Aprūpes centra «Stūrīši» darbība pandēmijas laikā

Veselība

Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrs «Stūrīši» atrodas Laidzes pagastā, kādreizējā Mācītājmuižas un Leprazorija kompleksā. Centrs nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Kā arī «Stūrīši» nodrošina klientam ārstniecības personas noteikta ārstēšanas plāna izpildi. Tagad centrā ilgstošus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus saņem 123 klienti.
Centrā notiek gadskārtu svinēšana, tematiskie pasākumi, koncerti, svētbrīži. Klienti atbilstoši savām spējām apgūst pašaprūpes prasmes. Apgūst ēdiena pagatavošanu, galda kultūru, iesaistās saimnieciskajos darbos, apkārtnes uzkopšanā. Klienti fizisko aktivitāti uztur, piedaloties fizioterapeita vadītajās vingrošanas nodarbībās, izmanto telpu un āra trenažierus, veic pastaigas centra pieguļošajā teritorijā, jo centru ieskauj plaša, gaumīgi iekopta zaļā zona ar celiņiem, soliņiem, lapenēm, stiklotu tējnīcu. Notiek rokdarbu nodarbības, mākslas terapija, kurā ietilpst darbs ar mālu. Katru pēcpusdienu tiek organizētas aktivitātes, kurās katrs izvēlas sev patīkamāko nodarbi: spēlē kopā galda spēles, zīmē, krāso, pilda dažādus prāta, matemātiskus uzdevumus, raksta tekstus, trennē sīkās motorikas spējas, taktilās sajūtas. Notiek organizētas filmu skatīšanās uz lielā ekrāna pēcpusdienās. Sociālā darbiniece Lāsma Šnēfelde min, ka centra iemītnieki aktīvi piedalās invalīdu un pensionāru biedrības rīkotajās sporta spēlēs. Kā arī pirms pandēmijas centra klienti esot bieži apmeklējuši pasākumus arī ārpus centra.
Saistībā ar pandēmijas sākšanos un piesardzības procesiem Lāsma Šnēfelde stāsta: «Cilvēku ikdienas vajadzības bija nemainīgas, ierobežotākas bija iespējas doties ārpus centra un kontaktēties ar piederīgajiem. Personālam un klientiem bija vairāk jāpievērš uzmanības savam veselības stāvoklim. Ik dienu jāveic ķermeņa temperatūras kontrole, jāseko «Covid-19» infekcijas pazīmēm, nepieciešamības gadījumā jāveic testēšanās.»
Ievērojot drošības pasākumus
Aprūpes centrā «Stūrīši» vislielākās problēmas bija un ir ar atsevišķiem klientu tuviniekiem. Centra darbiniece atzīst: «Rodas iespaids, ka ir cilvēki, kuri neko nezina par šā brīža stāvokli valstī, pasaulē. Citi ir informēti, taču viņu viedoklis ir, ka ierobežojumi attiecas uz citiem, taču ne uz viņiem un viņu tuviniekiem. Pastiprināti nākas skaidrot, informēt. Atsevišķos gadījumos rodas konflikta situācijas.»
Saistībā ar pandēmijas drošības pasākumiem visiem ir jāiemācās sadzīvot ar jauno ikdienu. Tāpat drošības pasākumi īpaši ir jāievēro aprūpes namiem. Sociālā darbiniece stāsta: «Visi ir iemācījušies biežāk un aktīvāk mazgāt rokas. Personāls vēl joprojām intensīvāk atgādina klientiem mazgāt rokas. Pandēmijas sākumā bija liegta iespēja klientu piederīgajiem apmeklēt klientus centrā, kā arī klienti nevarēja ciemoties pie piederīgajiem, braukāt uz citām pilsētām, apmeklēt Talsus. Pēc ierobežojumu mazināšanās piederīgie var apmeklēt savus tuviniekus. Iekšējie centra noteikumi gan nosaka ierobežojumus.» Lai apmeklētu savus tuviniekus, tagad tas ir nedaudz sarežģītāk. Piederīgajiem ir jāpiesakās, viņiem jāaizpilda apliecinājuma veidlapa, ka pēdējo 14 dienu laikā nav atgriezies no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie ierobežojošie pasākumi, nav bijuši ciešā kontaktā ar «Covid-19» infekcijas slimnieku un arī pašiem nav šā vīrusa raksturojošo simptomu. Tikties ar piederīgajiem var ārpusē, pie centra pieguļošajā teritorijā, ievērojot divu metru distanci. Pašlaik klienti arī var izbraukt no centra, doties uz pilsētu. Ja klienti vēlas ciemoties pie tuviniekiem vairākas dienas, ilgāku laika periodu, tad gan atgriežoties jāveic «Covid-19» tests un jāpavada 14 dienas izolācijā. Lāsma Šnēfelde atgādina, ka, centrā iestājoties jaunam klientam, arī ir jābūt veiktam testam, jābūt negatīvai testa atbildei un pirmās 14 dienas ir jāpavada izolatorā.
Mazinoties ierobežojumiem, kopš jūnija notiek arī koncerti, viesojas mūziķi, uz centru reizi mēnesī brauc Talsu Galvenā bibliotēka ar grāmatām. «Esam atsākuši braukt ekskursijās. Apmeklējām mini zoodārzu. Dosimies uz Tērvetes dabas parku,» par aktivitātēm un aprūpes centra darbību pandēmijas laikā pastāsta sociālā darbiniece Lāsma Šnēfelde.