Tas ir Mikausis

Viedokļi

Domājot par dažām norisēm sabiedrībā, nāk prātā Andra Vējāna dzejolis par Mikausi. «[..] Kas ir kaimiņu Juri grūstījis?/ — Tas jau neesmu es, /neesmu vis,/ Tas ir… Mikausis./ — Kas ir runci aiz astes raustījis?/ — Tas jau neesmu es,/ neesmu vis,/ Tas ir… Mikausis. [..]»
Gan jau katram no bērnības atmiņā kāds gadījums, kad bailēs no soda nedarbi bijuši jāattaisno ar kāda mājdzīvnieka, brāļa, māsas vai vispār sveša onkuļa, vai tantes iejaukšanos. Kāds izēda zaptes burku, kāds sapūta virsū cigarešu dūmus, kāds ar varu piedzirdīja. Pavisam mazajiem bērniem realitāte dažkārt saplūst ar iedomāto, viņi melo neapzināti, kaut arī vecāki mācījuši teikt patiesību. Bet kā ar pieaugušajiem?
Vērojot Talsu novadā notiekošo, nevaru apgalvot, ka man ir kauns, jo kaunēties vajadzētu par savu, nevis citu vai ne tā padarīto. Tomēr skaidrs, ka ikvienu talsenieku viss novadu ceļošais priecē un ļauj līdzjusties lepnam, viss gremdējošais rada neērtības sajūtu. Kas tas bija: varas saglābšana vai arī sagrābšana? Akcijas sauklis «neatdosim novadu administratoram, pārvaldīsim paši!», protams, ir cēls. «Mērķis attaisno līdzekļus», šo teicienu piedēvē 16. gadsimta itāļu domātājam N. Makiavelli, tomēr viņš šādu frāzi nekad nav uzrakstījis, savos darbos idealizējot gudru valdnieku, nevis tautvaldības idejas.
Bijusī prezidente Vaira Vīķe-Freiberga reiz samulsināja Latvijas iedzīvotājus, A. Šlesera atkārtotu ievēlēšanu Saeimā vērtējot līdzībās ar «baltu lapu». Toreiz daudzi nesaprata ārpus PSRS ietekmes augušās politiķes viedokli, kas gan bija īsti demokrātijas idejām atbilstošs — tautas uzticība ir svarīgākais, tauta vērtē darbus, saskata vai neskata politiķu vērtības, piedod vai nepiedod to pārkāpšanu. Ja ievēlēja — tad piedeva, un var sākt visu no sākuma: baltas lapas.
Tautas izvēle un uzticība ir ārkārtīgi vērtīga, to nevar nopirkt par naudu (apmāns ar masīvu reklāmas kampaņu neskaitās), bet vai to var pārdot? Laikam gan, ja aizmirstas pats galvenais — deputāts ir tautas kalps, izvēlēts, viņam uzticēta «kases turēšana», kopīgo lietu pārvaldīšana. Trešā daļa no 2017. gadā Talsu novada domē ievēlētajiem jau ir to atstājuši. Katram no sešiem, protams, ir savs, cienījams iemesls. Apstākļu sakritība, kas tomēr neizskatās labi.
Vairākkārt un no dažādām koalīcijas partijām dzirdēta atziņa — ievēlēti pārāk dažādu politisko spēku pārstāvji, vienošanās ir teju pēc definīcijas neiespējama, būs vēl trakāk. Bet, piedodiet, Latvija ir īpaša ar to, ka politisko partiju programmas vāji atspoguļo nosaukumus un deklarētās ideoloģijas, darbi vēl mazāk uzrāda sludināto. Attīstīt tautsaimniecību, prioritāte izglītībai, videi saudzīga saimniekošana, rūpes par mazāk aizsargātajām sociālajām grupām — tas izlasāms teju katras partijas plānos. Un jāsaka, tomēr ne tuvu ne vienmēr partiju biedri ar savu ikdienas nodarbošanos ir tipiski zemniecības, dabas draugu, latviskuma vai reliģisko vērtību aizstāvji. Piemērus katrs pats noteikti zinās vairākus.
Kaut gan ir pietiekami daudz cilvēku, kuri vienmēr balso par sev saprotamām partijām, kuru nosaukumos atspoguļojas viņu vērtības, tomēr pašvaldības vēlēšanās taču mēs tomēr atbalstām sev zināmus cilvēkus. Par to liecina kaut vai tas, ka Talsu novada domē pa trīs un četrām deputātu vietām (lielāko skaitu) ieguva reģionālās partijas.
Un, galu galā, deputātu iesniegumi, ierosinājumi, komentāri domes sēdēs klausītājam no malas nekādā ziņā nedod skaidru ziņu, kuru tieši politisko spēku katrs konkrēti pārstāv, deputāti paši to savās runās neuzsver. Mēs sagaidām no viņiem darbu visu novada iedzīvotāju labā, samērīgi tērējot katra nodokļos samaksāto naudu, «nezīmējoties» pēc līdzekļu piešķiršanas no kopējā budžeta, it kā katrs no savas kabatas būtu izvilcis naudiņu kādam svarīgam finansējumam.
Var redzēt, un deputāti arī ļāvuši nojaust, ka novadam svarīgu lēmumu pieņemšanai nākotnē šobrīd bija vajadzīga vienošanās par papildus atalgotu amatu piešķiršanu dažiem politiskajiem spēkiem. Apgalvojumi par šo it kā vienīgo iespēju ir kā bērnu rīcība, attaisnojot nedarbus. Bet deputāti taču sen izauguši, un dome nav bērnu rotaļu laukums.