Politiskā tirgošanās iedzīvotājiem izmaksās vēl vairākus tūktošus eiro

Talsu novads

13. jūlija Talsu novada domes ārkārtas sēdē ar balsu vairākumu par domes priekšsēdētāju ievēlēja nacionālās apvienības ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» deputāti Sandru Pētersoni. Tāpat sēdē izveidotas vēl divas jaunas domes priekšsēdētāja vietnieka amata vietas, ko ieņems Dainis Karols un Andis Astrātovs. Atrasts arī izpilddirketors, kura pienākumus tagad pilda Ieva Krēķe.
13. jūlijā izsludinātā Talsu novada domes ārkārtas sēde sākās 16.00 un ilga vairākas stundas, beidzoties ap 20.00 pievakarē. To, ka jautājumi ir būtiski, liecināja arī pietiekami lielais iedzīvotāju skaits, kas sekoja domes sēdei tiešsaistē. Lai gan izskatāmo jautājumu nebija daudz, vairāki deputāti iesaistījās diskusijās par domes priekšsēdētāja amata kandidātu, divu jaunu domes priekšsēdētāja vietnieku amata vietu izveidi un kandidātiem uz tām. Mazāk diskusiju bija par izpilddirektora un viņa vietnieka amata pretendentiem.
Kompromisa kandidāts
2017. gada pašvaldību vēlēšanās no nacionālās apvienības ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» Talsu novada domē bija ievēlēti divi deputāti — Gundars Sebris, kurš amata pienākumus pilda joprojām, un Ilze Indriksone, kura 2018. gadā startēja Saeimas vēlēšanās un ieguva deputāta vietu parlamentā. Nākamā partijas sarakstā, kurai bija jāieņem deputāta vieta, bija Sandra Pētersone, kura pēc 2017. gada vēlēšanām, neiekļūstot domē, uzsāka darbu Laucienes pansionātā kā direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos. Pēc I. Indriksones kļūšanas par Saeimas deputāti, viņa uzsāka pildīt arī Talsu novada domes deputātes pienākumus.
Sākoties domes sēdei, plašākas diskusijas izvērtās par piedāvāto dienaskārtību. Deputāte Ilva Norenberga interesējās, kāpēc sēdē nav dota iespēja izvirzīt vēl kādu kandidātu domes vadītāja amatam, uz ko domes juridiskās nodaļas vadītājs Dzintars Kalniņš atbildēja, ka domes ārkārtas sēdes darba kārtību nav iespējams mainīt. Sarunā iesaistījās tad vēl esošais domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Normunds Tropiņš, kurš pauda, ka divu mēnešu laikā politiskajām partijām bija iespēja izvirzīt savus kandidātus šim amatam, bet neviens to nedarīja. Pēc viņa teiktā šis piedāvājums domes vadošajiem amatiem esot kompromiss, lai nonāktu pie domes vadības un nebūtu jāsagaida administrators no Rīgas. «Savu attieksmi deputāti varēs parādīt, nobalsojot vai nenoblasojot par kādu no sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Administrators nebūtu labākais variants, jo mums pašiem jāspēj nepilnus 11 mēnešus līdz galam nostrādāt. Kopā ar kolēģiem no blakus pašvaldībām jāsagatavojas administratīvi teritoriālajai reformai. Izsludināju šādu darba kārtību ar minimālu cerību, ka mēs pie kaut kā nonāktu. Neticu, ka, sākot tirgu, mēs pie kaut kā laba nonāksim,» viedokli pauda N. Tropiņš.
Sēdē atklājās, ka sešas partijas kopā aicinājusi nacionalā apvienība ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK», jo sarunas par jauno novada vadību esot nonākušas strupceļā. Vērtēti riski, kas notiks, ja Talsu novada domē līdz 14. jūlijam (pagājuši divi mēneši kopš iepriekšējā domes vadītāja atbrīvošanas — A. N.) neievēlēs domes priekšsēdētāju un riski, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu. Tad arī nolemts, ka nacionālā apvienība izvirzīs savu domes priekšsēdētāja amata kandidātu, un šajā gadījumā tā bijusi S. Pētersone. Viņa pauda, ka deputāte I. Gluzda nebija aicināta uz sarunām, jo iepriekš paudusi nostāju, ka šis domes sasaukums savus spēkus ir izsmēlis, savukārt atsevišķām partijām esot sarkanās līnijas vai konkrēti risinājumi, kam nepiekrita citi politisko partiju pārstāvji. Tāpēc uz sarunām pulcināti tie, kuri vēlas, lai būtu plaša politisko spēku pārstāvniecība, skaidroja S. Pētersone. Uz deputātes I. Gluzdas jautājumu, vai viņa līdz šim strādājusi iedzīvotāju interesēs, topošā domes vadītāja atbildēja apstiprinoši.
Sēdē viņas kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam vairākums deputātu atbalstīja. To darīja Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters («Vienotība»), Gerda Zeberiņa, Oļegs Solovjovs, Normunds Krūze, Andis Astrātovs («Talsu novada attīstībai»), Miervaldis Krotovs, Dainis Karols (Latvijas Zemnieku savienība), Alfons Spēks, Tabita Kalniņa (Latvijas Zaļā partija), Sandra Pētersone, Gundars Sebris (nacionālā apvienība ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK», Daiga Feldmane (ievēlēta no Latvijas Reģionu apvienības). Partijas «Mēs — Talsiem un novadam» deputāti Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis un Kalvis Kalniņš, kā arī neatkarīgā deputāte Inga Gluzda balsoja «pret».
