Māksla ar stāstu

Kultūra

19. jūnijā Spāres muižā viesojās ciemiņi no Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas, kas bija atbraukuši ar ievērojamu mākslas darbu izdruku kolekciju.
Viesiem, uzreiz ienākot pa durvīm, īpaša šķita smarža, kas valdīja muižas zālē. Kā skaidroja Spāres muižas vadītāja Tabita Kalniņa, šī smarža rodoties no krāsnīm, un tā piešķirot muižai īpašu gaisotni. Tā kā svinīgajā dienā laikapstākļi lutināja, tad muižas vēsās telpas bija lielisks veldzējums karstajā dienā. Svinīgā daļa sākās ar muižas vadītājas pateicību Pārdaugavas mākslas un mūzikas skolas direktorei Agnesei Staģei par to, ka ir izveidojusies Spāres muižai nozīmīga sadarbība.
Izstādei Spāres muižā ciemiņi atveda Roma Bēma ierāmēto gleznu izdrukas. To pieņemšanā klāt bija daļa no Pārdaugavas mākslas un mūzikas skolas skolotājām, skolas direktore A. Staģe, direktores vietniece mācību darbā mākslas izglītības programmā Dace Paeglīte, Spāres muižas vadītāja T. Kalniņa, kā arī daļa no Spāres muižas kolektīva — Aina, Ginta, Edīte un Velga.
Izstādes stāsts sākas ar to, kā pakāpeniski ilgstošā laikā periodā Spāres muižai ir izveidojusies sadarbība un mīļa draudzība ar Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolu. Kā uzskata Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas vadītāja D. Paeglīte, galvenais esot, lai mākslas darbi tiek lietoti. No mākslas darbiem neesot nekādas jēgas, ja tie stāvot skapī, ietīti plēvēs un pārklāti ar putekļiem. Māksla sāk dzīvot tikai tad, kad tā tiek lietota — skatīta ar acīm un baudīta ar sirdi.
Vēsturiskais fons
Kā atzīst D. Paeglīte, Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā pirms kāda laika nonāca R. Bēma darbu izdruku kolekcija, kuru finansiālu apstākļu dēļ nav iespējams eksponēt viņu skolā, un skolas vadītājai šo vērtīgo gleznu izdruku esot palicis žēl. Kā jēgpilnu risinājumu, balstoties uz vēsturisko fonu, viņa saskatīja gleznu izdruku nodošanu izstādei Spāres muižai, jo ar šo muižu ir saistīts pats R. Bēms un tas laiks, kad tur dzīvoja Kerija, viņas tēvs un Janis Rozentāls. Tā kā katrai izstādei ir nepieciešams savs stāsts, Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas kolektīvs izvēlējās un atlasīja Latvijas kultūras telpā nozīmīgākās R. Bēma darbu izdrukas. Kā papildinājumu izstādei viesi muižai nodeva arī divas Frederika Fībiga darbu ierāmētas izdrukas, kā arī J. Rozentāla gleznas izdruku. Pirmā vieta, kur tiks eksponēta R. Bēma darbu izstāde, būs Spāres muižas mazā zāle.
Viesi Spāres muižai uzdāvināja divus rožu stādus — vienu kā veltījumu Kerijai un otru — J. Rozentālam. Šos stādus muižas darbinieces solīja iestādīt īpašā vietā un rūpēties par tiem, lai tie kalpotu kā piemiņa par šo nozīmīgo notikumu.
Novērtē jau iegūto
Spāres muižas vadītāja lepojas ar jau agrāk atvestajām gleznotāja un scenogrāfa Arņa Zupiņa, gleznotāja Kārļa Sūniņa un grafiķes un pedagoģes Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznām, kā arī ar dažām R. Bēma darbu ierāmētajām izdrukām, kas sadarbības ceļā līdz muižai nonāca jau pagājušajā gadā. Spāres muižas vadītāja un Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas direktore cer uz turpmāko draudzību arī nākotnē.