Biedrība «Talsu futbols» īsteno «Leader» projektu

Sports

Biedrības «Talsu futbols» projekts «Pārvietojamo futbola bortu iegāde brīvā laika pavadīšanai un sportiskās aktivitātes veicināšanai» tiek īstenots biedrības «Talsu rajona partnerība» izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Projekta kopējās izmaksas ir 9500 eiro, no kuriem publiskais finansējums ir 8550 eiro, savukārt Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums — 950 eiro. Projekta ietvaros tika iegādāti divi pārvietojamie futbola laukumi ar bortiem («Ghetto Football») un divi mazie pārvietojamie futbola laukumi ar bortiem («Panna»). Futbola borti tiks uzstādīti stadionā pie Talsu sporta halles (K. Mīlenbaha ielā 32). Laukumi būs brīvi pieejami ikvienam iedzīvotājam.
Liels paldies FC «Talsi» par projekta īstenošanu, Talsu novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, SIA «FK Industry» par bortu izgatavošanu, kā arī Talsu novada sporta skolai un individuāli iesaistītajiem atbalstītājiem!
Renārs Krūmiņš,
futbola kluba «FC «Talsi»» vadītājs