Plānoto darbu ir daudz

Talsu novads

Šā gada 5. maijā Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amata pienākumus sāka pildīt Ģirts Kalnbirze, kurš pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanām kļuva par domes deputātu, bet šogad no šiem pienākumiem atteicās. Šoreiz sarunājāmies par aktuālajiem un plānotajiem darbiem Talsu pilsētā.

— Kā jums kā iedzīvotājam un Talsu pilsētas pārvaldniekam šķiet — pilsēta ir pietiekami sakopta un pievilcīga šeit dzīvojošajiem un iebraucējiem?
— Vienmēr var labāk — strādājam, lai tā būtu. Saistībā ar Talsu sakārtotību situācija ir apmierinoša. Šis gads ir īpašs ar to, ka pilsētā bija problēmas ar zāles pļaušanu. Ņemot vērā, ka zāles pļaušana ir uzsākta ļoti vēlu, tā bija izaugusi ļoti gara, bieza. Bija grūtības to nopļaut, arī pļāvumi nebija kvalitatīvi. Šobrīd esam tikuši līdz iepirkumu līgumam — 30. jūnijā ar pašvaldības kapitālsabiedrību «Talsu namsaimnieks» parakstījām zāles pļaušanas līgumu. Tagad cenšamies panākt iekavēto. Ir vietas, kur tas ir izdevies, bet ir tādas, kur vēl daudz jāstrādā. Pirms jau minētā līguma ar «Talsu namsaimnieks» mums bija jāizsludina mazais iepirkums līdz desmit tūkstošiem eiro (neskaitot PVN). Lai vienā piegājienā sakoptu visas pļaujamās platības Talsos, kas ir aptuveni 103 hektāri, nepieciešami nepilni 14 tūkstoši eiro bez PVN. Jūnijā, kad spēkā bija mazais iepirkuma līgums, lai iekļautos šajā summā, bez pļaušanas bija jāatstāj vairākas teritorijas: Sauleskalns, Talsu pilskalns, teritorija ap Vilkmuižas ezeru un citas.
Pagājušajā nedēļā tika nopļauts Talsu pilskalns un teritorija ap Vilkmuižas ezeru, kur pļaušanas darbi turpināsies arī šonedēļ, jo apjoma ziņā tā ir viena no lielākajām teritorijām pilsētā. Ar traktortehniku var izdarīt maz, tas vairāk ir roku darbs. Problēmas veidojas tur, kur ir bijusi gara zāle. To nopļaujot, paliek lieli kušķi. Redzamākajās vietās nopļauto garo zāli cenšamies savākt. Tas ir darbs, kas nebūtu jādara, ja zālāju pļautu laicīgi.
— Kur notika aizķeršanās pavasarī, ka zāles pļaušana pilsētā aizkavējās?
— Parasti zāles pļaušanas iepirkums Talsu pilsētā bija izsludināts, ņemot vērā Iepirkuma likuma noteikto kārtību, kas paredz iepirkumu izludināt līdz 42 tūkstošiem eiro bez PVN. Šogad bijušais Talsu pilsētas pārvaldnieks lēma, ka nepieciešams ieguldīt lielāku finansējumu, tāpēc izsludināja lielo iepirkumu. Tam ir pavisam citi izskatīšanas termiņi, un iespējama pārsūdzība. Notika vissliktākais — iepirkumu par zāles pļaušanu izsludināja 20. martā, iepirkums noslēdzās aprīlī, un tam sekoja pārsūdzība. Īsi pirms jūnija beigām saņēmām no Iepirkumu uzraudzības biroja ziņu, ka varam slēgt līgumu ar SIA «Talsu namsaimnieks» par darbu izpildi. Šis process darbus aizkavēja par diviem mēnešiem. Skaidrs, ka šāda veida iepirkumu vajadzēja izsludināt daudz laicīgāk.
— Talsu pilsētas labiekārtošanas pasākumiem šogad piešķīra 200 tūkstošus eiro. Kas līdz šim ir paveikts?
— Ir veikta Vilkmuižas ezera koku dendroloģiskā izpēte un inventerziācija, kam bija atvēlēti 12 tūkstoši eiro. Skeitparkā ir uzstādītas video novērošanas kameras, ierīkots apgaismojums, sakārtots celiņš (margas, pakāpieni) uz Sauleskalna estrādi un iegādāts sūknis Talsu ezera strūklakai.
