Lībagu pagastā vērtē sakoptāko mežu

Lauksaimniecība

Līdz 15. jūlijam ikvienam bija iespēja pieteikt savu meža īpašumu vērtēšanai Latvijas Meža īpašnieku biedrības rīkotajā konkursā «Sakoptākais mežs». Lībadznieka Gata Apsīša-Ozoliņa uzturēto meža īpašumu konkursā pieteica biedrība «Meža konsultants». 13. augustā pie viņa saimniecībā viesojās komisija, lai uzzinātu, kā vērtēšanai pieteiktais īpašums gadu laikā apsaimniekots.
Šā konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses, rādīt labus piemērus citiem mežu īpašniekiem, popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tā esot arī iespēja sabiedrībai parādīt pozitīvus piemērus privāto mežu apsaimniekošanā un ko nozīmē būt labam meža īpašniekam. Prieks un gandarījums esot par katru, kas sev piederošos meža īpašumus nav pārdevis kādam svešzemju vai vietējam uzņēmumam, kuram interesē tikai mežizstrāde, bet reiz iegūto un iegādāto spēj pats savām rokām kopt, lai mežs nezaudētu savu vērtību.
Pirms komisijas ierašanās Gata mājās mums izdodas parunāt arī ar pašu saimnieku. Viņa īpašumā ir ap 30 hektāriem meža, ir arī lauksaimniecībā izmantojamās platības, zālāji. Taču lielākā uzmanība gadu no gada veltīta tieši meža apsaimiekošanai, kas saimniekam ikdienā dod ne tikai prieku, bet arī ģimenei daļu no iztikas. Gatis stāsta, ka lielākā daļa meža ir mantota. Šo gadu laikā ir arī kāds pleķītis klāt piegādāts, kas bija jāapmežo. Īpašumā esošā meža vecumu vienā vārdā esot grūti nosaukt — jo tajā ir koki, kas nesen stādīti un līdz pat 120 un vairāk gadu veci. «Sava meža apsaimniekošana ir mana ikdiena. Daudz tajā cenšos nesaimniekot tā dēvētajos putnu saudzēšanas mēnešos, kas ir aprīlis, maijs un jūnijs,» pastāsta Gatis.
Komisijai izrādot mazu daļu no apsaimniekotās meža platības, redzams, ka tas ir jaukta tipa mežs — mistraudze, kur aug dažāda vecuma koki. Ir varenas egles, oši un ozoli, citviet — arī no jauna stādīti koki. Saimnieks stāsta, ka mežu kopis, gan piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, gan arī pats par saviem līdzekļiem. Mežā komisijai iespēja arī redzēt saimnieka iecienītāko vietu pie kādas varenas egles. Tur apsēžoties, viņs jūtoties vislabāk un smeļoties spēku darbiem.
Gatis ne tikai mežu apsaimieko, bet arī pie savas mājas esošajā nelielajā gaterī, zāģētavā kokiem dod otru dzīvi, tos pārstrādājot izmantošanai būvniecībā. Kokmateriālu varot sagatavot kāda platuma un garuma vajagot. Cilvēki zinot šo iespēju, jo ceļu pie viņa mērojot ne tikai māju būvnieki, bet arī galdnieki. Ar liela apjoma mežizstrādi viņš nenodarbojas, jo, kā pats saka, kurpe vēl tik ļoti nespiežot. Viņam mežs ir liela vērtība, lai to ar vieglu roku izstrādātu vai pārdotu kādam uzpircējam. Gatis ir arī aktīvs meža īpašnieku biedrības biedrs, un viens no tiem meža īpašniekiem, kurš savu padomu neliedz arī jaunākajai paaudzei «Meža ABC» dienās. Bez jau visa minētā, saimnieks apsaimnieko arī pāris desmit hektāru lauksaimniecības zemes, ir arī zālāju platības, taču lielākā uzmanība no visa ir veltīta mežam.
Šogad konkursā no Kurzemes vērtēja divus pretendentus. Gata apsaimniekoto mežu un īpašumu «Šķiliņi» Kuldīgas novadā. Pēc visu īpašumu apskates notiks to izvērtēšana, bet laureātus plānots paziņot meža nozares gada balvas pasākumā «Zelta čiekurs» gada izskaņā, pasniedzot galveno un divas veicināšanas balvas.
Konkurss «Sakoptākais mežs» šogad notiek ceturto reizi. Šogad žūrijas sastāvā ir Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks, biedrības Eiropas projektu vadītāja Ilze Silamiķele, Meža pētīšanas stacijas direktors Mārtiņš Līdums, Zemkopības ministrijas meža resursu un medību nodaļas vadītāja Rita Benta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe, AS «Latvijas Valsts meži» pārstāvis Tomass Kotovičs, Latvijas Televīzijas raidījuma «Savai zemītei» veidotāja Daina Bruņiniece, Valsts kultūrkapitāla fonda direktors Edgars Vērpe, biologs, pētnieks Māris Olte un Mazpulku vadītāja Ilze Kļava. Pēdējie divi žūrijas locekļi šoreiz izbraukumā uz Gata saimniecību nepiedalījās.