«Šis bija labākais variants, lai mēs nonāktu pie kopsaucēja un izveidotu komandu»

Talsu novads

Talsu novada dome no 14. maija līdz 13. jūlijam darbojās bez domes vadītāja. Vairāki mēģinājumi izraudzīties jaunu priekšsēdētāju beidzās neveiksmīgi — domei draudēja atlaišana un pagaidu administrācijas iecelšana. 13. jūlijā galu galā tika ievēlēta Talsu novada domes priekšsēdētāja — Sandra Pētersone.
— Ar kādām izjūtām un domām 13. jūlijā stājāties Talsu novada domes priekšsēdētājas amatā?
— Ar gandarījumu un prieku, kas mijās ar satraukumu. Ar gandarījumu tāpēc, ka Talsu novada domē seši politiskie spēki spēja vienoties par kopīgu darbu. Ar prieku tāpēc, ka mēs ar nacionālo apvienību nācām ar šo iniciatīvu un nolēmām rīkoties, lai no malas nenoskatītos, kā mūsu novadā ieceļ administratoru. Ar satraukumu, jo šie divi mēneši bez priekšsēdētāja ir atstājuši nospiedumu uz Talsu novada domes darbu un reputāciju.
— Kā vērtējat situāciju, ka esat jau trešais novada vadītājs, kas kopš 2017. gada pabijis amatā? Vai redzat, ka šoreiz būs iespēja sastrādāties ar partijām, kas jūs atbalstīja priekšsēdētājas amatā?
— Kaut kādā mērā tas bija paredzams jau pēc pašvaldību vēlēšanām, ņemot vērā to, ka deputāti tika ievēlēti no astoņiem politiskajiem spēkiem. Šis domes sastāvs ir ļoti sadrumstalots — ar dažādiem redzējumiem, politiskajām ambīcijām, rūgtumu un intrigām. Redzu, ka, nomainot fokusu no emocijām uz vīziju un mērķiem par labāku Talsu novadu, mums kopā izdosies realizēt nospraustos mērķus un izveidot komandu, kas spēs sastrādāties un atbalstīt cita citu, jo tikai vienotā komandā varēs sasniegt tos rezultātus, kurus esam nosprauduši.
— Kāds jums kā novada iedzīvotājai un domes vadītājai šķiet Talsu novads uz pārējo Latvijā esošo novadu fona?
— Vispirms es vēlētos pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri Talsu novada vārdu nes Latvijā un pasaulē, jo mūsu novadā ir spēcīgi cilvēki: uzņēmēji, mākslinieki, inteliģence, sportisti, kā arī skolēni un skolotāji, kuri pārstāv Talsu novadu olimpiādēs un citos pasākumos. Mūsu novada lielākā vērtība viennozīmīgi ir cilvēki. Tajā pašā laikā ir arī lietas, kuras nav sakārtotas, bet pie kurām jau ir sākts darbs, lai tās funkcionētu labāk.
— Līdz ar jūsu apstiprināšanu amatā apstiprināti arī trīs domes priekšsēdētāja vietnieki. Divas jaunas vietnieka vietas radītas, lai jums kā domes priekšsēdētājai būtu atbalsts. Vai plānots paveikt ko nozīmīgu?
— Kā jau minēju, šis bija labākais variants, lai mēs nonāktu pie kopsaucēja un izveidotu komandu, kas spēs strādāt un komunicēt savā starpā. Tas nav atbalsts man, bet gan nepieciešamība, lai pašvaldības darbs varētu sekmīgi notikt. Vai mēs plānojam paveikt ko nozīmīgu? Noteikti! Pirmais nozīmīgais darbs ir tas, ka mēs spējām saorganizēties un neļaut mūsu novadu vadīt valsts ieceltam administratoram. Par pārējiem nozīmīgajiem darbiem lai runā rezultāti, nevis solījumi, jo ir iesākti daudzi projekti un idejas, kas ir jāīsteno. Aicinu atgriezties ar šiem jautājumiem pēc 90 dienām, kad Talsu novada dome būs sasniegusi pirmos noliktos mērķus. Jāpiemin arī tuvojošās novada reformas, kas nav aiz kalniem un palielina izdarāmo darbu apjomu.