Viens no lielākajiem darbiem ir Zvaigžņu un Kareivju ielas gājēju ceļa un apgaimsojuma izbūve, kam atvēlēti 120 tūkstoši eiro. Šiem darbiem iepirkums bija izsludināts pavasarī, bet piedāvāto darbu summa pārsniedza pieejamo finansējumu. Iepirkumu izsludinājām atkārtoti, bet no veicamajiem darbiem izņēmām apgaismojuma daļu. Šobrīd iepirkums ir no-slēdzies un esam iekļāvušies šajā summā. Ceru, ka darbi tuvāko nedēļu laikā tiks uzsākti. Šis ir vairāku gadu stāsts, jo māmiņām un cilvēkiem ar kustību traucējumiem nav nodrošināta piekļuve bērnu laukumam Talsos. Veicot šos darbus, daļēji tiks sakārtotas arī kāpnes gar viesnīcu, uzstādot margas un noasfaltējot celiņu, kas iet tām blakus.
— Šogad deputāti papildus Talsu pilsētai budžetā 50 tūkstošus eiro piešķīra Talsu bērnu laukumam — visa vecuma grupām paredzēta rotaļu laukuma izveidošana. Cik tālu ir šie darbi?
— Pašlaik notiek projektēšanas darbi, kam no piešķirtās summas aizies ap desmit tūkstošiem eiro. Projektēšanas darbi notiek, ņemot vērā arī koncepciju, kas ir saistīta ar Vilkmuižas ezera apkārtnes attīstību. Bērnu laukumu nevarēs ātrāk atjaunot, līdz nebūs paveikti darbi jau minētajā Zvaigžņu un Kareivju ielā, kas nodrošinās piekļuvi laukumam. Plānojot bērnu laukumu, tas būs sadalīts trīs daļās, teritorija gan lielāka nekļūs. Ļoti ceram, ka šogad izdosies izbūvēt gājēju celiņu un pēc tā izbūves ķerties klāt bērnu laukuma veidošanai. Normālu bērnu laukumu iedzīvotāji ir pelnījuši jau gadiem. Ir nelielas bažas par to, ka visu ieplānoto par pieejamo finansējumu neizdosies īstenot un arī nākamgad būs nepieciešams finansējums.
— Vai, plānojot jauno bērnu laukumu, ir domāts par to, lai kāda no iekārtām būtu pieejama arī bērniem ar kustību traucējumiem, kā tas ir citās pilsētās?
— Sarunas ar projektētāju ir bijušas — kāda no iekārtām varētu būt arī šāda.
— Kad Talsu Galvenā bibliotēka pārcēlās uz jaunajām telpām Brīvības ielā, tika minēts, ka vēl plānoti apkārtnes labiekārtošanas darbi. Kad tie gaidāmi?
— Par šiem darbiem arī bija iepirkums, bet piedāvātā summa bija lielāka nekā pieejamie līdzekļi — 117 tūkstoši eiro, neskaitot PVN. Šobrīd ir izsludināts atkārtots iepirkums cerībā, ka piedāvātā summa būs mazāka un darbus varēsim uzsākt.
— Kas notiek ar Stendes ielas plānoto pārbūvi?
— Stendes ielas pārbūvei vajadzētu sākties šogad. Ir izsludināts iepirkums, un, ja tas veiksmīgi beigsies, darbi sāksies. Šiem darbiem piesaistīts arī Eiropas Savienības finansējums.
— Kādi darbi plānoti pilsētas teritorijā, kur atrodas tā sauktās «zivju ielas»? Pērn pirmajā kārtā izbūvēja Raudu un Asaru ielu, neizbūvēta palika Līdaku un Līņu iela.
— Šogad pašvaldības budžertā līdzekļi atlikušo ielu izbūvei nav paredzēti. Sastādot nākamā gada budžetu, šis jautājums būs aktuāls. Šobrīd ir atbalstīta iecere par multifunkcionālās halles būvniecību netālu no šīm ielām. Raudu un Asaru ielu izbūvēja, jo tās neietekmēja teritoriju, kur nākotnē varētu atrasties minētā celtne, ap kuru veidosies cita infrastruktūra.