Bija viens, tagad trīs
Sēdē nolemts, ka pašreizējā viena domes priekšsēdētāja vietnieka vietā tagad būs trīs algoti vietnieki. Šāds modelis spēkā bija arī pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanām, kad domes vadības grožus uzņēmās nu jau bijušais deputāts Edgars Zelderis no partijas «Mēs — Talsiem un novadam». Toreiz, pastrādājot kādu laiku, domes deputāti saprata, ka šāds modelis nedarbojas un lielāks akcents būtu jāliek uz izpildvaras stiprināšanu, kurai jāīsteno domes pieņemtie lēmumi. Tagad deputāti pie šāda modeļa atgriezušies, uzsverot, ka priekšā ir administratīvi teritoriālā reforma un būs daudz jāstrādā, lai veiksmīgi izveidotu jauno Talsu novadu, kam pievienosies Dundagas, Rojas un Mērsraga novads. Tāpat vairāk esot jādomā, lai vecinātu pozitīvu novada tēlu. Deputātes I. Gluzda un I. Norenberga norādīja, ka vairāk stiprināma būtu izpildvara, kas ir domes pieņemto lēmumu īstenotāja. I. Norenberga uzskata, ka šādu amatu izveide nozīmē, ka mākslīgi palielināta lēmējvara, lai nodrošinātu politisko stabilitāti un domes priekšsēdētājam pietiktu balsu. Viņa skaidru atbildi nesaņēma, vien to, ka dome vēlēs arī izpilddirektoru un viņa vietnieku, bet otra izpilddirektora vietnieka amata vieta pašlaik paliekot brīva. Izpildvarā skatīšoties, vai kandidāts šim amatam būs nepieciešams. Ievēlētā domes vadītāja S. Pētersone teica, ka ir jānodrošina kvalitatīvs domes darbs, lēmumu pieņemšana un I. Norenbergas izteiktajam apgalvojumam nevar piekrist.
Sēdē par domes priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēja 14. maijā atlaisto domes priekšsēdētāju Daini Karolu, kurš turpmāk atbildēs par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem, kā arī Andi Astrātovu, kurš būs atbildīgs par tausaimniecību. Trešais vietnieks būs jau esošais šā amata veicējs Normunds Tropiņš, kuram uzticēta sociālā joma.
Sēdē diskusiju turpināja uzturēt deputāte I. Norenberga, kura intersējās, vai tiešām divu jaunu amatu izveide (viena vietnieka atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas jeb bruto ir 2140 eiro) neradīs ietekmi uz budžetu, kā tas ir norādīts dokumentos, par ko deputātiem jāpieņem lēmums. Uz to nevarēja atbildēt ne ievēlētā domes vadītāja S. Pētersone, ne citi deputāti. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa sēdē uzreiz precīzu summu nevarēja nosaukt, vien minēja, ka divu jaunu amata vietu izveide šogad (atlikuši četri ar pusi mēneši, jo par decemrbi algu maksās janvārī) izmaksāšot ap 24 tūkstošiem eiro (23 899 eiro, liecina Talsu novada pašvaldības sniegtā informācija «Talsu Vēstīm»). Tas zināmu ietekmi uz budžetu atstāšot.
Vislielākās diskusijas
raisījās arī par priekšsēdētāja vietnieka amatam virzīto Daini Karolu, ko deputāti 14. maija domes sēdē atbrīvoja no domes priekšsēdētāja amata, uzsverot, ka ilgāku laiku savstarpējā komunikācija starp deputātiem esot klibojusi, — reizēm bijusi, reizēm ne. Tas ietekmējis dažādu lietu un jautājumu skaidrošanu. Arī izpilddirektora neesamība domē gadu radījusi varas vakuumu. «Kas deputātiem liekot domāt, ka šoreiz, virzot D. Karolu vietnieka amatam, darbi notiks?» turpināja interesēties I. Norenberga. Līdzīgu viedokli pauda arī I. Gluzda, jautājot, vai kandidāta virzītājiem nav kauns par savu rīcību, jo šī persona šo gadu laikā jau pabijusi vadošajos amatos un no tiem vienmēr tikusi atbrīvota. Arī pirms diviem mēnešiem deputāti, kuri tagad balsos par viņa iecelšanu vietnieka amatā, balsoja par neuzticības izteikšanu, atbrīvojot no domes vadītāja amata.
Atrod izpilddirektoru
Talsu novada pašvaldībā gadu vakants bija arī izpilddirektora amats. Lai gan divās domes sēdēs bija jautājumi par kandidātu apstiprināšanu šim amatam un aicinājumu atrast izpildvaras vadītāju Talsu domei nosūtīja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minitrija, līdz šim neviens virzītais pretendents pietiekamu deputātu balsu skaitu neieguva. 13. jūlija domes sēdē izpilddirektora amatā apstiprināja Ievu Krēķi. Viņa pašvaldībā strādā gadu un līdz šim pildīja izpilddirektora vietnieka pienākumus, bet kopš 4. jūnija bija arī izpilddirektora pienākumu izpildītāja. Vakanta kļūs komunālās nodaļas vadītāja vieta, jo tās vadītājs Arvis Lagzdiņš apstiprināts par izpilddirektora vietnieku.