Domā, kur ģimnāzijas skolēniem notiks mācības

Izglītība

Talsu Valsts ģimnāzija ir lielu pārmaiņu priekšā. Šogad plānoti apjomīgi būvdarbi, kuru laikā skolēni ēkā uzturēties nevarēs. Talsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps teic, ka pašlaik kopā ar skolas vadību plānojot, kur no septembra notiks mācību process, ja valsts līmenī nebūs kādu izmaiņu saistībā ar mācībām klātienē.
14. februārī Talsu novada pašvaldība elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināja iepirkumu «Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūve». Darbus plānots veikt, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projektā «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā». Aptuveni 1,6 miljoni no projekta finansējuma un pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma paredzēti būvniecības darbiem Talsu Valsts ģimnāzijā. Projekta aktivitātes paredz vērienīgus būvdarbus, pārbūvējot skolas mācību kabinetus, gaiteņus un sanitārās telpas.
2018. gadā iesāktais projekts «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā» paredz vairāk nekā četru miljonu eiro ieguldīšanu Talsu pamatskolā, Talsu 2. vidusskolā un Talsu Valsts ģimnāzijā. Finansējuma apguve jau sākta: par šo finansējumu izglītības iestādēm iegādātas ergonomiskas mēbeles, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī būtiski uzlabota pilsētas āra sporta infrastruktūra, atjaunojot stadionu pie Talsu Valsts ģimnāzijas.
Februārī izsludināts iepirkumu konkurss par būvdarbu veikšanu Talsu Valsts ģimnāzijā, liecina Talsu novada pašvaldības publicētā informācija. Apskatot iepirkuma rezultātus elektroniskajā iepirkumu sistēmā, redzams, ka minēto darbu veikšanai pieteikusies piegādātāju apvienība SIA «Telms», SIA «Stats» (piedāvātā cena — 1 436 174,61 eiro) un SIA «Pro Dev» (piedāvātā cena — 1 302 786,29 eiro). Nolikumā minēts, ka būvdarbu izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt piecus mēnešus no līguma noslēgšanas brīža, pretendentam piedāvājot samērīgu un pamatotu termiņu darbu izpildei.
Šā mēneša sākumā pašvaldības interneta vietnē www.talsi.lv publicēta informācija, ka notiek iepirkuma piedāvājumu vērtēšana, kas ir sarežģīts un laikietilpīgs process, jo visu iepirkuma norisi pārbauda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Interesējoties, kā jautājums pavirzījies uz priekšu, atbildi sniedz pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītājas vietniece Aiva Dimante. «Atzinums vēl nav saņemts, taču Talsu novada pašvaldība ir iesniegusi visus nepieciešamos precizējumus un skaidrojumus. Atzinumu ceram saņemt šonedēļ. Līdztekus iesniegta dokumentācija aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē. Būvdarbus plānots uzsākt tikai pēc aizņēmuma saņemšanas, lai nodrošinātu finansiālu segumu līguma saistību izpildei,» saka pašvaldības pārstāve. Arī būvdarbu veicējs būs zināms pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras.
Risinājumi — augusta vidū
Tā kā būvdarbu laikā ēkā skolēni nevarēs atrasties, pašlaik izglītības pārvalde kopā ar skolas vadību meklē atbilstošākos risinājumus, kā nodrošināt mācības klātienē. Pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps «Talsu Vēstīm» stāsta, ka mazāko klašu skolēniem tās notiks Talsu pilsētā, savukārt vecāko klašu audzēkņiem, iespējams, būs jādodas mācīties ārpus pilsētas. Nesen rakstījām, ka no septembra būs slēgta Vandzenes pamatskola, arī agrākā Virbu pamatskolas ēka stāv tukša. Ģimnāzijas vecāko klašu pārvietošana uz šīm ēkām tiekot vērtēta, reizē domājot arī par transportu. «Talsu Valsts ģimnāzijas skolēni mācības septembrī, visticamāk, uzsāks citās telpās, nevis ģimnāzijā, jo ceram, ka tur notiks būvdarbi. Šobrīd meklējam piemērotākās telpas. Mūsu ieskatā mazāko klašu skolēniem telpas vajadzētu atrast Talsos. Lielāko klašu audzēkņiem, iespējams, nāksies mērot ceļu ārpus Talsiem, jo izskatām pašvaldības rīcībā esošās telpas, kas agrāk ir bijušas skolas. Šobrīd konkrētāk neko pateikt nevaram, jo meklējam risinājumus, lai izslēgtu attālinātās mācību formas un mācību process notiktu klātienē,» saka U. Katlaps. Precīzākas vietas, kur notiks klātienes mācību process, būšot zināmas augusta vidū. U. Katlaps aicina skolēnu vecākus sekot līdzi pārvaldes un pašvaldības sniegtajai informācijai.
Gada sākumā aktuāls bija arī jautājums par Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu sāklumskolas apvienošanu, kas Talsu novada domē guva vairākuma deputātu atbalstu. Lai gan sākotnēji izskanēja, ka abu skolu apvienošana veicinās skolēnu skaita samazinājumu, izglītības pārvaldē teic, ka šāds process nav novērots. Tieši pretēji — skolēnu skaits pat mazliet audzis. Pašlaik tiek kārtota visa nepieciešamā dokumentācija, lai no 1. septembra darbu uzsāktu Talsu Valsts ģimnāzija, kur mācības notiks no 1. līdz 12. klasei. Arī no Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums par abu skolu apvienošanu ir saņemts. Pēc abu izglītības iestāžu apvienošanas par skolas direktoru kļūs līdzšinējais ģimnāzijas vadītājs Gundars Sebris.