibliotēku, ēdināšanas bloku, telpas aprīkot ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, atjaunot dabaszinību kabinetus, iegādāties ergonomiskas mēbeles, izveidot atsevišķu metodisko centru, kur tiks apmācīti gan skolēni, gan skolotāji no visa Talsu reģiona. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2021. gada 31. decembrim.
Izrunājot aktuālākos jautājumus, sapulce noslēdzās mierīgā gaisotnē, jo katrs no klātesošajiem bija saņēmis atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.