Sper soļus pretī lauku uzņēmējiem

Lauksaimniecība

30. jūnijā Lauku atbalsta dienestā noslēdzās pieteikšanās platību maksājumiem. Kā tā noritēja un kad lauku uzņēmēji atbalstu varēs saņemt, sarunā ar dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāju Juzefu Kļavu.
Šogad ilgāk nekā citus gadus lauku uzņēmējiem bija iespējams pieteikties vienam no nozīmīgākajiem atbalsta veidiem — vienotajam platību maksājumam. Pieteikšanās sākās 8. aprīlī un ilga līdz 15. jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu — līdz 30. jūnijam (šādi platību maksājumus iesnieguši 20 klienti).
Kopumā šogad iesniegti
4284 vienotie iesniegumi atbalsta saņemšanai (2019. gadā — 4300 iesniegumi). Lai gan iesniegumu skaits ir mazāks nekā pērn, atbalstam pieteiktā platība ir par 2749 hektāriem lielāka (177 539,6 hektāri). Dienesta pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava skaidro, ka gadu no gada iesniegumu skaits platību maksājumu saņemšanai samazinās, bet pieteiktās platības palielinās. Zemnieki sakopj un apstrādā aizaugušas un līdz šim neapgūtas teritorijas. Tai pašā laikā jārēķinās, ka, pieaugot apsaimniekotajām platībām, sākotnēji plānotais vienotais platību maksājums mainās un ir zemāks. Katrā Eiropas Savienības plānošanas periodā valstīm piešķirta konkrēta aploksne ar pieejamo atbalstu. Piešķirtajiem līdzekļiem paliekot nemainīgiem un pieaugot platību maksājumiem, saņemtais atbalsts samazinās. Šogad provizoriskie dati rāda, ka vienotais platību maksājums par vienu hektāru būs ap 90 eiro, vienotais platību maksājums un zaļināšanas maksājums par vienu hektāru — ap 140 eiro. Platību maksājumu avansus cer uzsākt izmaksāt no 16. oktobra. Līdz gada beigām 95 procenti pārvaldes klientu, iespējams, saņems arī gala maksājumus.
Lai platību maksājumu
avansa un gala maksājumus šādos termiņos lauku uzņēmēji saņemtu, pašlaik dienestā notiek iesniegumu vērtēšana. 290 saimniecības pēc dažādiem kritērijiem izvēlētas arī pastiprinātai kontrolei. Tās dienesta kontroles daļas speciālisti sāka apsekot jūnija beigās. Pārbaudes plānot pabeigt līdz septembra vidum. Pašlaik apsekotas ap simts saimniecību. Galvenās problēmas saistītas ar grāvju un meliorācijas sistēmu nekopšanu.
Tā kā pietiekami liels atbalsts (brīvprātīgi saistītais atbalsts) pieejams par dažādu dārzeņu audzēšanu, kontroles ieplānotas arī septiņās saimniecībās, kas norādījušas, ka darbojas šajā jomā. Lai pārliecinātos, ka saimniecībā ieradies dienesta kontrolieris, tam līdzi būs dienesta apliecība. Pie transportlīdzekļa stikla būs redzams, kur zvanīt, lai pārliecinātos, ka konkrētais kontrolieris ir no Lauku atbalsta dienesta. Pirms apmeklējuma saimniecības īpašnieks tiks brīdināts, ka šāda kontrole notiks. Lai savlaicīgi sagatavotos platību maksājumu sezonai, šogad lauku uzņēmēji februārī varēja sākt aizpildīt provizorisko vienoto platību maksājumu. Bija klienti, kuri šo iespēju izmantoja, dažiem nācās atgādināt, ka aizpildītais iesniegums arī jāiesniedz. Šā gada jaunievedums sevi esot attaisnojis, un, iespējams, jau rudenī pēc ziemāju sējas zemniekiem būs iespēja aizpildīt provizorisko iesniegumu nākamajam gadam.
Sperot soļus pretī lauku uzņēmējiem un mazinot vīrusa «Covid-19» izraisītās sekas, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums no vienotā platību maksājuma, kam var pieteikties līdz 15. augustam. To rudenī atskaitīs no izmaksājamā vienoto platību maksājuma. Dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldē šo iespēju līdz šim izmantojuši 110 klietni. Lai tam pieteiktos, elektroniskajā pieteikšanās sistēmā jāaizpilda iesniegums, ko dienesta darbinieki izskatīs desmit darba dienu laikā. Piesakoties šai iespējai, jāņem vērā, ka aizdevums aprēķināts no vienotā platību maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā vairākus nosacījumus: īstermiņa aizdevuma minimālajai summai jābūt 700 eiro, atbalsta likme (40 eiro) noteikta par vienotajam platību maksājumam pieteikto hektāru, saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa — 100 000 eiro.
Vīrusa «Covid-19» dēļ
pavasarī daudzviet bija pārtraukta klietnu konsultēšana klātienē, konsultācijas sniedzot attālināti. Tā notika arī Lauku atbalsta dienestā. «Sākumā klientus uz vietas pārvaldē nepieņēmām. Ņemot vērā viņu interesi un pieprasījumu pēc konsultācijām, pārvaldē iekārtojām un aprīkojām speciālu kabinetu, lai cilvēkus tomēr pieņemtu klātienē. Šo iespēju cilvēki izmantoja platību maksājumu iesniegšanas laikā, kad konsultācijas sniedzām pēc iepriekšēja pieraksta. Bija nedēļas, kad šādi apkalpojām vairāk nekā simts klietnus. Tāpat konsultācijas sniedzām telefoniski,» saka J. Kļava. Tās saņemt telefoniski var joprojām, zvanot pa telefonu 67095000. Speciālisti līdz 31. jūlijam konsultēts no 7.00 līdz 20.00, bet sākot no 1. augusta līdz gada beigām — no 8.00 līdz 20.00.