Amatā apstiprina divus iestāžu vadītājus

Talsu novads

27. augusta Talsu novada domes sēdes darba kārtībā bija jautājumi par divu pašvaldības ie-stāžu — Talsu novada muzeja un pirmssskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» — vadītāju iecelšanu amatā. Abi amatiem virzītie kandidāti guva deputātu atbalstu un pienākumus sāks pildīt 1. septembrī.
Sēdē kā pirmais izskatāmais jautājums bija par Talsu novada muzeja direktora apstiprināšanu. Pēc visu pretendentu izvērtēšanas amatam virzīts Uldis Jaunzems-Pētersons. Deputāte Inga Gluzda interesējās, kāpēc deputātiem nebija izsūtīta informācija par konkursu, tālāk virzītajiem septiņiem pretendentiem līdz ar to grūti esot izvērtēt, vai virzītais kandidāts tiešām ir labākais. «Kā es varu nobalsot «par» vai «pret», ja nezinu, kas ir pārējie kandidāti?» jautāja deputāte.
Pašvaldības juridiskās nodaļas personāla daļas vadītāja Eva Zolneroviča informēja, ka konkursā pieteikušies deviņi kandidāti, septiņi aicināti uz pārrunām un deputātiem apstiprināšanai virzīts kandidāts, kurš ieguva visvairāk punktu skaitu. Savukārt izpilddirektore Ieva Krēķa minēja, ka tas ir komisijas un izpilddvaras jautājums. «Kandidāts ieguva vislielāko punktu skaitu, tāpēc virzām balsošanai,» viņa sacīja.
Lūgts komentēt savu redzējumu par Talsu novada muzeju darbību, Uldis Jaunzems-Pētersons pauda, ka to redz kā nākotnes muzeju, kas ir sabiedrības izglītotājs un integrētājs. Viņš kā pirmo veicamo darbu minēja atpazīstamības veicināšanu Latvijā, uzsvaru liekot uz sabiedriskajām attiecībām. «Pēdējos sešus gadus esmu strādājis Kuldīgā, vadījis Kuldīgas māksliniecisko programmu. Piedalījies daudz un dažādu projektu izstrādē, rīkojis vairākas izstādes ārpus Latvijas. Mans lēmums par piedalīšanos konkursā nebija spontāns. Paralēli meklēju jaunus izaicinājumus savam pasniedzēja darbam augstskolā. Šī vakance bija saistīta ar manu profesionālo izglītību un interesēm. Esmu mākslas vēsturnieks. Runājot par vīzijām, novada muzejam ir jākonkurē ar sev līdzīgajiem. Un šajā ziņā tam ir jākļūst par labāko un piemēru citiem. Es to redzu kā nākotnes muzeju, ne tik daudz kā pagātnes muzeju. Nākotnes muzejam vienmēr ir pagātne, bet pagātnes muzejam ne vienmēr ir nākotne. Man ir grūti pašlaik pateikt konkrētus soļus, jo jāiepazīstas ar personālu, kas un kā darīts līdz šim. Mans mērķis ir laikmetīgā kontekstā to visu atdzīvināt, piesaistot dažādus intelektuālos cilvēkresursus. Muzeju redzu ne tikai kā vietu, kur ir krājumi un izstāžu lietas, bet arī tas izglīto sabiedrību, veicot daudz plašāku darbu.»
Deputātei Daigai Feldmanei jautājot, kādu vienu konkrētu jauninājumu viņš vēlas ieviest muzejā, skanēja atbilde, ka tā noteikti ir komunikācija un sabiedriskās attiecības. Attālināti skatoties, ir liels potenciāls, ko šajā laukā darīt, jo daudzi nemaz nezina, ka Talsos šāda iestāde esot.
Pēc disksijām un vēlējumiem, lai kandidātam izdodas ienest jaunas vēsmas muzeja darbībā, viņu arī ar 14 deputātu balsīm amatā apstiprināja. Balsojumā nepiedalījās deputāte Inga Gluzda, bet sēdē klāt nebija deputāti — Gundars Sebris un Normunds Tropiņš.
Todien otrs dienas kārtības jautājums bija par pirmsskolas izglītības ie-stādes «Pīlādzītis» vadītājas apstiprināšanu. Šim amatam virzīta Paula Lūse.
Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps pauda, ka konkursā pieteicās seši kandidāti, no kuriem trīs bija aicināti uz pārrunām. Apkopojot rezultātus, Paula Lūse bija ieguvusi visvairāk punktu un virzīta apstiprināšanai minētajam amatam.
Pati kandidāte, iepazīstinot ar sevi, pauda, ka ieguvusi profesionālo bakalaura grādu pirmsskolas izglītībā un profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē. Viņa pirmsskolā strādā 11 gadus, pēdējos trīs gadus par pirmsskolas izglītības metodiķi Jūrmalā. «Mērķtiecīgi vēlējos būt Talsos, strādāt sava novada labā. Šajā jomā un iestādē varētu izdarīt daudz. «Pīlādzīti» redzu kā modernu, inovatīvu pirmsskolas izglītības iestādi, kas cieši saistās ar jauno mācību saturu — kompetenču izglītību. Noteikti nevēlos pazaudēt tradīcijas, ko iepriekšējā vadītāja ir ielikusi, jo iestādei ir, ar ko lepoties,» sacīja P. Lūse. Viņu pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» vadītāja amatā deputāti arī vienbalsīgi atbalstīja.