— Vai vietniekiem bez atalgojuma tiks nodrošināts arī pašvaldības transports? Cik tas novadam izmaksās?
— Pašvaldības transportu priekšsēdētājs un vietnieki izmantos pēc vajadzības darba funkciju veikšanai. Ja jautājums ir, vai tiks iegādātas jaunas automašīnas, tad atbilde ir nē. Pašreizējais pašvaldības autoparks nodrošina visu vajadzīgo, kas nepieciešams, lai domes darbinieki varētu sekmīgi strādāt.
— Kā vērtējat to, ka blakus novados domes vadītājiem ir viens vai divi vietnieki (Kuldīgā viens vietnieks un viens domes priekšsēdētāja palīgs, Saldū viens vietnieks), darbi tāpat notiek raiti un novadi ir atpazīstami?
— Arī kaimiņu novadiem ceļš nav bijis viegls. Ir grūti komentēt citus novadus, nezinot iekšējos procesus. Kā jau minēju, šis bija veids, kā mēs varējām nonākt pie vienošanās, lai izvairītos no valsts iecelta administratora.
— Nosauciet trīs būtiskus darbus, ko jūs vēlētos paveikt, esot domes vadītājas amatā!
— Kā pirmo darbu es vēlētos minēt Talsu novada domes struktūrvienību sakārtošanu, jo mums ir jāsaprot, ka jebkura pašvaldības struktūrvienība strādā Talsu novada iedzīvotāju labā. Šo struktūrvienību darbiem un komunikācijai ir jābūt vērstai uz novada iedzīvotājiem, lai mazinātu plaisu starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Otrs svarīgais punkts ir Talsu novada tēla un reputācijas uzlabošana novada iedzīvotāju, ciemiņu un potenciālo investoru acīs, ko plānojam paveikt, pārskatāmi parādot izdarītos darbus. Kā trešo punktu vēlos minēt klientu apkalpošanas uzlabošanu. Laiks, ko pavadījām ārkārtas situācijā, parādīja to, ka mums ir jāizveido vienota vadības sistēma visām struktūrvienībām un pārvaldēm. Jāpilnveido elektroniskā dokumentu aprites sistēma, kas nodrošina visu dokumentu nosūtīšanu un akceptēšanu elektroniski, nepieprasot fizisku nokļūšanu centrālajā administrācijā.
— Startējot pašvaldību vēlēšanās, savā programmā solījāt veidot radošo iniciatīvu centru — neformālu jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu Talsos. Vai atlikušajā laikā līdz pašvaldību vēlēšanām tiks sperti kādi soļi šīs idejas īstenošanā?
— Jā, soļi tiek sperti. Plānojam uzsākt darbu, lai īstenotu bērnu un jauniešu mākslas, zinātnes un radošo iniciatīvu centru Talsos, kā arī sakārtotu esošo bērnu rotaļu laukumu. Vislabākais veids, kā to varam izdarīt, ir sadarboties ar Talsu novada iedzīvotājiem, tāpēc aicinu arī aktīvos vecākus iesaistīties šajā darbā. Kurš gan cits, ja ne vecāki, zinās, kas bērniem un jauniešiem ir vajadzīgs? Ļoti svarīgs ir arī jauniešu, studentu un jauno pieaugušo pienesums Talsiem. Šobrīd aktīvi strādājam pie veidiem, kā uzrunāt šīs iedzīvotāju grupas. Šie cilvēki ir mūsu novada potenciāls, kas var nest lielu pienesumu.
— Kādu redzat pašvaldības turpmāko sadarbību ar uzņēmējiem? Vai komersanti tiks iesaistīti novadam būtisku jautājumu izskatīšanā? Vai tiks prasīts viņu viedoklis?
— Vēlos pateikt paldies uzņēmējiem par viņu ieguldīto darbu, kas mums ir parādījis virzienus un prioritātes, kas jāsakārto ceļā uz vēl labāku uzņēmējdarbības vidi. Sadarbība ir nepieciešama, jo tieši vietējie uzņēmēji ir tie, kuri sniedz vislielāko ieguldījumu. Mums kopā jānonāk pie kopsaucējiem, kas spēs nodrošināt labākus uzņēmējdarbības apstākļus un infrastruktūru Talsu novadā.