Pārbūvē pašvaldības ceļu

Dundagas novads

Dundagā sākta pašvaldības nozīmes grants ceļa «Kubele—Stirniņi» posma pārbūve no 3,5. līdz 4,73. kilometram, ko iespējams veikt par Eiropas Savienības līdzekļiem, piešķirot atbalstu pasākumā «Pamatpakalpojumu un ciemata atjaunošana lauku apvidos». Šajā pasākumā katrai pašvaldībai tika noteikts pieejamais finansējums. Dundagas novadam minēto darbu veikšanai atvēlēti 88 111,49 eiro, pašvaldības līdzfinansējums — 12 330,01 eiro. Būvdarbus minētajā ceļa posmā veic uzņēmums SIA «Talsu meliorators», un tos plānots pabeigt līdz augusta beigām, liecina pašvaldības publiskotā informācija.