Ar otro piegājienu arī neizdodas tikt pie izpilddirektora

Talsu novads

2. jūnijā notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā skatīja jautājumu par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā, kuram bija izvirzīts viens pretendents — Ēriks Lukmans. Viņš no 11 vērtēšanai izvirzītajiem kandidātiem ieguva augstāko pašvaldības piesaistītās personālatlases firmas vērtējumu. Domes sēdē pārliecinoša atbalsta no deputātiem nebija un viņu amatā neapstiprināja.
Paši nespēj izvērtēt
Sēdes sākumā par šo jautājumu ziņoja domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Normunds Tropiņš. Viņš pauda, ka pagātnē atpakaļ neskatīsies, jo visi deputāti esošo situāciju ļoti labi zinot. Lai gan kopš pēdējā neveiksmīgā mēģinājuma amatā apstiprināt izpilddirektoru pagājušā gada oktobra izskaņā deputāti bija aicināti izvirzīt savus kandidātus šim amatam, līdz šim tas nav noticis. Arī aprīlī izsludinātajā konkursā kandidātus, lai gan aicināti, tomēr lielākā daļa deputātu vērtēt nevēlējās. Lai no 12 iesniegtajiem pieteikumiem izvēlētos labāko, pašvaldības personāla daļai bija dots uzdevums aptaujāt personālatlases firmas, kas šo uzdevumu iespējami īsā laikā varētu veikt. To arī izdarīja. Uzrunāti četri uzņēmumi, un par izdevīgāko — ar zemāko cenu un ātrāko darbu izpildes termiņu — atzīts SIA «Aveluk Grupa» piedāvājums (1100 eiro bez PVN), liecina pašvaldības publiskotā informācija.
2. jūnija domes ārkārtas sēdē izskanēja, ka izvērtēšanai bija iesniegti 11 kandidāti (vienu kandidātu vērtēšanai nevirzīja, jo tas nebija iesniedzis visu vajadzīgo dokumentāciju), kuri pieteicās minētajai vakancei. Intervijas veiktas ar desmit pretendentiem, jo viens uz interviju neieradās. Augstāko vērtējumu saņēma bijušais Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, ko arī domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs N. Tropiņš virzīja apstiprināšanai izpilddirektora amatā.
Vēstule — nedaudz par vēlu
Pirms ārkārtas domes sēdes pašvaldībā iesniegta arī Talsu Komersantu kluba un iedzīvotāju rekomendācijas vēstule ar aicinājumu par izpilddirektori apstiprināt pašreizējo izpilddirektora vietnieci Ievu Krēķi, kura arī piedalījās atklātajā konkursā uz šo amata vietu, liecina pašvaldības publiskotā informācija. Vēstulē, kas redzama kluba profilā sociālajā saziņas vietnē «Facebook», uzņēmēji pauž, ka I. Krēķe «sevi ir pierādījusi kā profesionālu darbinieku, ilgstoši vadot bankas filiāli Talsos, šobrīd pildot Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka pienākumus. Sadarbībā ar klientiem un iedzīvotājiem viņa ir atsaucīga, uz attīstību, risinājumiem un sadarbību vērsta,» rakstīts vēstulē.
Pirms piedāvāt deputātiem lemt par izvirzīto kandidātu, N. Tropiņš pauda, ka šo vēstuli nosūtījis arī visiem deputātiem zināšanai. Viņaprāt, tā nākusi nedaudz par vēlu. «Pēc pirmā neveiksmīgā konkursa pērn oktobrī, kad par izvirzīto kandidātu netika nobalsots, toreizējais domes priekšsēdētājs (Dainis Karols — aut.) domē pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem aicināja izvirzīt savus kandidātus, lai varētu vienoties par kādu un balsot. Šādu priekšlikumu nebija, bet bija sarunas: kādam kāds kandidāts esot. Līdz konkrētam piedāvājumam nenonācām. Neslēpšu, ka šajā laikā bija vairākas sarunas ar Ievu Krēķi, kurai aicinājām padomāt kļūt par izpilddirektori. Tad arī šī vēstule būtu bijusi pašā laikā, kā pamudinājums piekrist pildīt šos pienākumus. Tomēr dažādu iemeslu dēļ viņa nepiekrita. Tāpēc uzskatu, ka šī vēstule šajā brīdī, lai to izskatītu, ir nedaudz par vēlu. Visu cieņu, ka sabiedrība iesaistās šāda jautājuma risināšanā, bet, zinot, kā mums te iet ar izpilddirektoru, šī vēstule varēja rasties ātrāk un adresēta vienam konkrētam cilvēkam,» viedokli izteica N. Tropiņš.
Domes ārkārtas sēdē raisījās diskusijas arī par firmu, kas vērtēja kandidātus izpilddirektora amatam. Deputāts Lauris Pīlēģis izteica domas, vai piedāvātā zemākā cena ir pamatota, savukārt viņa partijas biedre Ilva Norenberga pauda bažas, vai maz izvēlētais uzņēmums šādu pakalpojumu varēja sniegt. Šādas pārdomas viņai raisījušās, apskatot publiski pieejamo informāciju par komersantu. Jautāti, vai izvēlētajam pretedentam bija tiesības izvērtēt kandidātus, pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājs Dzintars Kalniņš pauda, ka uzņēmums ir apliecinājis, ka viņi šādu darbu var veikt.
