Vandzenieki savai skolai sūta laba vēlējumus

Izglītība

Īsi pirms jaunā mācību gada durvis slēgs Vandzenes pamatskola, kur šogad mācības pēc aptuvenām aplēsēm būtu uzsākuši 13 skolēni. Tā kā šāds bērnu skaits nebija pietiekams skolas pastāvēšanai, Talsu novada domes deputāti jūnijā pieņēma lēmumu mācību iestādi slēgt. Vēl pēdējo reizi skolas priekšā esošajā rožu dārzā 14. augusta pievakarē pulcējās gados jauni un veci skolas absolventi, pedagogi, lai kopīgi kavētos atmiņās par šajā ēkā pavadīto laiku.
Pirms koncerta ikvienam bija iespējams apskatīt skolu, iesēsties kādā no skolas soliem, kas reiz ikdienā bijis tik ierasts un pašsaprotams. Kā todien atzina vairāki, šādu iespēju vai maz vēl būs, jo nekad vairs nebūs, kā bija. Septembrī, uzsākoties jaunajam mācību gadam, bērnu soļus un čalas šīs skolas gaiteņi un klases vairs nedzirdēs.
Koncerts pievakarē iesākās ar kopīgi dziedāto skolas himnu, kam sekoja skolas absolventu un Vandzenes pagasta iedzīvotāju izpildīti dažādi muzikāli priekšnesumi, dzejas lasījumi, teatrāli uzvedumi. Pasākuma idejas autore ir skolas pedagoģe Vita Bērziņa, kura neslēpj prieku, ka izteiktajai domai uzreiz atsaukušies daudzi atbalstītāji. «Nevaru aiziet no skolas, kur pavadīti 17 darba gadi klusējot. Lai ir smuki,» vēl pirms pasākuma viņa saka «Talsu Vēstīm».
Atklājot koncertu, skolotāja klātesošiem pauda, ka nākamgad Vandzenes skolai apritētu 155 gadi, bet vēstures lapās būs ierakstīts 2020. gada 31. augusts. «Es esmu tā, kurai vajag vairāk nekā citiem, un tieši tagad, tūlīt un skaisti. Lai šis koncerts izskan kā sveiciens visai skolas saimei, ar kuriem kopā pavadīti skaistie un neaizmirstamie 17 darba gadi Vandzenē. Paldies arī pasākuma atbalstītājiem, kuri ir īsteni Vandzenes patrioti. Ne visi šajā skolā mācījušies, bet gatavi sniegt palīdzīgu roku, kad tas nepieciešams. Mēs esam tagad un te, mēs dziedam savai skolai,» sacīja pasākuma idejas autore, aicinot dziedāt līdzi pazīstamajiem skaņdarbiem un sūtīt mīļus skatienus savai skolai.
V. Bērziņas divpadsmitie arī bijuši pēdējie, kas 2011. gadā absolvēja Vandzenes vidusskolu. Šis uzraksts joprojām lepni rotā muižas galveno ēku. Tas bijis arī gads, kad Talsu novada dome pieņēma lēmumu nepietiekamā skolēnu skaita dēļ iestādi reorganizēt par pamatskolu. Skolotāja atminas, kad uzsākusi darba gaitas, tolaik Vandzenē mācījušies ap 300 skolēnu. Lai gan pagastā esot cilvēki, kuri pauž, ka šis pasākums esot kā bēres skolai, viņa šādam apgalvojumam nevar piekrist. Tā ir iespēja vēlreiz skolai un skolotājiem pateikt paldies un kavēties tajos patīkamajos brīžos, kas katram palikuši dziļi sirdī. Arī pagasta pārvaldes vadītāja Marika Grohjacka pēc svētkiem ar «Talsu Vēstīm» dalās pārdomās, sakot, ka aizvadīts liels un emocionāli piesātināts notikums. Skolai izrādīta cieņa un gods, to apliecina apmeklētāju un pasākuma dalībnieku skaits. Emociju dažādība, tikšanās prieks un sentiments. Viņa nešaubās, ka skola arī turpmāk dzīvos absolventu, audzēkņu, skolotāju un darbinieku atmiņās. «Nekas jau nebeidzas! Uz tikšanos skolas 155.  gadu jubilejas salidojumā!» teic pārvaldniece.
«Nav nākotnes bez sapņiem, un ir grūti iedomāties sapņus bez nākotnes. Sapņosim, domāsim lielas lietas, vēlēsimies vairāk, nekā mūsu dzīvē lemts piepildīties. Jo tikai no sapņiem mēs dzīves īstenību varam iegūt. Mēdz teikt, ka savus sapņus nevar skaļi klāstīt, jo tad tie nepiepildās. Mēs varam klusībā sevī sapņot un vēlēties, lai mūsu nākotne, lai tas, kas ar mums notiek, ir arvien labāk! Jo augstākus mērķus un sapņus mēs liksim, jo vairāk mēs savā dzīvē iegūsim. Varbūt vienīgi nesakām to nevienam,» koncertā vēlēja tās vadītājs, skolotājs Ingars Kļaviņš.
Rakstījām, ka 25. jūnija Talsu novada domes sēdes darba kārtībā bija divi jautājumi, kas saistīti ar Vandzenes pamatskolu. Viens no tiem paredzēja atcelt agrāk pieņemto domes lēmumu apvienot skolu ar pagastā esošo pirmsskolas izglītības iestādi «Zīlīte», otrs — likvidēt Vandzenes pamatskolu. Abi lēmumi toreiz guva lielākās deputātu daļas atbalstu. Aizvadītā mācību gada beigās Vandzenes pamatskolā no 1. līdz 6. klasei mācījās 31 skolēns. Mācību gada noslēgumā, noskaidrojot, kāds varētu būt skolēnu skaits septembrī, no izglītības iestādes saņemta informācija, ka tie varētu būt 13 skolēni (1. un 2. klasē — katrā pa diviem, 3. klasē — trīs skolēni, 4. un 6. klasē skolēnu nebūtu, bet 5. klasē mācītos seši bērni). «Ņemot vērā šo un iepriekš pieņemto domes lēmumu, apvienojot pirmsskolas izglītības iestādi «Zīlīte» un Vandzenes pamatskolu, veidotos situācija, kad atkal būtu jālemj par šo izglītības iestāžu tālāko nākotni. Šis lēmums neatkarīgi no tā, kas notiek ar skolu, ļaus pirmsskolas izglītības iestādei «Zīlīte» turpināt darbu kā neatkarīgai iestādei. To apmeklē ap 70 audzēkņu, kas ir pietiekami liels skaits,» 25. jūnija Talsu novada domes sēdē deputātiem teica izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.