Nedienas ar zirgiem

Talsu novads

Redakcijā trešdien, 10. jūnijā, griezās noraizējusies pilsētas iedzīvotāja, lūdzot noskaidrot, kādā stāvoklī ir zirgs, kas atrodas šaurā un šķietami nepiemērotā vietā Vilkmuižas ezera apkaimē, kur redzama pamesta māja, bet tai blakus ir šķūnis, kurā tas tiek turēts. Vieta pašaura, un zirgam diez ko ērta dzīvošana neizskatoties. Bijis arī otrs zirgs, kas miris turpat ganībās un gulējis zālē salīdzinoši ilgu laiku, līdz apklāts ar plēvi un tad savākts. Bildes un informācija par to publicētas arī sociālajos tīklos.
Redzot vietnē «Facebook» kritisko ierakstu par mirušo zirgu, ka kaut ko tādu varot redzēt tikai Talsos, un palasot komentārus, kas, protams, uzskatāmi par subjektīvu viedokli, kas katram var atšķirties, kādi iedzīvotāji neredz pamatu satraukumam, jo arī zirgi mirstot. Beigtais zirgs gulējis pļavā un bijis vēlāk apsegts ar plēvi, bet aizvests prom stipri vēlāk pēc konstatētā miršanas fakta, ko kāds komentētājs izskaidro kā pašsaprotamu lietu, proti, firmas, kas nodarbojas ar dzīvnieku līķu savākšanu, nav pieejamas katru dienu, tāpat tas ir maksas pakalpojums, tādēļ varbūt arī viss tā ievilcies. Kāds cits savukārt zina sacīt, ka zirgs ticis dzirdīts un ķēde pie kājas nav bijusi, kā min ieraksta autore, kas sašutusi par redzēto. Arī talseniece, kas griezās «Talsu Vēstu» redakcijā, teic, ka zirgi tika dzirdīti un saimnieks arī bijis manāms blakus, un nevar sacīt, ka viņš par dzīvniekiem nav rūpējies. Vairāk tīri cilvēcīgi satraucot tas, vai ar otru zirgu viss ir kārtībā un vai tas atrodas atbilstošos apstākļos.
Sazinoties ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)
Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāju Ivaru Kolodu, viņš beigtā zirga sakarā pastāsta, ka līķa klīniskā aina un līkais zirga līķa atrašanās stāvoklis liecinājis par iespējamām kolikām, kas zirgiem mēdz būt un nav nekāds retums. Pēc secinātā konstatēts, ka dzīvnieka īpašnieks pamanījis sava zirga nāves faktu, ejot no rīta to kopt, un ir paziņojis par to dzīvnieku līķu savācējorganizācijai «Reneta», kas līķi solīja savākt trešdien no rīta, kā arī tika izdarīts. Pārbaudot zirga saimnieka sacīto un sazinoties ar uzņēmumu, tika apstiprināta izsaukuma fakta patiesība. Zirgs pirms pāris mēnešiem nopirkts, un saimnieks to atkopis, jo tas bijis pavājš un aptuveni 15—17 gadu vecs, kas dzīvniekam jau ir cienījams vecums.
«Nav pamata domāt, ka jaunais zirga īpašnieks dzīvnieku badinājis, kādu informāciju saņēmām vairākkārt. Te varbūt vairāk ir cilvēku aizspriedumu ietekme par kādas noteiktas tautības pārstāvjiem. Saimnieks nopircis zirgu un centies rūpēties. Saņēmām arī sūdzības, ka pavājš zirgs ganās, un iespējams, ka īpašnieks neprot par to parūpēties un apkopt, bet tas, pārbaudot situāciju, netika konstatēts. Cik mūsu inspektori bijuši vairākās pārbaudēs mirušā zirga un arī otra zirga sakarā, par ko arī bijušas sūdzības, cilvēku saskatītais īsti neatbilda tam, kāda situācija tika konstatēta faktiski. Koliku veidi un cēloņi var būt dažādi. Diemžēl dažādu veselības problēmu dēļ mirst ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki, un no tā neizbēgt. Šeit var būt problēma un cilvēku nesapratne par to, kādēļ līķis netiek savākts tagad un tūlīt pēc izsaukuma. Parasta aprakšana lauksaimniecības dzīvniekiem nav paredzēta, un tā savākšanu nodrošina noteiktas firmas, kuras plāno līķu savākšanas maršrutus. Mēs pārliecinājāmies, vai patiešām par zirga nāvi ir ziņots, pēc tam palūdzām saimnieku apsegt dzīvnieku, lai nav vizuāli nepievilcīgs skats, kamēr to savāc. Bez dzeramā ūdens zirgs nav bijis. Ja tā būtu, to ir pavisam viegli konstatēt, bet nebija tādu pazīmju. Dzīvnieka īpašnieks ar ūdeni zirgu nodrošināja vairākas reizes dienā. Arī dzīvnieka klīniskās pazīmes, gļotādas, ādas stāvoklis, arī fekālijas ganībās, zirgam dzīvam esot, nenorādīja uz ūdens trūkumu. Protams, vislabāk būtu, ja ganībās zirgi atrastos brīvi, apkārt būtu elektriskais gans un būtu brīvi pieejama ūdens tvertne, taču tas neizslēdz zirga ganīšanu piesietā veidā un nodrošināšanu obligāti ar ūdeni citādāk, kas tika arī darīts,» komentē I. Koloda, izsakot pateicību pilsētas pārvaldniekam Ģirtam Kalnbirzem par atsaucību un SIA «Janvāri», kas dzīvnieka līķi novietoja citā vietā, līdz «Reneta» to savākusi trešdien no paša rīta.
Par otro zirgu runājot,
PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs teic, ka to uzraudzīs, bet saimnieks sacījis, ka to gatavojoties pārdot. «Bija pārbaude, vai ir viss zirgam nepieciešamais. Jā, nav reģistrēta dzīvnieka novietne konkrētā vietā, kur zirgs atrodas. Katrā ziņā saimnieks nevar pierādīt to, ka ir vienojies ar kādu no tuvējo ēku īpašniekiem par atļauju novietot zirgu. Mums svarīgi ir tas, lai dzīvniekam lietus, krusa vai sniegs negāžas uz galvas, lai tas dzīvotu tīrībā, lai būtu pieejams dzeramais ūdens, lai nebūtu labturības noteikumu pārkāpumu. Tas, vai tā būdiņa ir par mazu, tas ir vēl jāskata. Vai tur var vienu vai divus zirgus turēt, kāds ir atstatums, ja zirgi vairāki… Cilvēki patiešām bija satraukušies un zvanīja, un skumīgi, ka līdz mums informācija par mirušo zirgu nonāca tikai pašā atgadījuma darbadienas beigās un to informāciju bija jau saņēmusi pašvaldības policija, kas bija konstatējusi, ka dzīvnieks ir miris. Zirga īpašnieks par notikušo bija jau paziņojis līķa savākšanas firmai. Mums lielākais satraukums bija par to, ka tāda aina bija pašā Talsu sirdī un bija jau runas, ka līķi nevāc prom un kas tad nu būs… Ja miris cilvēks, tad jau viss notiek ātri, bet dzīvniekam ir mazliet citādāk. Lauksaimniecības dzīvnieks ir jāpievelk tuvāk ceļam, jāapklāj un jāsazinās ar firmu. Protams, firmām katru gadu vasaras laikā ir problēma izveidot maršrutus, jo to dara divreiz nedēļā, līdz ar to sanāk nesmukumi,» turpina I. Koloda. Viņš piebilst, ka tad, ja dzīvnieks nomirst laukos, tad parasti neesot nekādu problēmu, bet tagad, kad tas notiek pilsētā, ir pavisam citādāk, jo garām staigā cilvēki, daudzi sporto, un tad viens fotografē, otrs filmē, un tas viss tiek atspoguļots sociālajos tīklos, kad cilvēkos, protams, rodas sašutums.
Galvenais — zirga veselība un nodrošinājums atbilstoši likuma prasībām
«Mums tās rūpes jātur par to, lai patiešām dzīvniekam netiek darīts pāri un netiek pieļauta nekāda cietsirdība. Konkrētajā gadījumā saimnieks par saviem dzīvniekiem ir rūpējies un ir tos pieskatījis. Saprotam, ka šim saimniekam zirgi bieži mainās — tad viņš nopērk, apkopj un pārdod, un tad pērk citu,» teic PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs. Viņš nenoliedz, ka vietējie iedzīvotāji sūdzējušies par ērzeli, ka tam esot sasietas kājas. Likumdošana paredz, ka to var darīt nepieciešamības gadījumā, nenodarot zirgam sāpes, ko vairāk var interpretēt kā gadījumus, kad tiek veiktas manipulācijas, piemēram, nagu apkopšanu vai kas cits. Šajā gadījumā dzīvnieka īpašnieks paskaidrojis, ka zirgu tikko iegādājies un bijusi arī ķēve, kas to darījusi tramīgu, tādēļ tam īslaicīgi sasietas kājas, lai radinātu pie miera. «Un situācija patiešām tāda arī bija. Brauc viens garām un redz sasietas kājas, bet pēc 20 minūtēm, kad braucu es, kājas sasietas vairs nav. Bet, ja ir vēlēšanās saskatīt kādu ažiotāžu, salikt sociālajos tīklos un no tā visa izveidot briesmu lietas, tad sabildē, un viss notiek. Bet patiesība ir citāda. Cilvēki jau arī paši trobelē to zirgu un dara tramīgu, jo viens iet klāt fotografē, otram liekas, ka tas par vāju un jāpabaro, trešais grib samīļot… Nevajag tā darīt. Dzīvnieks patiešām var būt tramīgs un sanākt var nelaba situācija, kad tas, piemēram, iesper. Tāpat, ja tās kājas būs īslaicīgi sasaitētas un kāds pieies klāt, bet zirgs, gribēdams mukt, var pakrist un traumēt sevi, tad atkal vainīgs būtu saimnieks,» skaidro I. Koloda, salīdzinot situāciju ar rungu, kurai ir divi gali. Viena sabiedrības daļa saprot, otra ne. «Tā vieta zirga miteklim mums, protams, var nepatikt, jo tur staigā un sporto, ierauga mazu būdiņu ar zirgu — tas nešķiet normāli, bet likums noteic, ka telpai jābūt vēdināmai, apgaismotai, tīrai un lai dzīvnieks ir vesels un netiek tam darīts pāri. Pārējais ir pašu ieskats, katra paša interpretācija, kā vajadzētu būt. Ja dara pāri, tad, protams, jāsaņem sods. Ja ir dzīvnieka līķis un ir pamatotas aizdomas, ka bijusi kāda cietsirdība, informācija tiek nodota Valsts policijai. Šajā zirga gadījumā nav krimināla rakstura pārkāpumu,» sarunu noslēdz PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs.