Akreditēta Kubalu skola — muzejs

Kultūra

Pamatojoties uz Muzeju akreditācijas komisijas un Latvijas Muzeju padomes atzinumu, Kultūras ministrija 7. jūlijā pieņēmusi lēmumu akreditēt Kubalu skolu — muzeju uz pieciem gadiem un izsniegt muzejam akreditācijas apliecību.
Akreditācijas komisija muzejā pabija jūnijā un savā atzinumā pēc redzētā sniegusi arī ieteikumus, kam turpmāk būtu pievēršama uzmanība darbības nodrošināšanai. Dundagas kultūras pils direktore Baiba Dūda, kuras vadītās iestādes paspārnē atrodas muzejs, «Talsu Vēstīm» teic, ka akreditācijai muzeja vadība bija sagatavojusies labi; prieks, ka tas novērtēts. Arī iepriekšējo muzeja vadītāju atstātais un paveiktais kalpojis par labu pamatu. No akreditācijas komisijas bijis jautājums, kā muzejs strādās pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad Dundagas novadu pievienos Talsu novadam, taču uz šo jautājumu atbildi tā arī neviens nav varējis sniegt. Lai gan muzejs ir veiksmīgi akreditēts, vajadzību netrūkst. Viena no tām ir muzeja ēkas restaurācija. Būvprojekts ir izstrādāts, un izdalīta pat pirmā kārta, bet pašlaik nav avotu, kur smelties finansējumu. «Pašvaldība kā labs un gādīgs saimnieks ir izstrādājusi visu dokumentāciju, lai šo soli ceļā uz restaurāciju varētu spert. Gaidām iespēju,» saka B. Dūda.
Lai gan vēl nesen vīrusa «Covid-19» dēļ spēkā bija dažādi ierobežojumi un šogad izpalika skolēnu braucieni uz muzeju, tagad tas ir atvērts un gaida apmeklētājus. Cilvēki braucot, lielākā daļa ir ģimenes. Nesen muzeja apkaimē notikusi arī spēlfilmas «Banāns upē» filmēšana, jo tur esošā vide bijusi piemērota sižetam.