Vienošanās vēl nav panākta. Iespēja pārliecināties, kā pēc 2022. gada mainīsies īpašumu kadastrālās vērtības

Lauksaimniecība

Interneta vietnē www.kadastrs.lv ikvienam iespējams savam īpašumam uzzināt prognozēto projektēto kadastrālo vērtību 2022. gadam, kad tas stāsies spēkā. Tās aprēķinātas visiem kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem (tai skaitā dzīvokļu īpašumiem) un to sastāvā esošajiem kadastra objektiem — zemes vienībām, zemes vienību daļām, būvēm un telpu grupām.
Pašreiz spēkā esošās kadastrālās vērtības aprēķinātas, izmantojot nekustamo īpašumu darījumus par 2012. un 2013. gadu, savukārt jaunās projektētās kadastrālās vērtības aprēķinātas atbilstoši situācijai nekustamo īpašumu tirgū uz 2019. gada 1. jūliju. Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir bāze nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam un pārsvarā visiem īpašumiem šīs vērtības kļūs augstākas, Tieslietu ministrija rosina pārskatīt nekustamā īpašuma nodokli un neattiecināt to uz primāro jeb vienīgo mājokli. Ja sākotnēji bija iecerēts atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa personas primāro mājokli, kura vērtība nepārsniedz 100 000 eiro, pēdējais izskanējušais Tieslietu ministrijas priekšlikums paredz 100 000 neapliekamā nodokļa slieksni piemērot attiecībā uz katru mājsaimniecībā deklarējušos personu. Tiesa, vienošanās par šo jautājumu vēl partiju starpā nav panākta. «Vēršam uzmanību, ka tieslietu ministrs Jānis Bordāns nepieļaus jauno kadastrālo vērtību stāšanos spēkā līdz brīdim, kamēr nebūs pārskatītas nekustamā īpašuma nodokļa likmes, tostarp atcelts nekustamā īpašuma nodoklis primārajam mājoklim un samazinātas nodokļa likmes mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp lauksaimniekiem,» saka ministrijas pārstāve Lana Mauliņa.
Tāpat ministrijas pārstāve informēja, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 33. punkts paredz, Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. jūlijam apstiprina kadastrālo vērtību bāzi 2022.—2025. gadam, kuru piemēro kadastrālās vērtības aprēķinam no 2022. gada 1. janvāra. Tādējādi jaunā kadastrālo vērtību bāze tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, sākot tikai ar 2022. gadu. «Tomēr vēršam uzmanību, ka iespējamās nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas 2021. gadā var būt saistītas ar citām izmaiņām: nekustamā īpašuma likmes pārskatīšana, nodokļu objekta sastāvā izmaiņas, atvieglojumu atcelšana un līdzīgos gadījumos. Minētos nosacījumus saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli» regulē pašvaldības saistošajos noteikumos,» skaidro ministrijā.