Ar pieredzi, bet tomēr pasaka «Nē»
Izpilddirektora amatam izvirzītais kandidāts, iepazīstinot ar sevi, stāstīja, ka līdz šim darba gadi aizvadīti Tukumā. 12 gadi nostrādāti izglītības jomā, bet 14 — pašvaldības darbā, esot gan izpilddirektora amatā, gan vadot domi. 2019. gada 19. decembrī viņš atkāpies no Tukuma novada domes priekšsēdētāja amata. Šādu izvēli izdarījis, jo vienmēr centies strādāt godīgi, bet, ja darbā šādus principus neievēro, labāk esot paiet malā. Viņš ir arī partijas «Tukuma pilsētai un novadam» pārstāvis, un, kā pats domes sēdē teica: ja arī deputāti viņu apstiprinās amatā, ir gatavs no partijas izstāties. Jāmin, ka publiski pieejamā informācija liecina, ka pirms 13. Saeimas vēlēšanām partija «Vienotība» iesaistījās apvienībā «Jaunā vienotība» kopā ar piecām citām politiskajām partijām, tai skaitā «Tukuma pilsētai un novadam», ko pārstāv arī izpilddirektora amatam virzītais Ē. Lukmans.
Pēc kandidāta izvērtēšanas notika balsojums. Tajā nepiedalījās partijas «Mēs — Talsiem un novadam» deputāti Ilva Norenberga un Lauris Pīlēģis, kā arī Latvijas Zemnieku savienības pārstāvji Dainis Karols un Miervaldis Krotovs. Par minētā kandidāta iecelšanu amatā balsoja deputāti Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters, Alfons Spēks, Tabita Kalniņa, Gundars Sebris un Sandra Pētersone, bet pret — deputāti Gerda Zeberiņa, Andis Astrātovs, Oļegs Solovjovs, Normunds Krūze, Daiga Feldmane un Inga Gluzda. Līdz ar to balsojumā Ē. Lukmana kandidatūru izpilddirektora amatam neapstiprināja, jo «par» un «pret» balsis bija vienādā skaitā.
Virzīs tomēr I. Krēķi?
Rakstījām, ka pašvaldībā izpilddirektora amats ir vakants kopš 2019. gada jūlija, kad to atstāja līdzšinējais Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks. Pērn septembrī Talsu novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos izpilddirektora amatam, saņemot deviņus pieteikumus. No tiem kā atbilstošāko kandidātu toreizējais domes priekšsēdētājs Dainis Karols virzīja Edgaru Abramu, bet 2019. gada 31. oktobra domes sēdē viņu amatā neapstiprināja. Arī 2. jūnijā domes ārkārtas sēde beidzās bez rezultāta. Tās beigās N. Tropiņš pauda, ka 4. jūnijā paredzēts sasaukt ārkārtas domes sēdi, kur tiks lemts par izpilddirektora pienākumu izpildītāju, šiem pienākumiem virzot I. Krēķi. Līdz nākamajai domes sēdei 11. jūnijā N. Tropiņš izpilddirektora kandidātu jautājumu pārrunās ar domē esošajiem politiskajiem spēkiem, lai saprastu, vai iespējams panākt vienošanos par kāda no kandidātiem apstiprināšanas.
Tā kā rekomendācijas vēstule pašvaldībā iesniegta Ievas Krēķes atbalstam un šo kandidātu atbalstīt publiski paudusi arī partija «Talsu novada attīstībai», jautājām pašai I. Krēķei, kā viņa vērtē šo situāciju.
«Šobrīd Talsu novada pašvaldība atrodas sarežģītā situācijā, jo nav izpildvaras vadītāja. Lai nodrošinātu pašvaldības saimniecisko darbību un procesu nepārtrauktību, esmu piekritusi pildīt pašvaldības izpilddirektora pienākumus, ja deputātu vairākums to atbalstīs. Pieņemt lēmumu par piedalīšanos konkursā nebija viegli. Gandrīz gadu strādāju pašvaldībā un apzinos, cik sarežģītā situācijā atrodas novads. Šajā laikā redzēju, cik neiespējami bija apstiprināt izpilddirektora kandidātu pagājušajā rudenī. Kad pirms kāda laika man tika piedāvāts kļūt par izpilddirektori, nebiju pārliecināta, ka mana kandidatūra gūs deputātu vairākuma atbalstu. Ikdienā strādājot kopā ar kolēģiem, redzu viņu bažas un neskaidrības, jo, ja nav vadības un tās noteiktā mērķa, arī novads nevar attīstīties. Apzinos, ka šis amats nebūs viegls, apzinos visas grūtības, kas mani sagaida, arī sarežģīto politisko situāciju, kurā izpildvaras darbs ne vienmēr tiek novērtēts. Savu izvēli izdarīju brīdī, kad pieteicos konkursā, un savu lēmumu neesmu mainījusi. Pēc man pieejamās informācijas, vēstule saņemta no iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri tikai daļa ir Talsu Komersantu kluba biedri. Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, tās locekļiem ir iespējas paust savu viedokli. Tas ir jauki, ka sabiedrība iesaistās šajos procesos un tai nav vienaldzīgs pašvaldībā notiekošais. Pildot savus amata pienākumus, vienmēr esmu uzsvērusi sabiedrības līdzdalības nozīmīgumu. Paldies iedzīvotājiem par izteikto atbalstu!»
Jāmin, ka kopš 14. maija, kad dome no amata atbrīvoja domes priekšsēdētāju Daini Karolu, arī šim amatam vēl neviens pretendents joprojām nav izvirzīts.