31. augustā slēgs Vandzenes pamatskolu

Izglītība

25. jūnija Talsu novada domes sēdes darba kārtībā bija divi jautājumi, kas saistīti ar Vandzenes pamatskolu. Viens no tiem paredzēja atcelt agrāk pieņemto domes lēmumu apvienot skolu ar pagastā esošo pirmsskolas izglītības iestādi «Zīlīte», otrs — likvidēt Vandzenes pamatskolu. Abi lēmumi guva lielākās deputātu daļas atbalstu.
Ziņojot par šā gada 27. februārī pieņemtā lēmuma «Par Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» un Vandzenes sākumskolas apvienošanu» atcelšanu, izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, ņemot vērā skolēnu skaita prognozi, aicināja atcelt lēmumu par abu iestāžu apvienošanu.
Aizvadītā mācību gada beigās Vandzenes pamatskolā no 1. līdz 6. klasei mācījās 31 skolēns. Mācību gada noslēgumā, cenšoties noskaidrot, kāds varētu būt skolēnu skaits septembrī, no izglītības iestādes saņemta informācija, ka tie varētu būt 13 skolēni (1. un 2. klasē — katrā pa diviem, 3. klasē — trīs skolēni, 4. un 6. klasē skolēnu nebūtu, bet 5. klasē mācītos seši bērni). «Ņemot vērā šo un iepriekš pieņemto domes lēmumu, apvienojot pirmsskolas izglītības iestādi «Zīlīte» un Vandzenes pamatskolu, veidotos situācija, kad atkal būtu jālemj par šo izglītības iestāžu tālāko nākotni. Šis lēmums neatkarīgi no tā, kas notiek ar skolu, ļaus pirmsskolas izglītības iestādei «Zīlīte» turpināt darbu kā neatkarīgai iestādei. To apmeklē ap 70 audzēkņu, kas ir pietiekami liels skaits,» deputātiem teica izglītības pārvaldes vadītājs.
Vecāki izvēli izdarījuši
Pirms balsošanas par domes lēmuma atcelšanu deputāts Miervaldis Krotovs interesējās, vai izglītības pārvaldei ir zināmi iemesli, kāpēc vecāki neizvēlējās sūtīt bērnus šajā skolā. U. Katlaps teica, ka vecāku paustais viedoklis saistīts ar to, ka izglītības kvalitāte varētu nebūt pietiekami laba, lai gan izglītības pārvalde īpašu novirzi no normas nav novērojusi. «Protams, samazinoties bērnu skaitam izglītības iestādē un veidojot apvienotās klases, jūtams, ka šī kvalitāte katru brīdi pazeminās. Agrāk pausts viedoklis par skolas atrašanos ārpus pagasta centra, kā arī lielākām interešu izglītības iespējām Talsos, lai gan arī Vandzenē bija piedāvāti interešu izglītības pulciņi brīvā laika pavadīšanai. Iepriekšējos gados esam tikušies ar skolēnu vecākiem un minējuši, ka, strauji samazinoties bērnu skaitam, var rasties situācija, kad skolai samazinām pakāpi vai izglītības iestādi slēdzam,» sacīja U. Katlaps. Vecāki izvēli esot izdarījuši. Zināms, ka bērni, kuri aizvadītajā mācību gadā mācījās Vandzenes pamatskolā, turpinās izglītoties Talsos, Laucienē un Valdemārpilī. Vēl ir risināms jautājums par transportu, lai skolēni no savas dzīvesvietas nokļūtu izvēlētajā mācību iestādē.
Deputāte Inga Gluzda interesējās, kā ir ar pedagogiem un viņu turpmākajām darba iespējām. U. Katlaps teica, ka ir daļa pedagogu, kuri ir pensijas vecumā un, iespējams, pedagoģisko darbu neturpinās. «Paliek četri pedagogi, kuriem jāskatās, kādas ir darba iespējas turpmāk. Domājam un informējam arī citas izglītības iestādes par šiem pedagogiem,» turpināja izglītības pārvaldes vadītājs.
