Tautas sapulcē pauž nostāju par bāriņtiesas darbu

Talsu novads

14. jūlijā 12.00 pie Talsu pašvaldības administratīvās ēkas biedrība «Tautas varas fronte» rīkoja tautas sapulci, uz kuru bija aicināts ierasties ikviens, kurš vēlas paust savu atbalstu cīņai pret netaisnību bērnu un ģimeņu jautājumā, kas skar bāriņtiesas institūciju. Sapulce, kas dažviet nosaukta par protestu, klātienē pulcēja nelielu skaitu apmeklētāju, bet vietnes facebook.com video aplūkojumu statistika ceturtdienas rīta pusē liecināja, ka sasniegta gandrīz 60 tūkstošu skatītāju atzīme.
Sapulci pamudinājis rīkot gadījums, kas plaši atspoguļots sociālajos tīklos, kad no Sabilē dzīvojošas ģimenes divi bērni tika aizvesti uz Apvienoto Karalisti pie bērnu mātes, kura bērnu audzināšanā praktiski nekad nav piedalījusies. Šīs lietas sakarā biedrība «Tautas Varas fronte» organizēja parakstu vākšanu par bērnu atgriešanu Latvijā.
Sapulci iesāka
biedrības redzamākais aktīvists Roberts Klimovičs, kuram sekoja arī Valentīna Jeremejeva uzruna, kurā viņš pauda savu nostāju par netaisnību, kuru nekādā gadījumā nedrīkst ignorēt, un lūdza atbalstīt ģimeni, kura cīnās par bērnu atgriešanu Latvijā. V. Jeremejevs bilda, ka liela daļa cilvēku pret netaisnību necīnās un neiestājas, izturoties vienaldzīgi pret līdzcilvēku nelaimi. Viņš uzrunā aicināja talseniekus solidarizēties un palīdzēt tēvam atgūt bērnus, neatstājot nepamanītu arī Talsu novada bāriņtiesas darbu, aicinot pildīt likumus un Satversmē minēto. Sapulcē piedalījās arī Talsu novada domes deputāte Inga Gluzda, kura ņēmusi aktīvu līdzdalību šīs ģimenes bērnu lietā un pieprasījusi domes sēdē izskatīt Talsu novada bāriņtiesas vadītājas un vietas izpildītājas atstādināšanu no amata līdz brīdim, kamēr tiek veikta situācijas izvērtēšana. Tāpat deputāte griezusies ar lūgumu izvērtēt šo notikumu gan Tiesībsarga birojā, gan Tieslietu un Labklājības ministrijā.
Aktīvisti ieradušies ar kolektīvo iesniegumu,
ko pēc sapulces iesnieguši Valsts policijas Kurzemes reģiona Talsu iecirknī, pieprasot izmeklēt likumu pārkāpumus, kas notikuši 3. jūnijā pret diviem nepilngadīgiem bērniem, viņu tēvu, vecmāmiņu un citiem radiniekiem, pieprasot uzsākt kriminālprocesu, jo esot klaji pārkāpts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmums, kuru atstāja negrozītu arī Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģija. Tajā minēts, ka, apmierinot pieteikumu, pieņemtais lēmums nav uzskatāms par aizgādības pēc būtības nodibināšanu. Bērni tiek atgriezti Apvienotās Karalistes jurisdikcijā, nevis mātes aprūpē. Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Jolanta Feldmane, priekšsēdētājas vietniece, zvērināta tiesu izpildītāja, kā arī vairāki valsts un pašvaldības policijas darbinieki, ignorējot tiesas lēmumā noteikto, bērnus atgrieza tieši mātei, nevis Apvienotās Karalistes jurisdikcijā, kas skaidri un nepārprotami lasāms minētajā lēmumā. Iesniegumā rakstīts, ka šis pārkāpums pēc tā parakstītāju domām norāda uz vismaz vēl vienu krimināli sodāmu darbību — uz ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, nemaz nerunājot par publiskajā telpā izskanējušo acīmredzamo emocionālo un fizisko vardarbību attiecībā pret bērniem. Vēl esot jāpārbauda fakts, vai bērnu māte, ierodoties Latvijā no Apvienotās Karalistes, ievēroja pašizolācijas prasības un 14 dienas pavadīja karantīnā, kā tajā brīdī to noteica Ministru kabineta noteikumi, jo pretējā gadījumā viņa apzināti pakļāva riskam visus klātesošos, un, lai arī bija maskā, atradās krietni tuvāk par diviem metriem gan bērniem, gan citiem klātesošajiem. Iesnieguma sagatavotāji un parakstītāji lūdza izskatīt iesniegumu un sniegt motivētu atbildi pēc būtības, ja netiek saskatīts pamats uzsākt kriminālprocesu par konkrēto gadījumu.
Uz sapulci ieradās
arī Ieva Krēķe, Talsu novada domes izpilddirektore. Viņa informēja, ko Talsu novada pašvaldība ir darījusi šajā lietā, minot, ka 7. jūlijā viņa pati devusies uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un tikusies ar tās vadītāju Valentīnu Gorbunovu. Šajā laikā tika nolemts veikt pārbaudi Talsu novada bāriņtiesā — vērtējums tiks sniegts aptuveni divu nedēļu laikā. Par procesuālajām darbībām ir pieprasīts paskaidrojumus no pašas bāriņtiesas.
Inga Gluzda sapulces laikā izteica viedokli, ka par spīti konkrētās ģimenes sāpei, radies jautājums, par ko iepriekš skaļi nav runāts. Tagad šī aktuālā problēma tiek celta gaismā, un pie viņas esot griezušies daudzi novada iedzīvotāji, kuri nonākuši līdzīgā situācijā. Viņa nenoliedz, ka to vidū ir cilvēki, kuru pašu nepienācīgās aprūpes dēļ bērni tika izņemti no ģimenes, bet tajā pašā laikā ir situācijas, kad bāriņtiesas nevērības, nolaidības vai pat apzinātas rīcības dēļ ir kaitēts bērnu likteņiem. Deputāte izteica viedokli, ka, pateicoties tam, ka ir iesaistītas visas valsts uzraugošās iestādes, šajā reizē nebūs tik vienkārši izvairīties no atbildības.
Iespēja izteikties
sapulces laikā tika dota arī tiem, kuri vēlējās dalīties savā pieredzē par Talsu bāriņtiesas darbu un pauda skaudru pieredzi, pēc sapulces dalībnieku lūguma nenoklusējot arī vārdus un uzvārdus. Savukārt 13. jūlijā Talsu domes ārkārtas sēdē ievēlētā jaunā domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone, kura sapulces sākumā solīja iznākt pie sanākušajiem sapulces dalībniekiem, noslēgumā sacīja, ka savu viedokli izteiks, bet tam vajadzīgas pāris dienas izvērtēšanai. Ar savu viedokli viņa dalīšoties ceturtdien, 16. jūlijā, kad paredzēta Talsu novada domes sēde, kurā tiks lemts par Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un vietas izpildītājas iespējamo atstādināšanu no amata uz laiku, kamēr tiks izskatīta situācija.

16. jūlija Talsu domes sēdes darba kārtībā bija jautājumi par Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Jolantas Feldmanes un Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Aijas Staškovas-Ciemītes atstādināšanu no amata, ko rosināja deputāte Inga Gluzda. Abi lēmuma projekti vairākuma deputātu atbalstu neguva.