Ja nav kārtības, sākas haoss

Viedokļi

Ābeles tagad zied tik bagātīgi, un tās baltajās kupenās dzirdama bišu darboņa. Dažreiz apbrīnoju, cik daudz tādi mazi kukaiņi spēj paveikt! Daba un cilvēks tām dod darbu, un tās bez apstājas tik strādā, lai labums būtu pašām un arī to kopējam. Šo kukaiņu darba čaklums ne vienu reizi vien cildināts tautasdziesmās. Pamatoti, jo redzot, ko īsā laikā mazie kaukaiņi var paveikt, var tikai pabrīnīties. Tas iespējams, jo ir zināma kārtība, kas katram viņu pasaulē jāievēro, arī bitenieka atbildība saimi uzraugot.
Vērojot kukaiņu dzīvē notiekošo, neviļus jādomā, kā ir starp mums, cilvēkiem! Cik daudz paši strādājam vai tieši otrādi, esam tie, kas sēžam kādam uz kakla. Starp cilvēkiem noteikti būs tādi, kas cītīgi strādās, kops savu zemi, bet būs arī tādi, kas dzīvi viegli tvers un pārtiks no citu sarupētā labuma. Kāda nu kuram labākā situācija! To sabiedrībā redzam, kuram darba sastrādātas rokas, kurš roku pēc pabalsta sniedz, lai gan pats iztiku sev nopelnīt spēj!
Publiski bieži redzam, kādi cilvēki nonāk augstos amatos. Kurš ir reāls darba veicējs, kurš tikai plivinās pa gaisu un imitē strādāšanu! Kad pienāk brīdis atbildībai, rausta plecus un savos skaidrojumos pinas, aizbildinoties, kāpēc šis vai tas nav paveikts. Tas ne reizi vien redzams publiskajā telpā gan vietējā, gan valsts līmenī.
Skatoties uz vietējo pašvaldības darbu, no vietvaras darbiniekiem daudzreiz dzirdēts, ka strādāt varētu, ja tikai būtu sakārtots vadības līmenis — ar to domājot ieinteresētus vadītājus savā darbā. Ieinteresēts vadītājs noteikti nav tāds, kas tikai uzliek parakstu uz konkrētā papīra gabala, bet motivē arī savu komandu nosprausto mērķu sasniegšanai. Uzklausa, izprot un spēj pieņemt izsvērtu lēmumu. Jā, arī atzīt savas kļūdas, ja tādas bijušas. Ne visiem vadītājiem tas izdodas.
Šajā nedēļā ar interesi būs jāseko Talsu novada pašvaldībā notiekošajam. Skarbi, bet joprojām mūsu vietvara strādā bez domes vadītāja, izpilddirektora un drīz arī bez viena izpilddirektora vietnieka. Kāds kaut ko cenšas aizvietot, bet cik nopietni tas ir! Katram amatam tomēr ir vajadzīgs savs darba darītājs. Viens cilvēks reizē divus amatus pavilkt nevar, ja vēlas tā no sirds un nopietni darbam pieķerties. Arī par šī brīža situāciju Talsu domē no cilvēkiem dzirdēti viedokļi, ko amatu sadalē tā varot pērties. Būtu ernerģiju un spēku vairāk veltījuši veicamajiem darbiem, lai Talsu novads neatpaliktu no pārējiem. Pašlaik no malas notiekošais domē diez ko labi neizskatoties!
Agriežoties pie mazajiem, darbīgajiem kukainīšiem, jāteic: ja stropā nav kārtības, arī tur sākas haoss — darbi vairs nevedas un saime pajūk. Kurš par to atbildīgs — vai čaklās darba veicējas, to kopējs vai ārējie apstākļi, kas veicinājuši šādu iznākumu!