Deputāts M. Krotovs izteica viedokli, ka, iespējams, vaina meklējama arī skolas direktoros, kuri nav pratuši iestādes piedāvājumu darīt interesantu vecākiem. Savukārt deputāte I. Gluzda lika aizdomāties par to, ka iedzīvotāju skaits novadā ik gadu samazinās par 400 līdz 500 cilvēkiem un pašvaldība neko nedara, lai šis samazinājums nebūtu tik liels. Viņasprāt, līdz ar skolas slēgšanu Vandzenē, iespējams, samazināsies arī iedzīvotāju skaits. Optimistiskāks bija deputāts Gundars Sebris, kurš uzsvēra, ka pirmsskolas izglītības iestādi Vandzenē ik gadu pabeidz vairāk nekā desmit bērnu. Viņš uzsvēra, ka jebkurā brīdī varam bērnudārzu audzēt lielāku un vērt vaļā skolu, līdzīgi kā tas notika Lībagos. Tur sākotnēji bija bērnudārzs un vēlāk izveidojās sākumskola.
Domē pieņemtais lēmums par Vandzenes pamatskolas likvidāciju paredz izglītības iestādi slēgt šā gada 31. augustā. Tas vēl jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Cer, ka tā ir tikai pauze
Jautāta, kāda būs situācija Vandzenes pagastā pēc skolas slēgšanas, pagasta pārvaldes vadītāja Marika Grohjacka «Talsu Vēstīm» teic, ka tas ienesīs savas korekcijas kultūras, sporta un sabiedriskajā dzīvē. «Šis lēmums no skaidrām debesīm nenokrita. Pirms lēmumprojekts bija sagatavots, ar izglītības pārvaldi pārrunājām dažādus scenārijus. Lēmums man kā pārvaldes vadītājai un arī kā šīs vidusskolas absolventei ir sāpīgs. Saprotu, ka tas ir beigu sākums, jo līdz ar skolas slēgšanu mainīsies kultūra, sports, sabiedriskā dzīve. Nevaru teikt nevienu sliktu vārdu un komentēt iemeslus. Domes sēdē ir izskanējušās varbūtības, kāpēc skolā samazinājās bērnu skaits. Mēs gadu strādājām, lai uzrunātu sabiedrību, organizējām formālas un neformālas tikšanās, lai runātu ar vecākiem un tiktu pie problēmas saknes. Apmeklētība bija liela, diskusijas bija vairākkārtējas. Šis gads parādīja, ka darbs nav vainagojies panākumiem. Pagastā bērnu un skolēnu skaits ir pietiekams, lai šeit būtu pamatskola,» norādīja pārvaldniece.
Jautāta, kas notiks ar skolas ēku un kā tā turpmāk tiks apsaimniekota, pārvaldniece teica, ka pašvaldības speciālistiem jāsanāk kopā. «Skola atrodas vēsturiskā ēkā — muižas komplekss ir nacionālais kultūras vēstures mantojums. Mūsu galvenais padomdevējs, kurā jāieklausās, ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Par nākotnes vīzijām un perspektīvām šobrīd ir grūti runāt, jo nepieciešama konsultācija,» turpināja M. Grohjacka, piebilstot, ka šos jautājumus tuvāko mēnešu laikā būtu nepieciešams izrunāt. Skaidrs, ka ēkas kompleksu bez apsaimniekošanas neatstās, jo muižas komplekss veido atpazīstamību pagastam. Arī pašlaik skolas parkā notiek sakopšanas darbi, lai cilvēki šo vidi varētu baudīt.
Interesējoties, kas notiks ar skolā esošo inventāru un aprīkojumu, pārvaldniece uzskata, ka vispirms vajadzētu apzināt pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» vajadzības, pēc tam veidojot sarakstu ar lietām, kas būtu nepieciešamas citām skolām. «Šīs lietas vēl ir jāizrunā ar pašvaldības administrāciju. Būt ļoti jauki un arī godīgi pret mūsu pagasta iedzīvotājiem, ja lietas, kas nepieciešamas bērnudārzam, tam tiktu nodotas. Pēc tam ar izglītības pārvaldes iesaistīšanos var veidot prioritāru sarakstu ar vajadzībām, kas nepieciešamas citām iestādēm. Gribētos, lai zinām, kur mūsu lietas ir palikušas. Katrai izvestajai lietai līdzi nāk emocijas,» pārdomās dalījās pārvaldniece.
14. augustā 18.00 pie skolas plānots pasākums «Mēs dziedam savai skolai», kurā bijušie audzēkņi veltīs dziesmas savai skolai. Pasākums būs bezmaksas. «Tās nav skumjas vai atvadas, jo Vandzenē paliekam pie domas, ka paņemam pauzi,» sarunas noslēgumā atzina M. Grohjacka.