Virbos izraudzīti darbīgākie ļaudis. Turpina izvērtēt konkursa «Radi Talsu novadam» pretendentus

Talsu novads

18. augustā Talsu novada pašvaldības rīkotā konkursa «Radi Talsu novadam» komisija devās ciemos pie aktīvākajiem novadniekiem, kuru ikdienā veiktais darbs un milzīgā centība atbalsojas ēku sienās, ziedošās puķēs un pat cilvēku skanīgajās balsīs. Šīs dienas galamērķis bija Virbu pagasts, kur tika izvirzīti kandidāti trīs nominācijās.
Sagaidot komisiju Virbos, katram klātesošajam tika iedāvināta linu diegā iesieta, kaklā pakarināma koka poga. «Senākos laikos poga ir bijusi ļoti svarīgs priekšmets, jo, izrādās, pareizajā vietā piešūta poga spējusi aizbiedēt prom ķibeles un neveiksmes.» Tad nu ar saviem veiksmes talismaniem — pogām — devāmies lūkot, ko interesantu mums ir sagādājis mazais, ņipru ļaužu apdzīvotais Virbu pagasts.
Virbos apstrādā labību
Vispirms devāmies uz lielo saimniecību Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) «Latraps» — uzņēmumu, kura spožos torņus var manīt jau no krietna attāluma. LPKS «Latraps» šogad konkurē ar citām saimniecībām un uzņēmumiem konkursa izvirzītajā nominācijā «Degradētās teritorijas atjaunošana». LPKS «Latraps» agronome, konsultante un Ziemeļkurzemes reģiona vadītāja Adrija Mazūre vēsta, ka šajā graudu pieņemšanas punktā zemniekiem tiek sniegti graudu pirmapstrādes pakalpojumi (žāvēšana, uzglabāšana), kā arī kooperatīva biedriem tiek piedāvāta iespēja realizēt izaudzēto labību, nodrošinot izejvielas (sēklas, minerālmēslus, augu aizsardzības līdzekļus); savukārt biedri kā samaksu tam, ka tiek izmantoti pakalpojumi, piedalās kooperatīva tehnikas finansēšanā. Kooperatīvs ir dibināts 2000. gada 12. aprīlī, un šo gadu laikā kooperatīvā ir iestājušies un darbojas 1067 biedri, no kuriem Ziemeļkurzemes reģionā ir 112 biedri. 20 gadu laikā šī ar būvgružiem piemēslotā un nesakoptā vide ir pārvērtusies līdz nepazīšanai — no padomju laikiem šeit saglabājušās vien pāris noliktavas, savukārt pārējā teritorija ir sakārtota un paplašināta, lai patlaban varētu kalpot kā kvalitatīvs graudu pirmapstrādes komplekss.
Paši zem sava karoga
Rudīte un Arnis Laukšteini viesus sagaida ar pašu ceptiem pīrādziņiem un īstenu lauku kvasu. Viņu īpašums pašā Virbu centrā, privātmāja «Novadnieki», tika pieteikta konkursa nominācijai «Sakoptākā privātmāja». «Uzreiz pēc 1905. gada revolūcijas mana vectēva ģimenei tika piešķirta zeme jaunsaimniecības uzsākšanai. Mājas celtniecība tika pabeigta 1930. gadā, kamēr apkārtne vēl bijusi visai tukša — vien dažas mājas un dzelzceļa barakas. 1949. gadā vecvecāki tika deportēti uz Sibīriju, un mans tēvs tolaik vēl bija par jaunu, lai mantotu veselu īpašumu, taču 1958. gadā viņš ieguva tiesības uz šo māju. «Novadnieki» ir pieredzējuši daudzus īpašniekus un izsaimniekošanas mēģinājumus, tomēr tā ir stipri turējusies manas dzimtas rokās — kopā ar vīru un bērniem šeit sākām dzīvot 1988. gadā,» ar to, kā no paaudzes paaudzē mantota privātmāja, klātesošos iepazīstina Rudīte. Šobrīd māja nudien ir īstajās rokās — te rūpīgi gadu gaitā iekoptas krāšņas puķu dobes, izbūvēta strūklaka un uzslieta glauna nojume, kā arī tiek uzturēta 100 ha liela saimniecība. Pie īpašuma lepni izsliets mastā plīvo pašu radīts karogs — tajā arī attēloti elementi, kas vieno un stiprina Laukšteinu ģimeni: visu krāsu rozes, labības vārpa un ozola zars.
«Ar dziesmu par dzīvi!»
Titulam «Radošākais novadnieks» šogad netika nominēts viens cilvēks, bet vesels dziedātāju kopums — Daces Zvirbules vadītais jauktais ansamblis «Ziemeļkūri», kurā apkopojušies desmit skanīgu balsu īpašnieki un talantīgi mūzikas instrumentu pratēji — dziesmas tiek papildinātas ar tamburīna, ģitāras, harmonikas, trijstūru, trijdekšņu un pat kahona melodijām, turklāt dziedāts tiek dažādās valodās. «Ansambļa nosaukums tapa pavisam nesen — tā kā atrodamies Ziemeļkursas augstienes Vanemas Talsu pauguraines dienvidaustrumu daļā, izlēmām ansamblim dot īsti patriotisku nosaukumu. Kopā muzicējam Lieldienās, Jāņos un Ziemassvētkos, kā arī pagasta svētkos. Mēs nekad neatsakām un ciemojamies gan citos pagastos, gan arī kaimiņu novados. Protams, ikreiz piedalāmies visās novada skatēs, un ne vienu reizi vien esam ieguvuši pirmās pakāpes diplomu; divas reizes bijām izvirzīti uzstāties arī Kurzemes zonas skatē,» spriež ansambļa dalībnieki, kuri kopā ar komisijas locekļiem izdziedāja visu iemīļoto grupas «Jauns mēness» dziesmu «Ai, jel manu vieglu prātu» un latviešu tautasdziesmu «Bēdu, manu lielu bēdu». Radošums staroja kā no atraktīvi izdziedātajām dziesmām, tā arī no ansambļa dalībnieku plaši smaidīgajām sejām.
Par piedalīšanos konkursā «Radi Talsu novadam» katram pretendentam tika pasniegta dāvana no Talsu novada pašvaldības. Pretendentu izvērtēšana turpināsies līdz 26. augustam, un konkurss noslēgsies svinīgajā noslēguma pasākumā 2. oktobrī, kad tiks paziņoti konkursa rezultāti un sumināti paši čaklākie un darbīgākie novadnieki.