Ainavu saspēle

Kultūra

Līdz pat 31. augustam Talsu novada muzejā talsenieki un pilsētas viesi var vērot divu Talsu gleznotāju — jubilāru Andra Biezbārža (1950) un Zigurda Poļikova (1955) glezniecības saspēli trīs muzeja zālēs.
Izstādes atklāšanā to skatīt un vērtēt bija ieradušies ne tikai kolēģi — Talsu Krūmu mākslas grupa, bet arī Rīgas mākslinieki, ar kuriem radošās darbības laikā izveidojušās sadarbības saites. Kā izteicās gleznotāja Aija Zariņa — uz Talsiem vienmēr ir prieks braukt, jo šeit māksla «notiek». Tam piekrita arī ap Agijas Sūnas galeriju pulcējušies mākslinieki Māris Upzars un Madara Gulbis, kuri šai vienotnei pēdējos gados pieaicinājuši arī vairākus Talsu gleznotājus (Zigurdu Poļikovu, Andri Vītolu, Gunu Millersoni), kuri piedalās galerijas rīkotajās izstādēs Latvijā un ārzemēs.
Protams, nedrīkst aizmirst faktu, ka jubilārs Zigurds Poļikovs ir Agijas Sūnas rīkotā konkursa «Gada glezna 2015» «Swedbank» prēmijas laureāts. Kurzemes mākslas apskatniece un gleznotāja no Ugāles Laimdota Junkara un mūsu pusē bieži sastopamā mākslas zinātniece Rita Šmagre atzina, ka šis notikums ir īstas un spēkpilnas glezniecības svētki, kuros satikušies līdzvērtīgi meistari, — katrs ar savu atpazīstamu glezniecības manieri, kuru nevar sajaukt ne ar vienu citu gleznotāju Latvijā. Pie tā ir daudz un konsekventi strādāts, neskatoties uz maizes darbiem ikdienā: Zigurds ir elektriķis Saldū, bet Andris Biezbārdis — Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāles «Veģi» vizuālās mākslas skolotājs. Fotogrāfs, lektors un kurators Vilnis Auziņš izteica izbrīnu, ka viņu, kura acs ir trenēta pie melnbalto krāsu attēliem, ir spējis iepriecināt tik brīvais un elegantais krāsu risinājums viņa un Andra Biezbārža kopdarbā Paņevēžas (Lietuva) «A galerija» projektā.
Abi mākslinieki savās atbildes runās pieminēja Talsu gleznotāju Žani Sūniņu — pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados abi, toreiz vēl pavisam jauni censoņi, satikušies tumšajā un gleznām pārblīvētajā Sūniņa darbnīcā Laidzes ielā, lai cītīgi uzklausītu meistara padomus un uzsāktu savu mākslas ceļu. Uzsverot, ka Žanis Sūniņš ļoti labi iemācījis kompozīcijas lietas, abi gājuši katrs savu ceļu un aizgājuši tālu no Sūniņa «Talsu reālisma». Zigurds Poļikovs šobrīd strādā izteikti minimālistiskā manierē, kuru, salīdzinot ar skolotāja bildēm, gandrīz var saukt par nekaunīgi vienkārši gleznotu ainavu, bet Andris Biezbārdis no plenēriskas un reizē arī stāstošas bildes nonācis brīvi komponētā un elementiem bagātā asociatīvā glezniecībā.
Guna Millersone,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos