Ligzdas ir mūsu pašu kompetencē

Viedokļi

Es esmu no tiem dullajiem cilvēkiem, kas nekad nevienā situācijā neredz bezcerību. Nevienā. Nav neviena bezcerīga gadījuma, ja runājam par situācijām un cilvēkiem, jo risinājums ir visām problēmām. Ir jāpieliek piepūle un jāizmaina domāšana, lai spētu šajā pārliecībā iekāpt, nostāvēt un sagaidīt savu brīnumu, jo ar veco domāšanu jaunas un brīnumainas lietas nekad nesaņemsim. Izrādās, ka cilvēki, kas veselīgi domā, nekad neslimo ar psihoneiroloģiskām slimībām, un šādi traucējumi rodas tiem, kas nepārtraukti pārdomā negatīvo. To apgalvo viena no mūsdienu ievērojamākajām prāta zinātniecēm Kerolaina Līfa (Ceroline Leaf), kura visiem saviem pētījumiem lieliski atradusi pamatojumu Bībelē. Kad paklausās vai palasa, ko viņa pauž, mute paliek vaļā, un tas neļauj dzīvot ar vakarējo pārliecību. Viņa apgalvo, ka cilvēki, kas pakļauti depresijai, cieš no dusmām, atstumtības, ģimenes nepatikšanām, šķiršanās, bailēm no neizdošanās, bezcerības, kauna, zaudējuma, vientulības, izolācijas un citiem negatīviem spiedieniem. Pastāvīgs šāds depresijas stāvoklis pat sāk ķīmiski izmainīt ķermeni. Ja notiek pastāvīga negatīva domāšana, tad ar laiku ķermenī atbrīvojas ķīmiskās vielas, kas to iznīcinās. Te runa ir par slimībām. Ja iebristu viņas atklājumos dziļāk, mēs saskartos ar pētījumiem, kuri parāda, ka mūsu DNS patiesībā maina formu atbilstoši mūsu domām, kaut gan vismaz es visu dzīvi biju pārliecināta par to, ka DNS ir kaut kas nolemts un nekad nemaināms. Vārdu sakot — piedzimi ar sliktiem gēniem un saknēm, tad nu dzīvo, ēd un mirsti tāds —, bet izrādās, ka tas ir tikai mīts. Uzzināju, ka tad, ja mēs domājam, piemēram, par to, ko kāds cilvēks mums var pateikt vai izdarīt, šīs domas, kurām pat nav nekāda pamata, negatīvi ietekmēs mūsu smadzenes, noskaņos neironus negatīvai uztverei un novedīs stresa stāvoklī. Negatīva domāšana nolieto smadzenes. Vai nav pārsteidzoši? Sirds institūts, kas ir visā pasaulē zināma labdarības organizācija, kas pēta iespējas, kā samazināt cilvēcisko stresu, veicis eksperimentu par sirdspukstu ietekmi uz DNS molekulām, kā rezultātā secināts, ka dusmas, bailes, aizkaitinājums un citas negatīvās domas un sajūtas liek DNS molekulām mainīt savu formu, kā rezultātā DNS saraujas un kļūst īsāka, daudzi gēni izslēdzas, reakcijas kvalitāte samazinās. Vārdu sakot, negatīvās emocijas bloķē mūs un ķermenis to izjūt. Bet ir arī priecīgā ziņa, jo sabojāto DNS kodu var restartēt ar mīlestības, miera, atzinības un pateicības stāvokļa palīdzību. Vai nav brīnišķīga ziņa? Tātad, ja mūsu domām pastāvīgi ir negatīva nokrāsa, piemēram, nepiedodošas, kaitinošas, aizvainojošas, sevis nicinošas, mēs tādā veidā izmainām savu DNS. Tas maina mūsu gēnu ekspresiju, kas savukārt izmaina mūsu smadzeņu struktūru, kura noskaņojas uz negatīvu domāšanu. Smadzenes aizstāvas, reaģē uz tādu kaitīgu domāšanu ar spēcīgu stresu. Savukārt šis stress moka mūsu ķermeni.
Bet šiem pētījumiem bija arī pozitīvs iedrošinājums, proti, vienmēr ir cerība uz restartu, lai atgrieztos normālā, veselīgā stāvoklī ar pozitīvas un pareizu lēmumu attieksmes palīdzību. Sirds institūta zinātnieki ar faktiem rokās pierādīja, ka mēs esam spējīgi pārdefinēt savu prātu. Mēs paši esam spējīgi izlemt, kam pievērst savu uzmanību. Rezultātā izdalās olbaltumvielas un citas ķīmiskas vielas, kuras rada izmaiņas smadzeņu audos. Smadzenes iegūst jaunas funkcijas. Zinātnieki pierādīja, ka tas, ko jūs domājat, un tas, kā jūs sevi apzināties, proti, uzskati, sapņi, cerības, ļoti stipri ietekmē mūsu smadzeņu darbību. Un katru dienu arvien tiek atklātas jaunas saiknes, pateicoties kurām cilvēka apziņa rada izmaiņas smadzenēs un ķermenī. Mēs fiksējam faktus, notikumus, pārdzīvojumus, bet ar domāšanas palīdzību dodam tiem jēgu.
Cilvēkam ir noteikts komplekts ar hromosomām. Bet kādas no to gēniem tiks aktivizētas un kā tās sāks sevi izpaust, lielā mērā ir atkarīgas no tā, ko viņš domā un ko pārdzīvo. Domas rada vārdus un darbības, bet vārdi un darbības noved pie jaunām domām un lēmumiem, un tā līdz bezgalībai. Tas nozīmē, kad mēs pieļaujam ļaunas domas, pieņemam muļķīgus lēmumus, mēs padarām mūsu domāšanu par kaitīgu, izārdot veselīgo, kam mēs esam paredzēti. Vai tas nav izaicinājums? Vai nav vērts pacensties? Jā, visādi putni var lidināties virs galvas, bet ligzdas uz tās var taisīt tikai ar mūsu pašu atļauju.