«Mēs gatavojamies laikam, kad būsim atbildīgi par mūsu valsti»

Izglītība

Līdz ar vasaru nāk dažādas iespējas jauniešiem piedalīties projektos gan Latvijā, gan ārpus tās. Šoreiz saistībā ar «Covid-19» ierobežojumiem šīs iespējas drošības dēļ tiek atceltas, tā gadījies arī Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniecei Sabīnei Laurai Kiršteinai.
Satiekamies pie kafijas tases, lai aprunātos par notiekošo viņas dzīvē un pasaulē. Sabīne Laura Kiršteina ir aktīva 12. klases skolniece, kura piedalās teātra, video montēšanas pulciņā, spēlē vijoli, dzied korī un apmeklē skolēnu pašpārvaldi. Meitene arī piedalās dažādos projektos un pašmācības ceļā apgūst jaunas valodas.
Pierodot pie izolēšanās
Jautājot Sabīnei par ikdienas izmaiņām viņas dzīvē saistībā ar ārkārtas stāvokli, meitene atbild, ka šajā laikā ir aizsākusi vairākus labus paradumus, piemēram, vakara pastaigas, kam iepriekš nebija atlicinājusi laiku, kā arī pievērsusies jauniem vaļaspriekiem. «Domāju, ka ārkārtas stāvoklis ļāvis man ieskatīties sevī — tas lika man pievērsties lietām, kas mani padara laimīgu,» viņa atzīst.
Zinot, ka ārkārtas stāvokļa dēļ Eiropā tika atcelti daudzi pasākumi, tai skaitā dažādi «Erasmus+» projekti, jautāju Sabīnei, kādos viņa būtu piedalījusies.
«Maija beigās man bija paredzēts «Erasmus+» projekts Rumānijā par dabu — «From the Forest to the Forest through classroom», kurā iesaistījos, izmantojot skolas piedāvātās iespējas. Vasarā biju pieteikusies arī vairākiem citiem «Erasmus» projektiem, kas tika atcelti,» atklāj Sabīne. «Projekti ne tikai piedāvā iespēju apceļot pasauli un iepazīt cilvēkus no citām valstīm, bet arī ļauj iegūt zināšanas, jaunus draugus un neaizmirstamu pieredzi, paplašināt redzesloku un izprast citas kultūras, kā arī iemācīties dažādas valodas.»
Valoda ir barjera, kas ir jāpārkāpj
Uzzinu, ka meitene mācās papildus ne tikai angļu, bet arī spāņu un korejiešu valodu. Viņasprāt, valoda sniedz ne tikai iespēju sazināties ar plašāku cilvēku loku, bet arī ļauj saprast informāciju, kas pieejama specifiskajās valodās, kā arī piedāvā iespēju padziļināti mācīties par citu tautu kultūrām. «Korejiešu valodu sāku apgūt pirms trīs gadiem, jo biju ieinteresēta šīs tautas kultūrā un tradīcijās, kamēr spāņu valodas apguvi uzsāku pirms diviem gadiem, kad skolā tika piedāvāta iespēja apgūt šo valodu pēc stundām, taču pat tagad, kad šī iespēja vairs nav pieejama, turpinu to mācīties, jo mani piesaistīja Spānijas un Latīņamerikas kultūra,» stāsta Sabīne.
Uz jautājumu, vai ir svarīgi atšķirties un būt ar «savu balsi», viņa pauž: «Manuprāt, savs viedoklis, «sava balss» ir viena no svarīgākajām lietām, kas cilvēkam nepieciešama, lai spētu uzlabot savu un līdzcilvēku dzīvi un ikdienu. Šobrīd ASV notiekošie protesti par afroamerikāņu tiesībām ir spilgts piemērs situācijai, kurā cilvēkiem atņemta iespēja tikt uzklausītiem un tie, kas ir «atšķirīgi», tiek apspiesti.» Sabīne uzskata: katra balss ir svarīga; pastāvot un cīnoties par sevi un saviem uzskatiem, mēs padarām pasauli labāku arī citiem, kas sekos pēc mums.
Jautājot Sabīnei, kāda loma, viņasprāt, jauniešiem ir valstiskajos procesos, viņa atbild: «Lai gan jaunieši līdz 18 gadu vecumam nevar balsot, domāju, ka iesaistīties valsts procesos var ikviens. Rīgā notiek protesti par dažādām aktuālām tēmām, tajos piedalās visu vecumu cilvēki, un tie ne vien padara aktuālas dažādas problēmas, bet arī sniedz iespēju parādīt savu nostāju jauniešiem, kas vēl nevar iesaistīties politiskajos protestos. Mēs esam Latvijas nākotne, tāpēc, aktīvi iesaistoties sabiedrības dzīvē un izglītojot sevi par notiekošajiem procesiem, mēs gatavojamies laikam, kad būsim atbildīgi par mūsu valsti.»
Ideāla Latvija
Sabīnes uztverē būtu valsts, kuras sabiedrība būtu toleranta un nebaidītos no pārmaiņām. Tā būtu valsts, kuras iedzīvotāji katru dienu tiektos pilnveidot gan sevi, gan apkārtējos. «Es gribētu dzīvot Latvijā, kas par prioritāti uzskata tās iedzīvotājus un to labklājību,» viņa saka, bet tiem skolēniem, kuri tikai šogad uzsāks mācības pamatskolā vai vidusskolā, viņa iesaka būt atvērtiem jaunām pieredzēm un piedalīties pēc iespējas vairāk pasākumos un aktivitātēs. Skolas gadi paiet ļoti ātri, tāpēc vajag iegūt ne tikai visas piedāvātās zināšanas, bet arī pieredzi un draugus. Bet vasaras brīvlaikā Sabīne novēl skolēniem pēc iespējas sevi pilnveidot, iemācīties ko jaunu, doties izbraucienos ar ģimeni uz vietām Latvijā, kur nav viesojušies, un galvenokārt atpūsties, jo aizvadīts stresa pilns un iepriekš nepieredzēts mācību posms, kas paņēmis daudz enerģijas un darbu no katra.
Raimonds Škapars
Talsos