— Šogad finansējums 180 075 eiro atvēlēts pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» remonta darbiem, kur agrāk atradās Talsu Galvenā bibliotēka. Vai tie jau sākušies?
— Remontdarbi notiek un ir jau pusē. Augusta beigās bija darba izpildes līguma termiņš. Piedaloties būvsapulcē, pārliecinājos, ka darbi rit pēc grafika un aizķeršanos nav.
— Sliktā stāvoklī joprojām ir Talsu tirgus. Vai tajā gaidāmi kādi uzlabojumi?
— Domes lēmums paredz, ka projektu par tirgus pārbūvi nerealizējam. Šogad ir piešķirts finansējums tirgus tehniskās ekspertīzes veikšanai, ko veic uzņēmums SIA «LBS-Konsultants». Pirms tam šāda ekspertīze nebija veikta, jo tirgu iepriekšējā projektā bija plānots nojaukt. Kad saņemsim šo slēdzienu, skatīsimies, kādā virzienā tālāk domāt. Viena no idejām ir esošo tirgu atstāt un izveidot līdzvērtīgu tam, kāds tas bija pēc atjaunošanas. Laikā, kad plānoja tirgus atjaunošanu, bija arī metu konkurss, kur bija vairākas citas idejas. Nav izslēgta dalība arī kādā projektā, ja šāda iespēja parādīsies. Šajā brīdī tehniskā ekspertīze ir svarīga, lai pārliecinātos par šīs ēkas drošumu un stāvokli.
— Mūsdienās pilsētas savā starpā konkurē, sacenšoties par iedzīvotāju uzmanību un aicinot pie sevis ciemos? Vai ir kādas jaunas inicatīvas, idejas, ar ko Talsi izceltos uz pārējo fona un piesaistītu uzmanību?
— Ir ļoti daudz tā saukto veco iniciatīvu, kas nav realizētas, jo ir ļoti apjomīgas. Piemēram, deviņu pakalnu vai Vilkmuižas ezera koncepcija, idejas par simboliku rotācijas aplī, iebraucot Talsos, braucamo un gājēju ceļu sakārtošanu. Pie šīm lietām ir jāstrādā un tās jārealizē, tad varēsim sapņot par nākamajām. Dokumentāciju mums ir ļoti daudz. Šogad plānota arī Ķēniņkalna gājēju celiņa atjaunošana. Daudz ideju ir Pilskalna sakārtošanā, bet, kamēr nav sakārtots Ķēniņkalns, tam pieķerties nevaram.
— Kādi vēl darbi šogad gaidāmi Talsu pilsētā?
— Te noteikti būtu minama pilsētā esošo grantēto ielu apstrāde ar šķembu bitumenu. Šogad plānots noklāt astoņas ielas: Loku, Kolkas, Avotu, Dižmāras, Ziedu, Pūpolu, Ielejas un Aveņu ielu. Šos darbus veic «Latvijas autoceļu uzturētājs». Šogad neapstrādājām tās ar pretputekļu maisījumu, jo gaidām, kad atbrīvosies tehnika un darbu veicēji šo segumu ielām uzklās. Ceram, ka jūlija beigās vai augusta sākumā darbi sāksies. Šobrīd esam uzsākuši arī celiņu atjaunošanu gar Vilkmuižas ezeru, kurus ikdienā izmanto daudz cilvēku. Rudens pusē plānota arī koku kopšana.
— Pavasarī publiski raisījās diskusija par Talsu dendroloģiskā parka sakārtotību. Pašlaik zāle ir nopļauta un parks izskatās labāk, bet, vai ir kādi plāni attiecībā uz šīs vietas apsaimniekošanu turpmāk?
— 2016. gadā parks nonāca pašvaldības īpašumā. Tika izstrādāta inventarizācija tur augošajiem kokiem. Pēc tās divas reizes ir veikta koku kopšana, uzstādīta kukaiņu māja, uzlikti soliņi un atkritumu urnas. Šogad parka sakopšanai nekas īpašs budžetā nav plānots. Skaidrs, ka nepieciešama tur esošo gājēju celiņu sakārtošana, ko, iespējams, varētu veikt arī šajā gadā.